35

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1720 16/10 Sa.muel Hansson i tandforsen + H· Cherstin Mattsdotter,
Olof Jonsson Oredas· änlta i Horrbo.
Skomakardrängen Matta, Samilsson i Sunnansjö + H. Maria Eriohsdotter, Lars Olsson stakes· änka 1 Stensbo.
Pähr Johansson i Ritten+ H. Margreta Jönsdotter, arlidne
Matte Mattssons änka 1 Långmyra,
Johan Erichsson på Stakheden + Margreta Andersdotter ,
Kyrkovärdens· på Hed'en.
Erich Pährsson p1 Kolen+ Elisah•t Eriohsdotter p1 Stakhed~n.
Xnk1 . Olof Eriohsson i Forstäppan + Elisabet Nils4otter
ifrån Västansjö .
Johan Hansson på Kolen+ Elisabet Erichsdotter i Rönnäset.
Pähr Christophersson p1 Holen + Elisabet Hansdotter ibidem.
Gästg. Anders Olsson i Kyrkohyn + Brita Olsdotter ibidem.
Olof Nilsson i Forstäppan + Marit Bamuelsdotter i Brohy.
Johan Olofsson i Sunnansjö + H. Margreta Pährsdotter, salig
Israel IsraelsS'Ons änka i Räf'våla ,
Anders Andersson i Saxhyttan+ H, Elisabet Larsdotter, salig
Anders Mattss-ons änka i östersaxen.
Pähr Larsson Rammar i Gonäs + Elisbet Samilsdr. i Snöklinten.
Pähr Olofsson i östansbo + Maria Larsdotter fr . Nya Kopparberg.
Hammarsmeden Daniel Nilsson Krabba i Kyrkobyn + B. Sara·
Fredriohsdotter ifrån Snöån.
Skomakaren Pähr Andersson i Gonäs + R. Anna Olofsdotter, salig
Erioh Mattssons i Snöklinten.
Erich Pährsson Klack i Wästansjö + Järnvräkaren Olof" Svänsirone
styfdotter, Cherstin Bengtsdotter ifrån Rossa.
Pähr Olofsson i Grytänge + Rönnäs Lars Erssons änka, hustrun
Carin Päbrsdo~ter i Qvarngärde .

1721 29/1
17/1
21/3

10/4
16/4

18/4
7/5

14/5
25/6
2/7
16/7
6/8
21/9

14/9

21/9

1/10

29/9

24/9
1/10

Sund Matt~Erichsson vid Jänssundet + Karin Erichsdotter
vid Hyttsveden.
·
Petter Pehrsson Klack+ Karin Erichsdotter, bägge i Wll.stansjö.
Xnkl. Olof Olofsson i Botåker + Anna Olofsdotter i Botåker.
Pä.hr Johansson i östansbo + Cherstin Olofsdotter i Botåker.
Göran Göransson i Stångmyrberg + B, Karin Andersdotter,
Erich Pährssons änka,
Klockar Pähr Andersson i I wiken + pigan Carin Olofsdotter
i Prästgården, född i Wiki Söderbärke.
Olof Nilsson i Wäwtansjö + B. Cherstin Mattsdotter ibidem.
Herman Erichsson ifrån Hällsjön + H. Brita Andersdr. i Skeppmora.
Kyrkovärden Bro Anders Pährsson + H. Cherstin Erichsdotter
ifrån Stakheden.
Olof Larsson ifrån Nohrhytta + B. Anna H~sdotter i Saxhytta.
Cl. Johan Johansson i Sunnansjö + B. Carin Hansdotter,
Rusens änka ibidem.
Gl . Olof Olofsson 1 HorrhBrken och Nybruket + Cherstin
Andersdotter , äfven ifrån Nybruket , SöderhHrken.
Pähr Erichsson i Pärsbo + Brita Larsdotter ibidem.
Erich Pährsson Bagge i Wästansjö + Elisabet Hsnsdr. i Botåker.
Xnkl. Ander~Pährsson i Wär.tansjö + Elisabet Oladr. i Kyrkbyn.
Anders Erichsson i Enkul len + Carin Olofsdotter ibidem.
Samuel Samuelsson i Gonäs + Cherstin Joha.nsdotter i Klenshytta.
Erich Johansson i Pährsbo + änkan Elisabet Johansdr. i S6rwik.
Bergsm. Hans Larsson ifrån Sloberg i Horrbärke + Anna
Johansdotter ifrln Klenshytta .
Olor Pährsson i Skattlösberg + Maria Hiladotter i Nitten,
Johan Olofsson i Biörnhytta + Margreta Er ichsdotter ibidem.
Johan Johansson i Morberg + Elisabet Hansdotter i Rämen.
Finnänkl. Johan Pährason i BrynsjHberg + Olof Olssons
änka Elisabet Erichsdotter i Olsjön.
Hans Hansson Klack i Wästansj6 + Karin Isachsdotter ifrån
Norrbärke och Spräklan.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page