37

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

1722 27/10 Lars Larsson vid Hyttriset + Cherstin Erichsdotter ifrån
Norsbo och Norrbärke,

1/11 Ol of Olofsaon i Yästansjö + E11sabet Larsdotter i Norrbo,

Lars Nilsson i Norrbo + Cherstin Larsdotter ibidem,
Anders
Larsson vid Svartkiärn + H. Margreta· Mattsdotter
11/11
ifrån NAs,
Klaok Hans Pährsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter ibidem.
26/12 Anders Mattsson vi! Ufberg + Cberstin Mattsdotter ibidem,
30/12 Blind Hans Pä.hrsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter
ifrån WästansjB,

1723 2/1· Eergsm, Oluf Göransson 1 StAngmyrberget + Erita Erichsdotter
ifrån Gonäs,,

27/2 Petter Mattsson i EotAker + Anna Pährsdotter i Skattlösberg,nh

Staffan Jaoobsson i Jänsen + Karin Olofed'otter 1 Sandviken,
Andera, Pährss-on i Klenshytta + Cherstin Larsdotter i Hällsjön,
Göran Eåanuelsson änkling i Enkullen + Karin Mattsdotter ibm.
Petter Samuelsson i Eroby + Karin Pährsdotter i Sunnansjö,
Skomakaren Anders Pährsson ifrån Näs· i Norrbärke + dragon
Petter Granb, änka Elisabet PAhlsdotter, i Skepparberget.
19/5 Erich Göransson i Nitten + Rebecka Olofsdotter ifrån Yxsjö
och Nya Kopparberget,
26/5 Carl Johansson ifrån Kyrkviken i Nya Ern.ket + Karin An~ers,dotter i Enkullen,
5/6 Matts Mattsson i Sandviken + Karin Mårtensdotter i Ullnäs,
Mårten MArtensson 1 Ullnäs + Elisabet Johansdotter i Lågnäs,
20/6 Anders Joensson ifrån Norrbärke~ Hilllnge + Anna Olofadotter
ifrån Norrgowik,
Sold,
Anders·Anderss~n i Pärsbo + Sara Bansdotter, Ryttarens
24/6
vid Rämen,
16/6 Isach Christiansson i Hällsjön + Cherstin Larsdotter Enberg
ifrån Sörgo,,ik,
24/6 Ma.tts Nilsson i Wä~ansjö + änkan Karin Håkansdotter, salig
Göran Göranssons i Norrbo ,
·
Erioh Pährseon vid Carlsänget + Anna Olofsdotter 1 Roskänget,
23/6 Hindrioh Nilsson ifrån Selkarberg i NYa Kopparberget+
Cherstin Eriohsdotter i Olsjön,
24/.6 Matta, Jonsson i Norrbo + Cherstin Olsdotter i Sunnanejö ,
1/9 Afsked, Sold , Erich Nilsson Köpman 1 SöderbärkeS' Wästherb7 +
Påk Maria Johansdotter pA Heden,
20'/3 Änklingen gamle Lars Olofsson 1 Lahnforsen + H, Elisabet
Johansdotter, Christopher Christopherssons änka 1 \lll.stansjö,
Pähr
Olofsson 1 Pährsbo + Cherstin Andersdotter ibidem,
19/9
Samuel
Larsson ifrån Harnäs i Norrbärke + Karin Mårtensdotter
26/9
i Torrfasten,
22/9 Lars Widichsson 1 Norrgowik + Sara Samuelsdotter i Pährsbo,
29/9 Anders Andersson ifrån Norrbärkes Nyhyttan + Elisabet
Frantsdotter i Ufkiärn.
6/10 Samuel Mattsson ifrån Enkullen + Cherstin Nilsdotter i Hällsjön,
Erich Nilsson i Wästansjö + Cherstin Widichsdotter i Stenebo.
Lars Larsson i Prästgården+ Maria tarsdotter pA Lisselheden,
1;;,o Lars Johansson i Giärdsveden + Karin Olofsdotter i Norrbo ,
Sold, Pehr Erochsson Fors 1 NiQsbo + Karin samuelsdr, i Pärsbo,
27/10 Anders Pährsson i Rosshaga + Anna Hansdotter pA Holen,
Matta Mattsson öster om Saxen + Karin Mattsd'r, på Lisselhed·e n,
;/11 Anders Andersson 1 Pährsbo + H. Anna Hansdotter, salig
Erich Pährasons änka ibidem,
17/11 Nils Jonsson 1 Kyrkobyn + Karin Larsdotter i Långmyra.
Pähr Mattsson i Krabbsjön + Elisabet Mattsdotter i östan.myra,
10/11 Johan Andersson 1 Sörgo,,ik + Cherstin Pährsdotter i Harnäs .
17/11 Erich Gabrielsson fr, st,Sked,,1'~+ Karin Hansdottar 1 östansbo,
Olof Mattsson 1 Sand,,iken + Karin Pä.hrsdotter i Stensbo.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page