Födda i Grangärde 1628-1690

ReadAboutContentsHelp
Födda och döpta i Grangärde socken från 1628 till 1690. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020). Registret baseras på Grangärde KyA vol. C:1 (1628-1684) och C:2 (1684-1726) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Pages

1
Complete

1

FÖDELSE- och DOPBOK. 1628 - 1684, C:1.

1628 1/1 Marinna, Longh Simons doter vidh Södergiörken.

13/1 Samuel, Joen Joenssons i Godnäs. f. 3/1.

17/1 Karin, Wernich Erssons i Sunnansiö.

11/2 Anders, Oloff Erssons i Sunnansiö. f. 2/2.

24/2 Karin, Anders Hanssons vidh Laaksiön.

2/3 Kirstin, Oloff Mattssons vidh Enekullen.

2/3 Kirstin, Pär Olssons vidh Norrgiörken.

9/3 Margaretha, Michil Wibberssons vidh Uffberget.

17/3 Matts, Pål Bertilssons, mandråparens vidh Norrgiörken.

17/3 Peder, Hindrich Perssons, huskarl hos Bertils.

27/4 Hans, Esbiörn Erssons i Kyrkobyn.

4/5 Anna, Unge Joen Nilssons i Kyrkobyn.

Jöran, Pär Erlandssons i Lodwika.

22/5 Pär, Hans Anderssons i Sunnansiö.

25/5 Karin, Matts Joenssons vidh Hammaren.

1/6 Jöran, en finnes, Joels vidh namn.

Pär, Hendrich Anderssons, en husfinnes. (oä).

2/6 Elin, Erich Erssons i Wästansiö.

Anna, Lars Larssons på Näs i Lodwika.

9/6 Barbro, Halfvar Mattssons i Kyrkobyn. f. 7/6.

11/7 Annea, Pär Hendrichssons vid Södergiörken.

13/7 Widich, Lars Hanssons, Länsmansmågens.

27/7 Oloff, Erich Larssons i Rosshagha.

8/8 Elisabeth, Matts Arffuessons i Brunswik.

Kierstin, Segfrid Larssons vid Nitten.

31/8 Hans, Oloff Hanssons i Norboo.

1/9 Rebecka, Johan Esbiörssons i Kyrkobyn.

7/9 Bertil, Matts Bertilssons vid Norrgiörken.

14/9 Nils, Nils Larssons i Norrbo.

21/9 Matts, (oä), Lars Perssons Matts vid namn med Margaretha.

Anders Larssons ibidem. (Sunnansiö?)

9/11 Lars, Jöns Erlandssons i Godnäs.

Anna , Nils Joenssons i Kyrkobyn.

16/11 Hans, Nils Biörssons i Wästansiö.

21/12 Widich, Per Widichssons i Norrgodwik.

28/12 Marit, Lars Perssons i Wästansiö.

30/12 Karin, Matts Mattssons i Bodarne.

Eskill, Matts, Per Michilssons tvill. vid Södergiörken.

1629 1/1 Thomas, Lars Laggares, husfinnes vidh Hestwed i Tuna.

6/1 Elisabetha, Hindrich finne vid Hestwed i Tuna sochn.

25/1 Joen, Erich Nilssons i Godnäs.

1/3 Anders, Matts Jönssons vid Lodwika Hammar.

Walborgh, Mats Thomassons huskarl hos P. Hendr. vid Södergörken.

8/3 Marit, Oloff Perssons vid Skattlösberget.

Matts, Anders Bengtssons vid Enekullen.

Karin, Oloff Larssons vidh Laaksiön.

9/3 Matts Joen, Erich Nilssons tvill. i Östanmyra.

10/3 Eskill Matts, Per Michilssons tvill. vid Södergörken.

20/3 Karin, (oä), Simon Clemetssons vid Södergörken, gifter man. aflat med en kona ibidem.

22/3 Anna, Simon Hendrichssons vid Norrgörken.

Wallborgh, Matts Nilssons vid Södergörken.

Per, Bertil Larssons vid Yxen.

Oloff, (Oä) , Olof Larssons, Per Hinderssons vid Norrgörken styfson, aflat med en prestedoter kommen från Finland.

Elisabeth, Per Larssons i Kyrkobyn.

Last edit 6 months ago by Grangärde
2
Not Started

2

This page is not corrected, please help correct this page

3
Not Started

3

This page is not corrected, please help correct this page

4
Not Started

4

This page is not corrected, please help correct this page

5
Not Started

5

This page is not corrected, please help correct this page

Displaying pages 1 - 5 of 69 in total