Födda, vigda och döda i Grangärde 1628-1733

OverviewStatisticsWorks List

About

Syftet med nedanstående projekt är att göra Kjell Vadfors (1933-2020) avskrifter av ministeriallängder från Grangärde församling i Dalarna fullt sökbara. Vadfors avskrifter är gjorda på skrivmaskin och har digitiserats och OCR-tolkats. Den OCR-tolkade texten innehåller många fel och behöver kontrolleras. Vissa anteckningar har förts in för hand. Förkortningar skrivs i största möjliga mån ut.
Döda i Grangärde 1628-1731

Döda i Grangärde 1628-1731

Döda och begravda i Grangärde socken från 1628 till 1731. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020). Registret baseras på Grangärde KyA vol. C:1 (1628-1684) och C:2 (1684-1726) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Collaboration is restricted.

71 pages: 0% complete (0% transcribed)
Födda i Grangärde 1628-1690

Födda i Grangärde 1628-1690

Födda och döpta i Grangärde socken från 1628 till 1690. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020). Registret baseras på Grangärde KyA vol. C:1 (1628-1684) och C:2 (1684-1726) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Collaboration is restricted.

69 pages: 1% complete (1% corrected)
Vigda i Grangärde 1628-1725

Vigda i Grangärde 1628-1725

Vigda i Grangärde socken från 1628 till 1725. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020) baserat på Grangärde kyrkoarkiv volym C:1 fol. 121r-137v (1628-1684) och C:2 fol. 92r-112v (1684-1733) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

39 pages: 61% complete (100% corrected, 38% needs review)
Displaying all 3 works