28

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1707 27/10 Pär Erichsson på. Lillheden + Barbro Olofsdotter i Stensbo.
Anders Andersson i Wästansjö + Karin J.!attsdotter 1 stensbo.
Hans Mattsson i Gonäs + H. Ma.rgreta Erichsdotter, salig ,
Daniel Hanssons i Gonäs ,
10/11 Johan Nilsson från Lernbo + Kerstin Olofsdotter vid Rämen.
Christopher Erichsson i Sun.sjö + Karin ~la.ttsdotter i Jänsberg,
17/11 l{ils Nilsson vid Jänsen + Kerstin Mattsdo tter i Ufberget,
1708 6/1 Pär Erichsson i Wästansjo + Anna Hansdot ter i Botgärde.

Pär Erichs-son vid Oxvåhlen + Margreta Mickelsdotter i Laxsjön.
23/1 Herr Magnus Lindelius i Lexand + J, Elisabet Fahla.nder,
2/2 Olof Pärsson i Botåker + Brita. Joha.nsdotter vid Ufkiärn ,
Erich Mattsson i Hästber get + Barbro Thomasdotter i Brynberget,
9/2 Hindrich Larsson fr . Snöklinten + H, Sigrid Nilsdotter ifrån
Skeppa.rberge t, •
Staffan
Jo!Jansson Hwass i Pärsbo + H. Karin Pä:rsdotter f:r, TUna,
20/3
Lars
Erichsson
Botåker + El isabet Erichsdotter i Sunna.nsjö,
7/6 Pär Ericbsson i i Botåker
+ Barbro Christophersdotter i Sun,sjö ,
Pär
Widiohsson
i Sandwiken + Elisabet Elia.dotter i sun.sjö.
14/~ Erich Andersson i Wästansjö + Margreta. Eliadotter ibidem,
Olofsson i Räfvåla + Elisabet Jönsdotter i Norhyttan.
17/6 Anders
Erich Jönsson i Norhyttan + Kerstin Olofsdotter i Räfvåla,
Erich Pärsson i Pärsbo ·+ Anna Hanadotter i Sörgowik.
Christophersson på Holen + Kårin Pärsdotter i Rossa.
24/6 Matta
Erich Mårtensson i Lågnäs + Kerstin Christophersdotter på Holen,
5/7 Erich Danielsson från Köllnäs i Norrbärke + Sara Eliansdotter
i Hellsjön,
Erich Christiansson i Hellsjön + Brita Christiansdotter ibidem,
Lars Christiansson i Hellsjön + Anna Andersdotter i l!orb. Hellsj<in,
He.tts Jönsson i Hellsjön + Brita Carlsdotter i Klenshyttan .
2/8 Erich Pärsson i Wästansjö + Kerstin Erichsdotter i sunnansjö.
18/8 Herr Notarien Otto Becker+ Catharina Kart, sal. Lars Saxenbergs.
Nicola.us Eldsundius + H, eatha.rina, sal , Skä:rings i Enkullen,
8/9 Herr
~Iatts
fr. No:rrhörken + Agneta Pärsdotter i Nitten,
20/9 MärtenThoma.sson
Olofsson
+ :Carin Larsdotter i Wästa.nsjö .
21/9 Hans Samuelsson ii Botåker
snöån
+
Sara
i östa.nabo ,
27/9 Anders Johansson fr, Skomraa.rbo Erichsdotter
+ Elisabet Widichsdotter i Knutsbo,
29/9 Hans Pärsson i Sörgowik + H. Brita Halfvarsdotter, sal ig
Pär l<lattssons i Pärsbo.
Pär
\fidichsson
i Lodwika + Brita Larsdotter fr . Krabbsjön .
30/9 Hans Johansson Eusk
+ H. Elisabet Olofsdotte:r, salig ,
4/10
J öran Mahls änka.
11/10 Erich Mn.ttsson i Stensbo + Ma.rgreta Erichsdotter i Saxhyttah.
Lars Erichsson i Räfvåla + Karin Olofsdotter i Morberget.
Pär Hansson i tandforsen+ Kerstin Hansdotter i Sörgowik.
Erichsson Snickare i Gärde+ Brita Larsdotte:r i Saxhyj;tan ,
25/10 Erich
Anders Hansson i Norrbo + Barbro Johansdotter i Kyrkobyn.
1/11 Pär Hansson i Pärsbo + Karin Samuelsdotter i Gonäs.
Olof Pärsson i Gärd'e + Karin Andersdotter i Kyrkobyn.
Lars Jöransson i Laxsjön+ Kersten La.rsdotter vid Rämen.
Anders Olofsson i Hängna.n + Elisabet La.rsdotter i Norrbo.
s/11 Erich
Mattsson på. Lillheden + Karin Pärsdotter vid Ufkiärn.
Johan Johansson Smeddräng vid Lodwika + Karin, Jöran Byggmästersi
15/11 Anders Pärsson i Hästberget + H. Ingrid Johansdotter, salig
Hindrich Anderssons vid Laxsjön,
Anders Pärsson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Forstäppan.
!,iattsson i Enkullen + Karin Larsdotter i Klenshyttan,
21/11 Matts
Olof
Hansson
i Sörgowik + Anna Widichsdotter i sunnansjö,
22/11
Hans Häkansson i Norrbo + H. Karin Larsdotte:r, salig
Anders Olssons änka. i HästberB9t ,

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page