27

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1705 5/11 Christopher Hansson i Rossa + Brita Pärsdotter ibidem.
Erich Larsson i Wästansjö + Brita Nilsdotter 1 Jäneen,
Johan Christiansson i Hällsjön + Bri t a Welamsdotter ibidem.
12/11 Erich Erichsson i Sandwiken + Elisabet Larsdotter i Sunnansjö.

Matta Mattsson i Skattlösberg + Marina Mår tensdo t ter i Bringsjöb·,
4/2 Pär Pärsson i Häs t berg+ Brita Hansdotter vid Rämen ,
22/4 Pär Erichsson ifrån Krabbsjön + Karin Olofsdotter fr. Spr äklan ,
14/5 J,Iatt s Jör ansson i Skattlösberg + R, Margre t a Nilsdotter,
salig Pär Mattssons ,
10/6 Pär Jönsson i Gonäs ,+ Elisabet Hohansdotter i Sörgowi k,
17/6 Daniel Pärsson fr. Snöån + Maria Benjaminsdotter i Lodwika ,
24/6 Johan Päreeon ifrån Ruggarbo i Norrbärke + Catharina
Eliansdotter i Hel lsjön,
8/7 Anders Fredrichseon i Hel l sjön + Karin Erichsdotter i Enkullen,
29/7 Erich Erichsson i östanmyra + Kerstin Mattsdotter på Lillheden,
16/9 Anders Andersson fr . Skeppmora + Elisabet Persdotter i Rä.f'våla .
Lars Pärsson i Räfvåla + Anna Erichsdotter ifrån Enkull en .
29/9 Hans Well amsson i Hellsjön + Ingri Hansdotter i Gonäs.
30/9 Johan Erichsson i Enkullen + Sara Abramsdo tter ibidem.
Ni l s Mattsson vid Enkullen + Karin Abramsdotter ibidem.
7/10 Johan Johansson vid Krabbsjön + Brita Mårtensdotter i Torrfasten,
Jöran Andersson från Tuna + Karin Ersdotter i Morberget.
Christopher· Mårtensson i Torrfasten + Sigrid Ericbsdotter,
sal ig Ericb Johanssons i Krabbsjön .
Lar s Pärsson i Torrfasten + Elisabet Larsdotter i Krabbsjön ,
14/10 Lars Pärsson i Sunnansjö + Kerstin Pärsdotter i Pärsbo.
Olof Olofsson i Stensbo + Ker stin Pärsdotter ibidem,
21/10 Erich Jonsson Werre + Kerstin Arfvedsdotter från Halung ,
28/10 Johan Chri stophersson i Sun,sjö + Elisabet Andersdotter i Heden ,
Nils Mattsson i Täppan + Karin Olofsdotter p,1 Reden ,
4/11 Nils Erichsson i Östal1JllYra + Anna Pärsdotter i Bergsbo,
30/10 Sverkill Johansson , Herr Ternstens tienare i l!orrbärke +
+ H, Karin Erichsdotter , sal. Pär Hennichssons i Pärsbo ,
Jöns
l!ilsson
Ram,narsmedsdräng + Sara Olofsdotter 1 Norrbo,
11/11
Pär
Andersson
i Mohrgä.r det + Brita Larsdotter 1 Kyrkobyn,
28/11
1707 28/4 Nils :!:richsson 1 Klensbyttan + H, Elisabet Päredotter,
salig Lars Hanssons i Gonäs.
Olof
Larsson
vid Nitten + Marina Hansdotter ibidem.
10/5
Anders
Olofsson
fr , Grufriset + Elisabet Hansdotter i Sörgowik ,
9/f
Johan
Hansson
i
Sörgowik
+ Anna Staff ansdotter i Pärsbo.
16/6
Johan Staffansson i Pärsbo + Anna Olofsdotter från Starbo .
24/6 Erich Pärsson 1 Hästberget+ H, Karin Erichsdotter, salig
Erich Skom!llSres i Rämen .
Erich Olofsson i Botåker + Karin Ersdotter 1 Sunnansjö ,
Jon Christophersson i Sun,sjö + Ker stin Ersdotter ibidem.
Erioh
Erichsson i Bagge+ Bri ta Johanedotter i Pärsbp ,
30/6
Pär
Pärsson
vid Vahlbäcken + Karin Pärsdotter i Rä.f'väla.
7/7
Olof
Mattsson
i Roskänget + Karin Eri chsdotter i Långmyra.
17/7
Pär
Jönsson
vid
Häl lsjön + Brita Pärsdotter ibidem.
4/8
Hans
Larsson
i
Pärsbo
+ El isabet Larsdotter ibidem,
15/9
Erich
Hattsson
vid
Rämen
+ Karin Andersdotter i Hästberg,
22/9
Olof Larsson Snickare från Fryksdalen + Karin Larsdotter
i Enkullen.
Anders Andersson i Enkul len + H, Kerstin, sal , Pä.r Matta ibm.
29/9 Benjamin Samuelsson i Hillänget + El isabet Johansdotter i Heden ,
Olof Erichsson i Laxsjön+ Anna Erichedotter i Pärsbo ,
6/10 Lars Jönsson vid Lodwika Bruk + Malin Danielsdotter fr. Tuna.
13/00 Johan Johansson på Heden+ Kerstin Hansdotter i Roesa,
20/10 Hatts Erseon Hotbindare i Saxhyttan + Anna Hansdotter i Stenebo,
Erich Pärsson i Gärde+ Carin Erichsdotter i Saxh~ttan.
27/10 Olof Olofsson p.\ Heden+ Brita Samuelsdotter i Dakarsbo.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page