36

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1721 8/10 Unge skomakaren Petter Nilsson i östa.nmyra + Margareta
Andersdotter ifrån Saxhytta.

15/10 Lars Pährsson i Morgärdet + Cherstin Larsdotter på Heden.
26/10 Daniel Andersson ifrån Öfre Starbo i JlorrbärKe + Cherstin
Pehrsdotter ifrån Persbo.

22/10 Olof Andersson ifrån Krabbsjön + Brita Jlilsdotter i Wästansjö.
10/11 Matts Erichsson ifrån Skedwi och Forsa+ Elisabet Nilsdotter
ifrån Landforden.

12/11 Drängen Johan Larsson i Långmyra+ Elisabet Hansdotter i Stensbo,
21/11 Erich Nilsson i Norrbo + H. Carin Widichsdotter, salig
Jon Erssons änka i Broby,

1722

. ._.,\

7/1

Erioh Pehrsson ifrån Hoberg i Nåm + Maria Johansdotter i
Sunnansjö,
28/1 Johan Larsson i Frl18ården + Elisabet Pebrsdotter i Skepparberg,
2/2 Samuel Samuelsson i Frugården + Rebecka Larsdo t ter i Nissbo ,
28/1 Matts Pährsson i Skattlösberg + änkan Karin Mattedotter,
salig Lars Pährssons i Nitten.
Pähr Larsson i Nohrhytta + Elisabet Erichsdotter i Orrnäs,
4/3 Finndrängen Pähr Hindrichsson vid Häen i Nås+ Karin Pehrsdotter i Hjerpberg.
.
18/3 Anders Pährseon i Bothå9'8n + H, Margreta Eliasdotter,
soldaten Erich Andersson Pläts i Orrnäs,
11/3 Sold, Erich Erichsson Skarp+ Karin Johansdotter, bägge 1 Orrnäs,
28t3 Petter Olofsson 1 Qwarngärde + Brita Larsdotter i Nohrhytta,
28/4 Soid, Hans Olofsson Gladman i Klenshytta + Margreta Erichsdotter ,1 Källsjön,
7/6 Bergsm, Hans, Larsson i Pärsbo + Elisabet Abramsdotter i Östa.nabo.
10/6 Johan Olofsson + Elisabet Olofsdotter, bägge i stensbo.
Olof Olofsson ibidem+ Elisabet Johansdotter, ä.tven i Stensbo,
24/6 Johan Johansson i Klenshytta + Karin Hansdotter i W'åstansjö.
Hans Erichsson i Räfvåla + aflidne Anders Andersson Klack~
hustru Margret Olofsdotter i Botäker.
Pähr Olofsson i Botåker + Elisabet Erichsdotter i Räfvåla ,
Pähr Larsson i Broby + Karin Olofsdotter i Våstansjö,
2/7 Pähr Larsson vid Biörnhytta + Karin Hindrichsdotter i Gällsåsen.
Lars Hansson i Gällsäsen + Anna Olofsdotter i Biörnbytta.
Erich Larsson i Nissbo + Marit Tbomasdotter i Brynberget.
5/8 Sold. Erich pährsson Spik 1 Kyrkobyn + Cherstin Olofsdotter
ifrån Digervåhla.
Lars
Erichsson
Mugg
i
Saxhytta+
Anna
Mattsdotter
i
Sll!attlösberg.
16/9
18/9 Bergsm, Matta Andersson i Broby + H, Sara Larsdotter, salig
Widich Olssons änka i Norrwik.
Bergsm, Finn Erioh Olofsson i Räfväla + Karin Mattsdotter i Broby'.
13/9 Skuth Larses sohn Anders Larsson 1 Norrbärkes· Snöån + Karin
Larsdotter i Klenshytta .
7/10 Anders Erichsson 1 Långmyra+ Cherstin Erichsdotter ibidem,
14/10 Sold . Erich Erichsson Blomma pä Heden+ Cherstib Samuelsdotter 1 Gonäs.
Bergsm. Johan Jönsson 1 Gonäs + H, Anna Olsdotter, Samuel
Klockares· i Iwiken,
27/10 Sold. Erich Hansson Mahl ifrån Nybrllk:et + Cherstin Samuelsdotter i Iwiken.
14/10 Johan Mattsson i östersaxen + unge Klack Petter änka, Karin
Ersdotter i Wästansjö.
1/11 Jo'll.ån Andereson på Stakheden + Sara Olofsddotter i Norrbo,
21/10 Erich Salomonsson på Lisselheden + Elisabet Bilsdotter i
östanmyra.
Erich Erichsson Stare i Ufberg + Elisabet Hansdotter 1 Botäker,
1/11 KYrkovärden Pähr Jönsson i Rosshaga + H, Brita Halfv.arsdotter,
salig Olof Erssons i KYrkobyn.
Erich Eriohsson ifrån Wermland och Nysunds socken+ Elisabet
Pährsdotter !frän Hällsjön.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page