31

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1712 22/6 Jöns Nilsson Smed vid Nyhammaren + !CaFin Hindriksdotter i Brynberg .
Hans Hansson i Rossa + Marit Andersdotter i K;yrkobyn.

24/6 Anders Erichsson i Sunnansjö + Karin Hansdotter vid Uflciärn.

'

,•

Erich Erichsson i Sunnans jö + Elisab~t ~richsdotter ibidem.
Erich Erichsson i Lågnäs + H. Brita Hansdotter , salig Pär
Semuelssons änka i Gonäs .
29/6 I1atts Mårtensson i Ullnäset + H. Karin Samuelsdotter i Gonäs ,
salig Pär Hanssons änka i Pärsbo.
Christopher !Iattsson i Broby + Marit Pärsdotter i Orrnäset .
Erich Mårtensson i Grötänget + Anna Ma.t tsdotter i Broby.
Anders
Pärsson Kyrkvärd på Heden+ Ma.rgreta Johansdotter ifrån
2/7'
Slogberget och Norrbärke , tiente i Prestgårdeh .
6/7 Hans Hansson i Sörgowik + Karin Pärsdotter på Heden.
20/7 Matta Danielsson från Amsberg och TUna + Kerstin Jönsdotter
i Gärde.
10/8 Hans Hansson tandbonde vid Prästhyttan+ Karin Erichsdotter
ifrån Bnlcullen.
21/9 Erich Erichsson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i Sörgowik.
25/9 Olof Johansson i Pärsbo + Karin Nilsdotter i Brunswik.
28/9 Pär Larsson Smed vid Lodwika. + Brita Samuelsdotter ifrån
Dakarsbo.
Hårten Mårtensson i Lågnäs + Ma.rgreta llilsdotter i Norrbo .
Olof Larsson i sunnansjö + Elisabet J ohansdotter i Lågnäs.
29/9 Johan Johansson Fischer + Elisabet Larsdotter i Norrgol'lik.
5/10 Lars Andersson på Heden+ Anna Ericbsdotter ifrån Sörgowik.
Hans Hansson i stsnsbo + Elisabet Pärsdotter i Sunnansjö.
Johan Johansson i Lånsmyra + Karstin Samuelsdotter ifrån
Jiysähl och Gagnef sockn.
Carl Larsson Blom i Bergsbo + El isabet Pärsdotter i östanbjörka.
12/10 Olof Mattsson i Svarthytta+ J.largreta Erichsdotter i Morberge t.
Jon Erichsson i Brunswik + H. t!alin Erichsdotter i Gillermarken.
Olof Olofsson frän Starbo + Rebecka Samuelsdotter i Gon~s .
Johan Larsson ifrån Vadh + !Carin Andersdot t er i Bruket.
19/10 Carl Erichsson vid Urberget+ Kerstin Hansdotter i Botåker.
Pär Pärsson på Holen + Elisabet Erichsdotter i Sunnansjö .
26/10 Jöran Pärsson ifrån österbo + Kerstin Gabrielsdotter.
27/10 Olof r.tårtensson i To=fasten + Elisabet Göstasdotter i Morber g .
26/10 Matta Larsson på Heden+ Kerstin Pärsdotter på Holen.
2/11 J ohan Hansson i östanmyra + Kerstin Samuelsdotter i Räfv~la .
9/11 Lars Larsson i Gonäs + Kerstin Mattsdotter i Jänsberget. ·
Erich Hindriksson från Håen, N&s + Anna Jöransdotter i Nitten.
26/11 Olof
Olsson i sunnansjö + Elisbata Erichsdotter i Saxberget.
28/11 Anders Olofsson i Stensbo + Kerstin Pär sdotter i Gärdet. ·
Hal fvar Pärsaon i Sörgowik + Karin Erichsdotter i östansbo .
1713 1/2 Erich Hansson i Gil lerma.rken + El isabet Erichsdotter i Brunswik.
13/2 Lars Pärsson i Räfväla + H. Elisabet Pärsdotter.
6/4 ~!årten Larsson i Gonäs + El isabet Erichsdotter i Biörnhyttan.
14/5 Lars Pärsson i Skattl ösberg + H. Kerstin Arf'vesdotter ,
salig Erich Jonsson Werres .
27/5 Johan Jönsson i Gonäs + Elisåbet Larsdotter Kopparslagarna
i Kyr!obyn.
Erich Ersson fr!n Räfsnäs + Kerstin Hansdotter i Skepparberget.
14/6 Johan Ol ofsson i Enkul len + Brita Samuelsdotter i Iwiken.
21/6 En dansk fånge Närten Mårtensson Stockflea.s + Elisabet Olsdotter
i Wästansjö .
24/6 Pette1· Hansson Plåt vid Uyhammaren + Kerstin Hansdotter pä Holen.
25/6 Lars Jönsson fr . Olshyttan, Tuna + H. Barbro Jöransdotter,
salig Johan Hennichssons vid Rämen.
28/6 Anders Johansson i l{yrkobyn + Brita Hansdotter i Norrbo .
16/8 Hans Jonsson i Skeppmora + Anna Andersdotter i Lodwika..
10/9 Samuel Jönsson i Skeppmora + Kerstin Hansdotter i Sörwik.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page