24

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1700 11/11 Pär Widichsson i Kyrkobyn + Anna. Erichsdotter ibidem.

Johan Knutsson vid Mitten+ Keratin Erichsdotter i Stoclcgropen.
18/11 Anders Mickilsson i Laxsjön + Brita. La.rsdotter vid Rämen.
1701 6/1 Olof Nilsson i östa.runyra. + Anna. Hansdotter.
10/2 Ol of Pärsson Bagge ifrån Norge+ H. Elisabet Fyhr, salig
Pär Sta.ffua.nssons.
25/3 Ma.tts Larsson i Tennberget + Anna. Joha.nsdotter i Enkullen.
7/4 Samuel Pärsson Klockare i Lodwika. + H. Anna. , salig Anders
Rennicks i Gonäs .
I
sach
Hansson
ifr1n Räfväla. + H. Anna, sal. J.lärten Hans i Lägnäs .
30/4
Nils
Erichsson
ifrän J änssundet + Ma.rgreta. , Anders Tupps pä Heden.
5/5
Lars
Sunesson
i
Lodwika + Elisabet Ma.ttsdotter i Nissbo .
19/5
Anders
Andersson
Köra.re på Lodwika Bruk + !1argreta. La.rsdotter ibm.
12/6
Erich
Olofsson
i
Norrbo
+ H. Karin Joha.nsdotter, salig
24/6
Erich Erssons i Norrbo.
Jöra.n Hansson i Enkullen + Brita Ha.nsdotter ifrån Hell sjön.
30/6 Joha.n Erichsson i Sa.ndwiken + Barbro Erichadotter i Sunna.nsjö.
Hans Hansson i Räfväla + Elisabe t Ol ofsdotter ibidem.
2/7 Erich Jonsson i östa.nmyra. + Marit Hal fva.rsdotter i Kyrkobyn.
7/7 Olof Mattsson vid Rämen + Elisabet I1a.ttsdotter i Ramshytta..
21/7 Erich Mickilsson vid Laxsjön + Karin Jöra.nsdotter ibidem.
11/8 Halfvar Anders~on i Norrbo + Margreta Samuelsdotter i Gonäs.
19/8 Lars Erichsson i Saxberget+ Kerstin Joha.nsdotter fr. Norrberke .
15/9 Samuel Widichsson i Knutsbo + El isabet Jönsdotter i Skeppmora..
Lars Widichsson i Knutsbo + Brita. Jönsdotter i Skeppmora.
22/9 Erioh Päreson i Gonäs + Karin Andersdotter ibidem.
Johan Jönsson i Gonäs + Barbro Pärsdotter ibidem.
Pär Pålsson vid Långmyran+ Brita La.rsdotter ibidem.
2')/9 Olof Andersson i Räfvåla. + Anna Na.ttsdotter i Enkullen.
Erich Hansson i Räfvåla + El isabet Andersdotter ibidem.
6/10 Pär Erichsson i Söraowik + Brita Pärsdotter i Grötänget.
13/10 Erich Erichsson från Norrbo + K~rin Hansdotter från Botgärde .
Anders Pärason frän Nya. lCoppa.rber8'et + Hargreta. Ha.nsdotter
vid Grängesberset.
20/10 Hans Olofsson Buller i Norrbo + Karin Andersdotter på Heden.
Nils Nilsson i Gonäs + Karin Olofsdotter i Grötänget .
Erich Andersson pä Heden+ Brita Ol ofsdotter i Grötänget.
27/10 Knuth Andersson i Wästansjö + Anna Hansdotter i Botåsen.
Erich Pärsson i Grufberget och Norrbärke + Anna. Andersdotter
i Lodwika.
28/10 Johan Pärsson vid Jänsen + Elisabet Larsdotter i Wästa.nsjö .
1/11 Pär Hansson Smed i Wäs tansjö + H. J.la.rgreta Ol sdotter vid Ufkiärn.
Olof Eriohsson i östanmyra. + Kerstin Ologsdotter i Uorrbo.
3/11 Hårten
Pär sson i Bringsjöberg + B. I ngri Jönsdotter , salig Hatts.
10/11
Hindrich Tomasson från Hellefors· + Walbor Hansdotter i Abborrberg ,
1702 6/1 Erich Olofsson vid Enkullen + Elisabet Sa.muelsdotter i Grufberget.
9/2 Anders Jonsson i östanmyra + Eli sabe t Hansdotter ifrån Moren
och Norrberke sochn.
18/2 Johan Jönsson i Jäga.rnäs + H.• Elisabet Andersdotter, sal . Nils Nil
Olofsson vid Enkullen + Kerstin Ol ofsdotter ibidem.
9/3 Erich
Za.cha.ria.s
Nilsson ifrån Sjövad + Sigrid Andersdotter i Digervåbla.
23/3
Tobias
Larsson
Hengnan + Elisabet Mattsdotter i Rosaa-.
7/4 Johan Johanssoni ifrån
Sundet och Norrberke + Brita Samuels15/6
dotter i Lodwika.
Hans Hansson ifrån Snöän + Karin Benjaminsdotter i Lodwika.
Johan Johansson i Sörgowik + Karin Erichsdotter i Skeppmora .
22/6 Matta Jonsson i Wästansjö + Elisabet Ha.nsdotter i Forstäppan.
24/6 Pär Andersson i Sunnansjö + H. Marit Ericbsdotter, salig
Erich Hansson i Lågnäset.
Anders Andersson i Broby + Margreta J oha.nsdotter i Sunnansjö.
Ma.tts Andersson i Broby + Anna. Christophsrsdotter i Sunnansjö.
29/6 Ericb Olofsson på Heden + H. Kerstin J oha.nsdotter, salig
Erich Olofssons i Rossa. .

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page