33

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1715 13/3 Pär Jansson Åström + H. Sara Larsdotter ifrän Rämen.
12/6 Olof Ersson i Botåker + Karin Persdotter 1 .Norrwik.
24/6 Olof Larsson i Kyrkobyn + Anna Larsdotter vid Rämen ,

Anders Andersson i Wästansjö + Margreta Olofsdotter i Botåker.
Lars !1attsson i östanmyra + H. Sara Jansdotter ibidem.
26/6 Hans Jönsson i Gonäs + H. Elisabet Jöransdotter i Löfwiken?
3/7 Erick Nilsson i Räfvåla + Elisabet Mårtensdotter i Ullnäset,
17/7 Anders Ersson vid Enkullen + Elisabet Ersdotter i Klenshyttan.
28/7 Erich Ersson i Sunnansjö + Brita Larsdotter i Räi'våla .
!fils Olofsson i Enkullen + Karin Olofsdotter ifrån Biörnhytta,
11/9 Per Wellamsson i Häll sjön + Karin Jönsdotter ibidem.
25/9 Olof Olofsson fr, Nya Kopparberg+ Karin Jönsdotter vid Nitten.
27/9 Jan Larsson i Persbo + Brita La.rsdotter i Brunswik.
29/9 Anders Andersson i Brunewik + Elisabet Päredotter vid Rämen,
2/10 HansHalfvarsson i Räfvåla + Elisabet Larsdotter i Lågnäset.
Erich Hansson i Biörnhytta + Segrid Olofsdotter i Räfvåla.
Anders Pärsson i sunnansjö + Elisabet Pärsdotter i Wästansjö.
9/10 Johan Mattsson i Sunnansjö + Kirstin Ersdotter i Broby .
14/10 Pär Ersson fr , Lerbäcken i Tuna + Karin Larsdotter i Klenshytta,
21/10 Erick Ersson i lCYrkobyn + H. Brita Pärsdotter i RosSä •
23/10 Hans Ersson i Rönnäset + Karin Pärsdo t ter i Gärdet,
28/10 Olof samuelS$On i Ufberget + H· Kerstin Jansdotter i Ufberg.
30/10 Matta Ersson i Saxberget+ Brita Andersdotter i Wästansjö.
Erich Pärsson i Norrbo + Karin Ersdotter ibidem.
Olof Persson i Norrbo + Xirstin Halfvarsdotter ibidem.
.SJ11 Danske fången Bengt Larsson Myller+ H, Karin Pärsdotter •
20/11 Daniel Jönsson+ Sara Hansdott er ifr~n Stensbo.
28/12 Pär Pärsson fr . Norrbärke + Karin Pärsdotter i ~onäs .
Lars Olsson i ll:Yrkobyn + Kerstin Ersdotter i östanmyra.
1
29/12 ; ila Olsson från Hällsjön + Anna sa.muelsdotter ibidem.

1716 11/3 Herr Johan Hyckert + H, Brita Forsman,

Hans Larsson i Laxsjön + Maria Laradotter ibidem.
25/3 Pär Olsson i BäJ.'våla + H. Elisabet Hansdotte,,, Pär Anderssons,
Erich Pärsson l!äfve + Cherstin Uilsdotter i sunnansjö.
4/4 Sold.
Mårten
Pä rsson i Brynsjöberg + Karin Olsdotter ifrån Nås,
8/4
Olof
Uilsson
i Wästansjö + Margrc ta Andersdotter.
8/5
Hans
Erichsson
i Enkullen + H, Kerstin Johansdotter,
23/5
Pär
Pärsson
+
Brita
Halfvarsdotter från Räfvåla.
10/6
Erich
Olofsaon
+
Sara
Hansdotter fr~.n Saxberget.
17/6
Olof Hindersson i Saxberg+ Karin Larsdotter i Grängesberget.
Erichsson fr. Uorrbärke + R. Catharina samuelsdotter.
8/7 Daniel
Anders Hindrichsson vid Jänsen + Brita Olofsdotter i Urberget ,
26/8 Erich Hindrichsaon i Brynberg + Kerstin Pä~dotter i Pärsbo .
Larsson uti Pärsbo + H, Rebecka Widichsdotter, Olof Hans.
13/9 Hans
Pär Larsson i uorrgowik + Sara Olofsdot t er i Pärsbo.
16/9 Anders Larsson från Harnäs + Sara Laradotter i Pärsbo.
30/9 Pär Larsson i Hällsjön + Elisabet Erichsdotter i Enkullen,
Hästersewen Erich Andersson Rapp vid Marnäs + Catharina
Widichadotter uti Norrgowik ,
Olof Pärsson vid Rönnäs + Karin Pärsdotter i Carlsänget.
7/10 !lila Erichsson i Krabbsjön + Marina Olofs'dotter 1 Morberg.
Pär Samuelsson i Öfre Starbo + Maria Erichsdotter i Morberget ,
14710 Johan Erichsson i Pärsbo + Elisabet Staffansdotter ibidem. ·
21/10 Pär Pärsson öster om Biörken + Cherstin Göransdotter i Rosshaga,
7/10 Johan Erichsson vid Enkullen + Ckerstin Hindrichsdotter i Biörnh.
21/10 Pär Erichsson i Rosshaga + Mrgreta Gilliusdotter fr, Rämen .
12/10 Lars Olofsson i Norrbo + Brita Olofsdotter ibidem.
23/10 Matta Nilsson i t1orrbo + Cherstin Samuelsdotter fr. Snöån.
11/10 Lars Milsson i sunnansjö + Anna Mattsdotter fr. Tuna.
14/10 Jöns Larsson i Gonäs + Maria Christophersdotter i Broby.
28/10 Göran Pärsson i Laxsjön + Elisabet Olofsdotter i Eaxberget,

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page