Activity Stream

Collection: I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Titti
Titti added a note to page 30002905_00105 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 17 Yrke Strykerska ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00106 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 4 Efternamn Jonsson Rad 6 Efternamn Pettersån Rad 17 Efternamn förslag Breijer Rad 19 Förnamn förslag Annjulie/Ann Julie ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00107 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 4 Efternamn förslag Nonnelli/Norinelli/Nannelli/Narinelli Rad 6 Förnamn förslag Stina Rad 12 Adress Tomt 64A Rad 13 Förnamn förslag Helvig Rad 14 Adress Tomt 64A Rad 18 Efternamn Holmberg ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00108 in the work Skaraborgs län, saying “Rättelse! Rad 5 Efternamn Kornell”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00108 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 1 Efternamn Nero Rad 5 Efternamn Kornelia Rad 10 Adress Villa Eol ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00109 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 18 t o m 22 Adress Bäckastrand ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00110 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 3 Yrke Fotograf Rad 4 Förnamn förslag Sofie/Sofia Rad 13 Adress Josefslund Hjo Rad 19 Efternamn Holmkvist, Adress Godtänplarehuset Rad 22 Adress Alevik Sandåsen ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00111 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 20 Adress förslag Skaraborgs AB/6B Hjo”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00112 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 3 Adress Regerengsgatan ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00114 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 4 Efternamn Gustrin Rad 11 Adress Talkoping Rad 8 Förnamn Augusta Rad 21 Efternamn Holnqvist ”Note Added
Hedvig
Hedvig added a note to page 30002905_00392 in the work Skaraborgs län, saying “Tack! Ändrat till Hemansägare på rad 5 o 6. Rad 8 Jungfru flyttat till Yrke. Rad 9 Adress Hälla/Källa går jag bet på. ”Note Added
Helene Holmberg, Riksarkivet
Helene Holmberg, Riksarkivet added a note to page 30002908_00038 in the work Jämtlands län, saying “Tackar! Jag uppdaterar med Ericks på rad 17. Rad 20, verkar vara Bork. https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar?Efternamn=bork&page=1&postid=Folk_121428526&tab=post#tab”Note Added
Hedvig
Hedvig added a note to page 30002905_00394 in the work Skaraborgs län, saying “Tack! Rad 9 ändring införd.”Note Added
Hedvig
Hedvig added a note to page 30002905_00391 in the work Skaraborgs län, saying “Tack! Skrivit in Mejerinna på rad 3 och Lärarinna på rad 5.”Note Added
Hedvig
Hedvig added a note to page 30002905_00395 in the work Skaraborgs län, saying “Tack för information. Ändringar utförda.”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00392 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 5 och 6 Yrke Hemansägare Rad 8 Titel ingen uppgift, Yrke Jungfru Rad 9 Adress omöjligt val mellan Hälla och Källa, hittar inga ledtrådar på nätet tyvärr”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00393 in the work Skaraborgs län, saying “Ortens namn: Ordlösa socken Rad 8 Efternamn Hjort Rad 9 Förnamn Talia Rad 13 Efternamn Alvar (Allvar finns dok. i Örslösa) Rad 20 Yrke Arbetarehustru, Adress ingen uppgift ”Note Added
Chierstin Ingridsdotter
Chierstin Ingridsdotter added a note to page 30002899_00121 in the work Älvsborgs län, saying “Ja, det beror på att det inte var jag som skrev listan, utan "Zandra". Men nu har jag ändrat.”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00396 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 17 Efternamn Larson”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00394 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 9 Förnamn förslag Charlotte”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00116 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 4 Förnamn Ester Rad 17 Adress Luttra Rad 18 och 19 Adress Blinningsberg Rad 24 Förnamn förslag Wilma, Efternamn förslag Torner ”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002902_00100 in the work Blekinge län, saying “Rad 1 Adress Ö. Köpmang. 