26

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1704 3/1 Johan Andersson på Holen + Karin Larsdotter i Lågnäs.
Pär Nilsson i Wästansjö + Kerstin Nilsdotter ibidem.
3/4 Niclas Krabbe vid Stellwiken + Elisabet Samuelsdotter f_rån
Näs och Norrberke sochn.

18/4 Pär Larsson i Wästansjö + Kerstin Häkansdotter i Norrbo .

Samuel Hansson i Stensbo + llri ta Erichsdotter i Lodwika.
19/!> Lars Larsson i Norrbo + H. Kerstin Olofsdotter, sal . Erich Fachts
på Heden.
·
24/!> Erich Christophersson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i }lotgärde.
26/6 Pär Pärsson fråb Snöän + Elisabet Olsdotter i Lodwika.
29/6 Lars Andersson i Lodwika + H, Karin Larsdotter, salig Ol ofs .
3/7 Samuel Pärsson i Pärsbo + El isabet Johansdotter ibidem.
t ars Pärason på Holen + Margreta Pärsdotter från Tuna.
Hans Hansson i l!orrbo + Brita Jonsdotter ibidem. •
Olof Jonsson i Norrbo + Kerstin Mattsdotter ibidem.
Samuel
Erichsson vid Hällsjön + Karin Erichsdotter i Klenshytta .
10/7 Erich Jönsson
i Skeppmora + llrita Andersdo tter i Gonäs .
25/9 Jöran Johansson
från Hagge + Elisabet Gabrielsdo tter i Lodwika.
9/10 Olof Samuelsson i Gonäs + Karin Pä.rsdotter i Skepparberget .
Hatts Johansson i Snöklint en + Kerstin Erichsdotter i Saxberget.
Tomas Larsson vid Nitten + Kerstin Måreensdotter rr. ?lybrukst.
Pär Olofsson i Räfvåla + Brita Hanadotter i Grängesberg.
21/10 Erich Hansson i Wahlbäcken + Elisabet He.lfvarsdo,tter i Pä11sbo .
23}1fl Pär Pärsson i Lodwika + Ma.rgreta l·Iattsdo t ter i Nissbo.
Erich Pärsson i Räfvåla + Kerstin Pärsdotter i Sunnansjö.
Pär Andersson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter ibidem.
Petter Pettersson fr. Norrhörken + Anna Mattsdotter i Skattlclsberg.
30/10 Nils Hilsson i Wästansjcl + Brita Pärsdotter ibidem.
Olof I-1attsson i Wåstansjcl + Karin Olofsdotter ibidem.
1/11 Jon Larsson i Grötänge + Karin Fransdotter i Sunnansjö.
~i!rten Fransson i Sunnansjö + Barbro Pärsdotter ibidem.
Erich Larsson i Wästansjö + Karin Larsdotter i I(yrkobyn.
6/11 Erich Zrichsson i I(yrkobyn + Elisabet La.rsdotter på Heden .
Nils Mattsson i Norrbo + Kerstin Halfvarsdotter i Pärsbo .
13/11 Johan Larsson i Gonäs + Marina Larsdo t ter i Grufberget.
20/11 Anders Zrichsson smeddräng vid Lodwika + Kerstin J önsdotter
i llissbo.
23/11 Daniel Jönsson från Fl en+ Karin Erichsdotter ,å Lisselheden .
28/12 Erich Erichsson i sunnansjö + H• Marit , sal. Noth Erichs i I(yrkbyn.
26/12 Erich Jöra.nsson i Skattlösberg + Maria Tomasdotter i Håberget.

.Erich Pärsson Mugg i Norrbo + Karin Olsdot ter i Rossa. .
1705 2/2
3/4 Ol of Larsson i Norrbo + Kerstin Erichsdotter i östan.myra.
23/5 Tomas Månsson från Sillchen + H. flarit Marcusdotter i Långvasselhec
Jörab Jöransson från Nås Finnma.rk + Walborg Pärsdotter i Flen.

4/6 Erich Halfvarsson i Pärsbo + H. Susanna Olofsdotter, sal .
Erich Bu.res .

18/6 Anders Andersson från Tuna + Kerstin Larsdo t ter lllom.
2/7 Pär Widichsson i Knutsbo + Elisabet Mattsdotter vid Rämen .
10/9 Olof Clemetsson + Elisabet Pålsdotter, Lappfolk .
29/9

Lars Hansson i Grängesberg +· Kerstin Larsdotter fr. llorrbärke.

1/10 Samuel Eriohsson fr . Marnäs + Elisabet Benja.minsdo t ter i Lodwika.
5/10 Herr Lorents Lidgren llokhållare • ia Gisslarbo + Maria Höiken
på Lodwika.

8/10 Pär Samuelsson i Gonäs + llri ta Hansdotter från Wästa.nsjö .
15/10 Johan Mattsson i Roskänget + Anna Larsdotter vid Saxen .

Hans Erichsson i Gärdsveden + Karin Pärsdotter i Hästberg.
i Gonäs + }!argreta Larsdotter ibidem.
Johan Jönsson i Sörgowik + Brita Andersdotter.
Er ich Olofsson i Pärsbo + Margreta J.lårtensdotter fr . Olshyttan.
29/10 Ma.tts Hansson i Norrbo + Ker stin Larsdotter vid Saxhyttan .
Lars Jonsson i östanmyra + Sara Johansdotter fr . Uorrbärke .
Erich Pärsson i Sunnansjö + Margreta Erichsdotter i Lågnäs.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page