29

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1709 10/1 Samuel Classon i Hellsjön + H· Ingrid Botilsdotter, salig

Olof Hanssons ibidem.
Olof Nilsson vid Biörnhyttan + Elin Märtensdotter fr . Nybruket •.
Olof Pärsson i Pärsbo + Margreta Larsdotter ibidem.
Johan Erichsson i Kyrkobyn + Elisabet Jonsdotter frän Winwebo .
Erich Erichsson i Gillermarken + Malin Andersdotter i Digervåla.
Samuel Danielsson Bille i Sörgowik + Brita Nilsdotter i Skeppmora.
Nils J.länsson fr!n Smedbacken i Norrbärke + Sara Erichsdotter
i Biörnhyttan.
Halfvar Larsson i Räfvåla + Malin Erichsdotter i Saxberget.
10/6 Isach Pärsson i Pärsbo + J.largreta Hansdotter i Botgärde.
20/6 Hatts Erichsson i Broby + Elisabet Johansdotter i Sunnaasjö.
11/7 Jonas Pärsson ifr. Norrbärke + Rebecka Hansdotter i Sörgowik.
1/0 Lars Larsson i Lodwika + Elisabet Andersdotter i Frugården,
26/9 Hindrich Johansson i Hagge + Anna Ericbsdotter i Skeppmora.
Olof Pärsson i Räfvåla + Elisabet Hansdotter i Biörnhyttan.
29/9 Anders Larsson ifrån Hörken + Karin Olofsdotter i Saxberget.
3/10 Johan Erichsson i Forstäppan + Sigrid Erichsdotter i Orrnäs.
Olof Hansson i Laxsjön+ Sara Lar sdotter vid Rämen .
7/10 Lars Samuelsson i Lodwika + Kerstin Erichsdotter i Pärsbo.
10/10 Pär Eliasson i Sunnansjö + Margreta Mattsdotter i Broby.
Hans Johansson Smeddräng i Lodwika + Kerstin Zachrisdotter
vid' Lars bo .
24/10 Pär Mårtensson i Lägnäs + Karin Olofsdotter i Botåker.
1/11 Pär Larsson i Kyrkobyn + Margreta Pärsdotter vid Rämen.
Matta Olofsson i Horberget + Sara Andersdotter i Digervåla.
7/11 Thomas Erichsson ifr. Nybruket + H. via.rit Marcusdotter,
salig Thomas ~.il.nssons Då Lånavasselheden.
Lars Erichsson i Kyrkobyn + Karin Olofsdotter på Heden.
28/11 Mårten Pärsson i Sunnansjö + Anna Pärsdotter ibidem.
Johan Pärsson i sunnansjö + Elisabet Pärsdotter ibidem.
;o/11 Johan Ab~amsson i Hellsjön + H. Anna Jacobsdotter, salig
Gästgifvarens Olof Widich!lsons i Kyrkobyn änka.
26/12 Lars Pärsson i Wahlbäcken + Kerstin Jonsdotter i Norrbo.
Olof Olofsson i Norrbo + Brita Danielsdotter i tandforsen .
28/12 Pär Mattsson i östanmyxa + Brita Erichsdotter i Saxberget.
Anders Ha.lfvarsson i Klenshytta + Margreta Abramsdotter i Hellsjön
1710 16/1 Matte
i Stensbo + Ma.rgreta Olofsdotter ibidem.
8/5 Anders Mattsson
Mattsson
Roskenget + Elisabet Larsdotter vid Saxen.
30/5 Anders Pärsson påi Helen+
Elisabet Larsdotter i Häätansjö.
Lars
Pärsson
i
liitten
+
Karin
fr . Nybruket.
3/7 Samuel Mickil sson i Laxsjön+ Ma.ttsdotter
Anna
Olofsdotter
1 Hängnan.
25/7
Lars
Larsson
1
l!orrbo
+
Margreta
Andersdotter
ibidem.
31/7
Erichsson i Lodwika + Kerstin Pärsdotter i No t gården.
18/9 Anders
Isach
Hansson
+ Anna Olofsdotter ibidem. ·
21/9 Daniel Larssoni i Lågnäs
Gonäs + Marit Pärsdotter i Räfväla.
Christopher Larsson i Sunnansjö + Elisabet Olsdotter i Botåker.
29/9 Halfvar Pärsson i Marnäs + Maria Pärsdotter i Lodwika.
2/10 Bengt Andersson Syl+ Kers t in Andersdotter i Backbyn, N.Bärke.
Mårten Abramsson i Hellsjön + H. Elisabet Johansdotter,
salig Erich Mattssons änka i Enkullen.
Lars Larsson från Abborrtiern i Norrberke + Anna Andersdot ter
i Enkullen .
9/10 Seffred Jöransson i Skattlösberget + Marit Ma.ttsdotter ibidem.
16/10 Anders Hansson Hjulmakare i Rossa + Anna Pärsdotter i östanbjörka
Erich Pä.r sson i Klensbytta + Brita Erichsdotter ibidem.
Lars Erichsson Hamrna.rs!Uldsdräng i Lodwika + Karin Pärsdotter
i Sör~owik.
Mattsdotter i Täppan.
23/10 Lars Larsson i Wästansjö + Kerstin
+
Kerstin
Larsdotter i l:Orhyttan.
Anders Nilsson i \fåstansjö
Maria
Hindrichsdotter
i Olsjön.
Hans Andersson i Räfvåla +

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page