30

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1710 23/10 Hindrich Larsson fr , Hellefors + Valborg }!attsdotter ifrån
Brings j öberg.
30/10 Herr Johan Hedens tröm Kopparslagare + H, Brita Liung, salig
Herr J onas Kopps .
Nils Pärsson pä Holen + Karin Jonedotter i östa.nmyra.
6/11 Pär Andersson vid Rämen + Sara Le.rsdotter ifrän Grufriset,
Hans Pärsson i Botäsen + Karin Pärsdotter i Orrnäset.
13/11 Johan Erichsson i Kyrkobyn + Kerstin Hattsdotter pä Holen ,
Anders Erichsson i Sunnansjö + Brita Hansdotter pä Hol en.
Hans J.!är tensson i Lågnäs + Karin Hansdotter pä Holen ,
Pär Mattsson i Sandwiken + Bara Larsdotter i Räfvål a .
17/11 Herr Lars Todenius Capellan i Wika + J , Catharina Fahlander,
23/11 Lars Andersson i Wästansjö + Karin Erichsdotter i Lodwika ,
29/12 Herr Anders Tollet + H, Anna Nordahl, salig Bengts i Krabbsjön,
1711 29/3

Carl Andersson Bruks Skomakare+ Brita Andersdotter i Lodwika.
Anders Pärsson i Pärsbo + Kerstin Jöransdotter vid Lodwika ,
9/4 Samuel Andersson i Gonäs + Anna Samuelsdotter i Snöklinten,
4/5 Lars Larsson Liten i Nor hyt ta + H, }!arina Hansdotter ,
salig Erich Skarpe änka.
11/6 Göstaf Andersson Smeddrä.n~ i Lod'.<ika + El isabet Johansdotter i bm,
18/6 Olof Erichsson 1 Forstäppan + Karin Pärsdotter i W-åstansjö .
25/6 Lars Erichsson i Gärde+ Margreta Larsdotter i Kyrkobyn .
Erich Erichsson i Botåker + Karin Larsdotter i Skattlösberg.
Erich Larsson i Skattl ösberg + Kerstin Hansdotter i Horrbo .
9/7 Samuel Hansson i Sörgo,,ik + Brita Erichsdotter i Enkul len.
16/7 Christopher Larsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter ibidem .
27/8 Olof Erichsson i Bo t äker + Kerstin Pärsdotter i Laxsjön ,
17/9 Hans Hansson i Sörgowi l< + Anna Jönsdotter i Skepparberg .
Hans Hansson i Slogberget + Karin Samuelsdotter i Pärsbo.
Olof Wattsson i Täppan + Hargreta Erichsdotter i llorrbo .
21/9 Hans Jacobsson i Enkullen + Rebecka Hattsdotter i l!issbo ,
1/10 Joha-'1 Erichsson 1 Enkullen + Hari a samuelsdotter i Idvi ken .
Anders Göstafsson i Kyrkobyn + Elisabet Larsdotter i Rossa ,
Anders Nilsson i Landforsen + Sara Johansdotter i Jcy'rkobyn .
Samuel Halfvarsson i Svarthyttan+ Sara Larsdotter i Jcy'rkobyn .
8/10 Johan Jöransson fr . Hagen i ?l,Bärke + Sara Olsdotter i Enkullen.
15/10 Johan Jönsson i Gonäs + Sara Abramsdotter från Hellsjön,
Lars Olofs son i Stens bo + Mar!a., EriJ::hsdotte:r;., fråh'.Jånlilsundet ,
Anders Olofsson i Sten.s bo + Margreta l·t attsdo t ter ibidem • .
22/10 Johan Widichsson i Sandwiken + Kerstin Christophersdotter i Brobj;
Matts Mattsson i Enkullen + Margreta Jönsdot ter i L!ngmyra.
29/10 Jöns Olofsson i Gonäs + Elisabet Hansdotter i !lörgowik.
Johan Jönsson i Sörgowik + Kerstin Erichsdotter i Enkullen.
5/11 llils Toma.sson fr . Flen+ H. Elisabet Biörsdotter, salig Peters,
12/11 Lars Pä.rsson Mugg i Norrbo + H, Margreta 'Hansdo t ter, Kä.l l-Larses·,
Anders Erichsson Bure i Sörgowik + Brita Erichsdott er ibidem.
Carl Samuelsson i GrufberBet + Elisabet Larsdottor i Pärsbo .
Pär Arfvedsson i No=gowi k + Sara Larsdotter ibidem .
21/11 Herr Befallningsman Elias Phoenix + J, l<la.ria DahlQorg.
26/12 El!ich Johansson fr. Nås + Kå.rin Pärsdotter i Bringsjöberg,
27/12 Hans Hansson i Lodwika + Brita Erichsdotter i Gärde .
28/12 Jon Jonsson i östanmyra + Karin Jonsdotter vid Saxhytt a .
Lars Jonsson i Saxhytta+ Anna Jonsdotter i östa.nrnyra,
1712 28/1 Lars Jonsson i \lä.stansjö + Elisabet Erichsdotter i Enkullen .
9/2 J öran Mattsson i Krabbsjön + Karin Larsdotter 1 Norrbo ,
18/5 Olof Andersson stake i Kyrkobyn + El isabet Erichsdotter på Heden,
25/5 !!i ls Nilsson Skinnare i l:Yrkobyn + H, Elisabet Halfvarsdotter,
salig Eri ch Hanssons änka i Vahlbäcken.
Hindrich
Olofsson i Biörnhttån + Karin Erichsdotter i Se.Bberget,
9/6
Johan
Jönsson
fr , österbo i N,Bärke + Karin Abramsdotter
22/6
i östa.nabo.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page