23

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1699 19/12 Lars Christophersson i Sunnansjö + H. Kerstin Pärsdotter i Holen.

Pär Olofsson på Heden+ Brita Olofsdotter i Rossa.
Hindrich Larsson i Lodwika + H, Anna Mattsdotter, sal. Lars Elias •
.
26/12 Samuel Pärsson i Gonäs + Kerstin Andersdotter från Söderbärke .
1700 7/1 Erich Olofsson i Enkullen + Anna Jaoobsdotter i Enkullen.
.
11/2 Måns Andersson från Sköfde i Wästergyllen + Elisbata Johans- ,
dotter i Sunnansjö.
24/2 Lars Larsson Liten i Wäs,t ansjö + H. Karin Halfvarsdotter,
salig Lars Mahls .
25)!2 Olof Pärsson 1 Gärdet+ Margreta Olofsdotter i Gärdet.
Erich Olofsson i Kyrkobyn + Elisabet Mattsdotter 1 Hästberget.
9/} Petter Johansson i Orrnäs + Elisabet Jörensdotter i Ufberget.
2/4 Erich Erichsson i Sunnansjö + H. Brita Mickilsdotter,
salig Matta Hanssons .
29/4 Pär Larsson Skom. i ,,,.åstansjö + Elisabe t Pärsdotter i Räfvåla.
Johan Larsson i Hellsjön + Marit Larsdotter från Järna sochn.
10/5 Hans Pärsson i Räfvåla + Elisabet Mattsdotter i Enkullen.
24/6 Pär Andersson ifrån Sörgowik + Elisabet Larsdotter i Gonäs.
29/6 Pär Erichsson ifrån Biörbo + Margreta, Jona.s Knas dotter 1
Kyrkobyn.
1/7 Petter Jönsson Hammarmästaren+ Brita Josansdotter i Lodwika.
Erich Erichsson Hammarmästaren+ Kerstin Jönsdotter i Lodwika.
15/7 Lars Jönsson i Nissbo + Karin Erichsdotter i Enkullen.
22/7 Matts Hansson i Wahlbäcken + Barbro .Andersdotter i Wästansjö.
Lars Pärsson i 1-/ahlbäcken + H, Brita Erichsdotter, salig
Hans Nilssons i Täppan,
Jonas
Nilsson i Wästansjö + H. Kerstin Hansdotter i Enkullen.
29/ 7 Olof Pärs
son Bonde i Gär de + H. Kahrin·, Halfvarsdotter i Saxhytta.
5/8
Petter Andersson i \fås tansjö + H. Barbro Widichsdott.e r i Kyrkbyn.
Nils Johansson ifrån Julsjö sochn + H. Jolari t Jönsdotter,
salig Petters vid Hitten.
16/9 Cl emet Clemetsson ifrån Nybruket + Barbro Ersdotter i Långmyran.
2}/9 Pär Mattsson i Enkullen + H. Kerstin Halfvarsdotter i Pärsbo.
Anders Erichsson i Snöåhn + ·Karin Erichsdotter i Sörgowik.
Lars Hansson i Sörgowik + Kers tin Erichsdotter ibidem.
Hils Hansson i Hällsjön + Kerstin Erichsdotter ibidem.
Matta Olofsson i Gärde+ }la.lin Erichsdotter ifrån Wika.
Hans Halfvarsson i Svarthytta+ Brita Seffretsdotter i Torrfasten.
5/10 Israel Israelsson i Räfvåla + Margreta Pärsdotter i Laxsjön.
7/10 Erich Seffredsson i Skattlösberg + H. Marit Hindersdotter i
Brynberget.
Widich Pärsson i Gonäs + Margreta Hansdo tter i RäfVåla.
Lars Larsson i Skeppmora + Kerstin Erichsdotter i Biörnhyt ta .
Jöns Jönsson i (Jägarnäs + Anna Samuelsdotter · i Gonäs,
Pär Hansson i Hellsjön + H. Margreta Olofsdotter ifrån Säter.
Erich Johansson från Hybruket + Margreta Andersdotter i Krabbsjön.
Petter Larsson vid Lodwika Bruk+ Karin Johansdotter ifrån
Horgården och l!orrbärke sochn.
Anders Fredrichsson ifrån Snöån + Eva Erichsdotter i Hellsjön.
14/10 Anders Andersson i Jänsberget + Kerstin Erichsdotter i Saxhyt ta .
21/10 Hans Olofsson i Horrbo + Elisabet Olsdotter på Heden.
Mat ta Erichsson på Heden+ Kerstin Olofsdotter ibidem.
28/10 Hans Hansson i Sörgowik + Karin Johansdotter Bura i Sör gowik.
1/1 1 l!ils· Hansson i Rossa + Anna Andersdotter i Kyrkobyn .
Erich Erichsson på Holen + Anna Sa.muelsdotter i Landforsen.
4/11 Olof Halfvarsson i Kyrko byn + H. Anna Halfvarsdo tter, salil
Eack Lasses änka.
Jonas Mattsson i Nissbo + H· Elisabet, sal. And. llilses .
11/11 Lars Pärsson Knas i sunnansjö + H. Karin Larsdotter,
salig Pär Larssons ibidem.
Lars Pärsson i Holen + Brita Erichsdotter i Kyrkobyn.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page