5. Rad 1, 2 och 4 Bidrag, Kr: 0. Rad 3 Förnamn förslag Sophie Rad 5 Adress förslag Amir ts g. 17”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00395 in the work Skaraborgs län, saying “Länets namn: Skaraborgs län Ortens namn: Floby N:o: 24544 Rad 1 Efternamn Söderlund, Yrke Barnm. Rad 20 Adress Floby”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00113 in the work Skaraborgs län, saying “Tack - fixat!”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00115 in the work Skaraborgs län, saying “Tack Titti - fixat!”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00391 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 3 Yrke Mejerinna Rad 4 Yrke Lärarinna”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002908_00038 in the work Jämtlands län, saying “Rad 17 Efternamn förslag Ericks Rad 20 Efternamn förslag Bock”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00113 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 2 Yrke Kassörska Rad 8 Titel Hem dtr, Yrke L Rad 12 Efternamn förslag Lundqvist”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002905_00115 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 1 och 2 Efternamn Flood Rad 7 Efternamn Hultgren Rad 17 förslag Yrke Nya Lokstallet, Adress Falko Ranten ”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00116 in the work Skaraborgs län, saying “Adress rad 18 o 19?”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002908_00032 in the work Jämtlands län, saying “Rad 1 Adress förslag Gröngatan 37 Ortens namn: Ostersund Rad 1 Adress Gröngatan 37 Rad 12 Förnamn Anna-Lena Rad 14 Förnamn förslag Lerina Rad 15 Efternamn Gunnarsson, Adress Köpmang 29. Rad 17 Efternamn förslag Blick (finns i Östersund) ”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00115 in the work Skaraborgs län, saying “Efternamn rad 7? Adress rad 16?”Note Added
Titti
Titti added a note to page 30002899_00121 in the work Älvsborgs län, saying “Du glömde visst ändra!”Note Added
Hedvig
Hedvig added a note to page 30002905_00391 in the work Skaraborgs län, saying “Rad 4: Yrke. Kan det vara mejerinna?”Note Added
Helene Holmberg, Riksarkivet
Helene Holmberg, Riksarkivet added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län, saying “Verkar troligt att det är Pierr, tackar!”Note Added
Helene Holmberg, Riksarkivet
Helene Holmberg, Riksarkivet added a note to page 30002908_00038 in the work Jämtlands län, saying “Rad 17, efternamn? Rad 20, efternamn?”Note Added
evabirgitta
evabirgitta added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län, saying “Efternamnet är nog Pierr, finns i Jämtland.”Note Added
evabirgitta
evabirgitta added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län, saying “Efternamnet kan vara Pierr, finns bl a i Jämtland även med varianten Pierre.”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00113 in the work Skaraborgs län, saying “Efternamn rad 12?”Note Added
Helene Holmberg, Riksarkivet
Helene Holmberg, Riksarkivet added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län, saying “Har tagit bort titeln på rad 22. Efternamnet på rad 15 återstår att lösa. ”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00110 in the work Skaraborgs län, saying “Förnamn rad 4? Efternamn rad 19? Adress rad 22?”Note Added
Helene Holmberg, Riksarkivet
Helene Holmberg, Riksarkivet added a note to page 30002908_00032 in the work Jämtlands län, saying “Rad 15, efternamn? Rad 17, efternamn? ”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00107 in the work Skaraborgs län, saying “Efternamn rad 4?”Note Added
Alexandra _W
Alexandra _W added a note to page 30002905_00106 in the work Skaraborgs län, saying “Förnamn rad 19?”Note Added
Chierstin Ingridsdotter
Chierstin Ingridsdotter added a note to page 30002899_00146 in the work Älvsborgs län, saying “Här, liksom tidigare sida med textilarbeterskor, kan en undra om de med - avser upprepning. Nu blir de utan yrke.”Note Added
lars.brathe
lars.brathe added a note to page 30002890_00116 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1, saying “Tack! Lars”Note Added
lars.brathe
lars.brathe added a note to page 30002890_00147 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1, saying “Tack! Lars”Note Added
lars.brathe
lars.brathe added a note to page 30002890_00151 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1, saying “Tack! Lars”Note Added
lars.brathe
lars.brathe added a note to page 30002890_00152 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1, saying “Tack! Lars”Note Added
lars.brathe
lars.brathe added a note to page 30002890_00115 in the work Göteborgs och Bohus län – del 1, saying “Tack! Lars”Note Added