Activity Stream

ancad
ancad corrected 33054-000194-0002 in 33054-000194 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
Monir Elias Bounadi
Monir Elias Bounadi edited 30002884_00302 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monir Elias Bounadi
Monir Elias Bounadi transcribed 30002884_00302 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
ancad
ancad corrected 33054-000194-0002 in 33054-000194 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
CatherineR
CatherineR corrected 33054-000121-0002 in 33054-000121 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
Privacylover
Privacylover transcribed 95 in mdsa_s1864_86 in Available Now! 1952 Marriage CertificatesPage Transcribed
ancad
ancad added a note to 33054-000194-0001 in 33054-000194 in Colonial Secretary's Correspondence, saying “Is it R.V. Cowper?”Note Added
ancad
ancad corrected 33054-000194-0001 in 33054-000194 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
ancad
ancad marked 33054-000194-0001 as needing review in 33054-000194 in Colonial Secretary's CorrespondencePage Needs Review
ancad
ancad corrected 33054-000194-0001 in 33054-000194 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
Portia
Portia corrected FL1204860 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
Monir Elias Bounadi
Monir Elias Bounadi added a note to 30002895_00867 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Håller med om att det srå Kalsson. Om det är en felksrivning eller ej är svårt att veta men troligtvis är det en felskrivning. Men det behöver inte vara. I vissa dialekter uttallas Karlsson som Kalsson, tror jag. Till exempel finns det 14 personer...”Note Added
Monir Elias Bounadi
Monir Elias Bounadi edited 30002895_00867 in Örebro län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
CatherineR
CatherineR corrected 33054-000121-0002 in 33054-000121 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
VesnaV
VesnaV marked 1 as needing review in QSA6820 1891 Letter from AH Zillman to Under Colonial Secretary 4 December, Correspondence re supply of rations to Aborigines, DR57971 in Correspondence with the Colonial Secretary's OfficePage Needs Review
VesnaV
VesnaV indexed 1 in QSA6820 1891 Letter from AH Zillman to Under Colonial Secretary 4 December, Correspondence re supply of rations to Aborigines, DR57971 in Correspondence with the Colonial Secretary's OfficePage Indexed
VesnaV
VesnaV edited 1 in QSA6820 1891 Letter from AH Zillman to Under Colonial Secretary 4 December, Correspondence re supply of rations to Aborigines, DR57971 in Correspondence with the Colonial Secretary's OfficePage Edited
Portia
Portia corrected FL1204848 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
Portia
Portia corrected FL1204848 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
VesnaV
VesnaV edited 1 in QSA6820 1891 Letter from AH Zillman to Under Colonial Secretary 4 December, Correspondence re supply of rations to Aborigines, DR57971 in Correspondence with the Colonial Secretary's OfficePage Edited
Portia
Portia corrected FL1204847 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
Portia
Portia reviewed FL1204847 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page Reviewed
Portia
Portia corrected FL1204844 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
Portia
Portia reviewed FL1204844 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page Reviewed
Portia
Portia corrected FL1204844 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
CatherineR
CatherineR corrected 33054-000121-0002 in 33054-000121 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
CatherineR
CatherineR marked 33054-000121-0002 as needing review in 33054-000121 in Colonial Secretary's CorrespondencePage Needs Review
ancad
ancad added a note to 33054-000171-0003 in 33054-000171 in Colonial Secretary's Correspondence, saying “Needs review”Note Added
ancad
ancad corrected 33054-000171-0003 in 33054-000171 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
Meesharie27
Meesharie27 marked STLCity_CrimCrt_Index_J_01742 as needing review in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Needs Review
Meesharie27
Meesharie27 transcribed STLCity_CrimCrt_Index_J_01742 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Transcribed
Meesharie27
Meesharie27 marked STLCity_CrimCrt_Index_J_01741 as needing review in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Needs Review
Meesharie27
Meesharie27 transcribed STLCity_CrimCrt_Index_J_01741 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Transcribed
Meesharie27
Meesharie27 marked STLCity_CrimCrt_Index_J_01740 as needing review in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Needs Review
Meesharie27
Meesharie27 transcribed STLCity_CrimCrt_Index_J_01740 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Transcribed
Portia
Portia corrected FL1204843 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page OCR Corrected
Portia
Portia reviewed FL1204843 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936Page Reviewed
Portia
Portia added a note to FL1204843 in Volume 33 Item 02: James Macarthur journal of a tour through Belgium and Germany, November 1828-January 1829 in Macarthur papers, 1789-1936, saying “shovel = Schaufel in German = shofful in old English, maybe a combination”Note Added
Meesharie27
Meesharie27 edited STLCity_CrimCrt_Index_J_01738 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Edited
Meesharie27
Meesharie27 edited STLCity_CrimCrt_Index_J_01737 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Edited
Meesharie27
Meesharie27 edited STLCity_CrimCrt_Index_J_01736 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Edited
Meesharie27
Meesharie27 edited STLCity_CrimCrt_Index_J_01735 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Edited
Meesharie27
Meesharie27 edited STLCity_CrimCrt_Index_J_01734 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Edited
Meesharie27
Meesharie27 marked STLCity_CrimCrt_Index_J_01739 as needing review in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Needs Review
Meesharie27
Meesharie27 transcribed STLCity_CrimCrt_Index_J_01739 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Transcribed
Meesharie27
Meesharie27 marked STLCity_CrimCrt_Index_J_01738 as needing review in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Needs Review
ancad
ancad added a note to 33054-000171-0002 in 33054-000171 in Colonial Secretary's Correspondence, saying “Needs review. First Nation's content”Note Added
Meesharie27
Meesharie27 transcribed STLCity_CrimCrt_Index_J_01738 in J - Part 04 in St. Louis Criminal Court IndexPage Transcribed
ancad
ancad corrected 33054-000171-0002 in 33054-000171 in Colonial Secretary's CorrespondencePage OCR Corrected
ancad
ancad marked 33054-000171-0002 as needing review in 33054-000171 in Colonial Secretary's CorrespondencePage Needs Review