Recent Activity by Aniara

Aniara transcribed 30002895_00315 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00315 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00316 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00316 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00317 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00317 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00321 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00321 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00324 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00324 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara added a note to 30002885_00532 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Vad sägs om Pantzerhielm? Pantzerhielm, Hans Erik gift med Rosa Emilia Elisabet Henningsdotter Ridderstad.”Note Added
Aniara added a note to 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Gewalt. Gevalt, Ebba Ulrika, f. 1882, Korrenspondent (Folkräkning 1910)”Note Added
Aniara transcribed 30002895_00326 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00326 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00329 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00329 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00331 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00331 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00332 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00332 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara added a note to 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ja, det står faktiskt Silluf. Det namnet har jag aldrig hört förut. Bengtsson, Anton Herman gift med Svensson, Silluf (Folkräkning 1910)”Note Added
Aniara added a note to 30002894_00917 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: Blom Rad 11: Ja, Östlund Rad 20: Jag tolkar det också som lärarinna, i och med nedflyttningstecknet. Rad 21: Förslag Carlsson. När det är dubbel-s skriver många det andra s:t väldigt stort. Rad 8: Håller med om 1895. ”Note Added
Aniara added a note to 30002894_00914 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7: Förslag Kvarfordh. Jag hittade Qvarford, Johan August, Forsbacka, gift med Jakobsson, Tyra Stefania Charlotta. (Folkräkning 1910) Rad 9: Augusta Rad 12. Ja, Strömbom. Strömbom, Ernst Rikard, Forsbacka, gift med Berggren, Frida Maria. (Fo...”Note Added
Aniara added a note to 30002892_00210 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förslag Björk.”Note Added
Aniara added a note to 30002894_00902 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: Alborga Rad 7: Forslund Rad 11: Andersson Rad 13: Häckling Rad 22: Grönskog, Sveden Rad 24: Fyr. Karl August Fyr gift med Margareta Glas. (Folkräkning 1910) ”Note Added
Aniara added a note to 30002894_00900 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Länets namn : Gävleborgs Gestrikland. Rad 7: Hemgren Rad 8: Håller med om Berna Rad 12: Det ser ut som Kastlund. Dessutom hittar jag ingen Kartlund i Sverige. Rad 17: Selma Eriksson, Gefle Rad 20: Håller med om Sigrid ”Note Added
Aniara added a note to 30002894_00898 in Gävleborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: Berna Dandanell. Gabrielsson, Maria Bernhardina, Hofors, gift med Dandanell, Ernst Konrad (Folkräking 1910) Rad 5: Axelina stämmer. Rad 14: Förslag Lina. Olsson, Anna Karolina, Hofors, gift med Lundin, Karl Fredrik (Folkräking 1910) Ra...”Note Added
Aniara added a note to 30002904_00457 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tines. Eller Tinez, kanske. Tines Eleonora Anderberg (Folkräkning 1910)”Note Added
Aniara added a note to 30002892_00115 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7:Kan det vara Irma Dixner i Färnebo, f 1894. (Folkräkning 1910) Hon var pianist och gift med konstnären Bernt Sjögren. Rad 15: Jag hittar Rut Febe Lindström i Boden (Folkräkning 1910) Rad 16 och 22: Håller med om Elsa och Kassörska. ”Note Added
Aniara added a note to 30002892_00107 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Det står nog Täxt. Det kan vara en förkortning för t ex textilarbeterska, textilfabriksarbeterska. Övriga på listan har ju också yrken inom textilindustrin t ex väverskor och spinnerskor.”Note Added
Aniara added a note to 30002904_00285 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15: Kamstedt, Josua Amandus. Gift med Hanna Johannesson. ”Note Added
Aniara added a note to 30002885_00031 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16: Förslag Norrby.”Note Added
Aniara added a note to 30002891_00464 in Göteborgs och Bohus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ja, Talia verkar stämma. I Balltorp finns systrarna Tekla, Hildur och Natalia. (Folkräkning 1910)”Note Added
Aniara added a note to 30002904_00379 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Adressen på rd 2 ska vara Mala. Det som gör att det ser ut som ett å är nedflyttningstecknet på raden ovanför.”Note Added
Aniara transcribed 30002895_00333 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00333 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara added a note to 30002895_00333 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Namnlista på infogat urklipp.”Note Added
Aniara added a note to 30002904_00414 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5: Emma stämmer. Norra Mellby AIIa2, 1897 - 1907, sid 365 ”Note Added
Aniara transcribed 30002895_00334 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00334 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00339 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00339 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara transcribed 30002895_00340 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00340 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara added a note to 30002904_00451 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förslag: Sjöstedt. Det finns en Ida Sofia Elvira Sjöstedt i Tomelilla. Hon är i och för sig jästfabrikskassörska, men kanske kan det vara hon.”Note Added
Aniara transcribed 30002895_00341 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Aniara marked 30002895_00341 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Aniara added a note to 30002893_00275 in Värmlands län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18: Jag funderar på om de små strecken efter R:et kan vara nedflyttningstecken och att hon i så fall heter Rudstrom (Rudström). De bor ju även på samma ort.”Note Added
Aniara added a note to 30002893_00281 in Värmlands län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5: Jag hittar bara en Adolfina i Ölserud och hon heter Jonasson, vilket det ju skulle kunna stå. Hon har en syster som heter Anna (rad 4). Rad 7: Håller med om Bentrud. Det finns en Elvira Pettersson i Bänterud.”Note Added
Aniara marked 30002895_00342 as needing review in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review