Recent Activity by CarinaL

CarinaL marked page 30002890_00019 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00019 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00067 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL added a note to page 30002890_00067 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Klart. Rad 10 tolkar bokstavligen så som personen i fråga själv valt att skriva.”Note Added
CarinaL edited page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL marked page 30002890_00109 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL transcribed page 30002890_00109 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL edited page 30002890_00108 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00108 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL added a note to page 30002890_00118 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Rad 5: Efternamn förslag Erikson Rad 12: Efternamn förslag Holmqvist ”Note Added
CarinaL added a note to page 30002890_00115 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Övriga anteckningar i dokumentet: Förslag adress: Vasagatan 6”Note Added
CarinaL edited page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL added a note to page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Åtgärdat”Note Added
CarinaL edited page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL marked page 30002890_00107 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00107 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00107 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00106 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00106 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00106 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00104 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00104 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00104 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00104 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00103 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00103 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL added a note to page 30002890_00103 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Rad 2: Efternamn? Yrke? Rad 7: Adress? Lillatorp eller Lilleby? ”Note Added
CarinaL transcribed page 30002890_00103 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00100 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00100 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00100 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00100 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00100 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL edited page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL added a note to page 30002890_00075 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Tack!”Note Added
CarinaL marked page 30002890_00094 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL transcribed page 30002890_00094 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00092 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00092 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00092 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00092 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00090 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00090 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL edited page 30002890_00090 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00090 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL marked page 30002890_00088 as needing review in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Needs Review
CarinaL edited page 30002890_00088 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
CarinaL transcribed page 30002890_00088 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
CarinaL added a note to page 30002890_00086 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Rad 3: Efternamn förslag Warenius”Note Added