Vigda i Grangärde 1628-1725

ReadAboutContentsHelp
Vigda i Grangärde socken från 1628 till 1725. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020) baserat på Grangärde kyrkoarkiv volym C:1 fol. 121r-137v (1628-1684) och C:2 fol. 92r-112v (1684-1733) på landsarkivet i Uppsala (ULA).
Page TitleUser NotesActions
1No notesCompleted
2No notesCompleted
3No notesCompleted
4No notesCompleted
5No notesCompleted
6No notesCompleted
7No notesCompleted
8No notesCompleted
9No notesCompleted
10No notesCompleted
11No notesCompleted
12No notesCompleted
13No notesCompleted
14No notesCompleted
15No notesCompleted
16No notesCompleted
17No notesCompleted
18No notesCompleted
19No notesCompleted
20No notesCompleted
21No notesCompleted
22No notesCompleted
23No notesReview
24No notesReview
25No notesReview
26No notesReview
27No notesReview
28No notesReview
29No notesReview
30No notesReview
31No notesReview
32No notesReview
33No notesReview
34No notesReview
35No notesReview
36No notesReview
37No notesReview
38No notesCompleted
39No notesCompleted