34

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1716 28/10 Johan Pärsson i Sunnansjö + Elisabet Pärsdotter i Botnäs.

Hans Hansson i Jlo t näs + Hargreta Andersdotter fr . Enkullen.

11/11 Erich Erichsson i Skeppmora + Anna Uilsdotter fr . Räfvåla,
26/12 Nils Jacobsson i Hjerphögden + Karin Erichsdotter i Olsjön .
Pär Nil sson fr , liY Kopparberg + Anna Göransdotter vid Yxsjö~.
Erich Johansson i Grufri set + H, Karin, Göran Byggm. i Lodwika.

1717 20/1 Sold . J ohan Larsson fr , l!orrbärke + Karin Mattsdotter i !lstanmyra,
27/2 Samuel Classon i Hällsjön + Karin Larsdotter ibidem.
Axel Axelsson i Klenshytta + El isabet Johansdotter i Gonäs .

22/4 Smeddräng Hans Erichsson på Lodwika Bruk + Barbro Pä r sdotter

ifrån Uftjärnen ,
Christopher Johansson i sun . sjö + Anna Erichsdo t ter i Räfvål a .
Pähr Olofsson i Laxs j ön + Cherstin Andersdotter på Lillheden.
Samuel Larsson i Pährsbo + Cherstin Abramsdotter i östa.nabo ,
Olof Erichsson i Norrbo + Lisbeth Darsdotter på Heden.
Pähr Larsson från Sl oberg + El isabet Abramsdotter i Hälls j ön.
Smeddräng Dam.iel Hansson+ Elisabe t Ersdotter fr , !lorrbärke ,
21/8 Olof Halfvarsson fr. österbo + Elisabet Ersdotter i Hällsjön.
22/9 Erich Erichsson i Enkull en + Cherstin Samuelsdotter ibidem.
Matta Samuelsson i Jlroby + Karin Larsdotter fr. ~bb~:ji;n.
1/1 1 Hans Eriohsson i Gi llermarken + Anna Hansdo t ter i Sörgowik.
6/11 Frans Olofsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter fr. Lernbo .
26/12 Hindrich Simons son fr3n Häll efors + f1arereta Pärsdotter i Ni tten .
1718 19/2 Pehr Hansson 1 Räfvål a + Karin Andersdotter ibider.i.
14/4 Anders Olofsson i Digervåla + Margreta Andersdotter i Rästberget ,
29/9 Olof Hansson Spore i Sörwik + Elisabet Hansdotter Klack 1 V. sjö.
5/10 Olof Johansson Sied 1 Sörwi k + Anna Mattsdotter vid Urberget.
Hatts t,ilsson i }!orrbo +· Karin Pä.rsdotter från Jä.nsen .
Gustaf Gustafsson i Kyrkobyn + Anna Ol ofsdotter, Gästgifvarens ibm.
Ha.lfve.r Larsson i Gonäs + f.largreta Jönsdot t er ibider.i .
7/10 Lars Olofsson i Saxberget+ Sara Olofsdotter i Wästansjö.
2/11 !, ils Jonsson i östanmyra + Karin Ol ofsdotter i Kyrkobyn .
26/12 Thomas Thomsson fr . Fl en+ Anna Erichsdotter i Hoberget .
28/12 Anders Jönsson i Norhytta + Cheretin Hansdotter i Lägnäs .
Chris tophe r Olsson Ruus i Sandwiken + !12.rgr . Olsdotter i Jlotnäs .
1719 19/4 Gl ,man Erich Andersson i Gärde+ Sara !1attsdot ter i Morberget ,
24/5 Olof Erichsson i Rä.fväla + El i sabet Pt,rsdotter i Sunnansjö , '
21/6 Erich Erichsson i Forstäppan + Marss Jönsdotter i Norhyttan .
20/9 Märten H!rtensson fr . Ibbarbo + H. Anna Pärsdotter i Enkullen .
Göran Hermansson i Lodwika By+ Catrina Jönsdotter i Skeppmora .
Hatts Hattsson fr . Nybruket + Elisabet Erichsdotter i Enkullen.
22/9 Pär Larsson 1 Kl enshyt ta + Sara Larsdotter i Gonäs .
Samuel Erichsson i Skeppmora + Cherstin Larsdotter i Klenshytta .
23/.9 \fidich Pä.rsson 1 Jägarnäs + Elisabet Pärsdotter i Hälls j ön.
4Z10 Kok Lars Pärsson i Kyrkobyn + Karin Ander sdotter ibidem.
25/10 Erioh Mattsson i Sand'wiken + Karin La.rsdotter i Sunnanejö ,
22/10 Hans Larsson Nämndeman i Persbo + Cherstin Larsdr. i Brunswik ,
1/11 Pär Abramsson i Käl l sjön + Maria Ol ofsdott.er 1 Enlrul len .
14/11 Mils Pärsson fr. Ureen, Nås + Elisabet Persdr , i Skat tlösberg .
1720 /6 Bergsm. Anders.:Er i chsson Juthe ,! Bo t åker + Elisabet Ol sdr . i bm.
17/7 Erich Johansson i Lågnäs + Ankan Karin Jonsdot·ter i Saxhyttan,
salig Jon Jonssons hus t ru i !lsta.runyra.
25/9 Hasm , Matts Erichsson fr . Västerby 1 Söderbärke + Cherstin
Erichsdotter { Enkullen,
29/9 Petter Mårtensson i Torrfasten + Karin Persdotter vid Rämen .
9/10 Ol of Olofsson i Kyrkobyn + Anna J ohansdotter ibidem.
8/11 J.;:ästersmeden på Lodwika Bruk, Johan Larsson i t andforsen+
+ Cherstin Jonsdotter vid Laxsjön,
13/10 Köpm , Hickel Andersson i Hedemora+ Karin Larsdo t ter i Kl anshyt ta .

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page