37

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

2 revisions
Grangärde at Sep 26, 2023 09:47 PM

37

1722 27/10 Lars Larsson vid Hyttriset + Cherstin Erichsdotter ifrån
Norsbo och Norrbärke,

1/11 Ol of Olofsaon i Yästansjö + E11sabet Larsdotter i Norrbo,

Lars Nilsson i Norrbo + Cherstin Larsdotter ibidem,
Anders
Larsson vid Svartkiärn + H. Margreta· Mattsdotter
11/11
ifrån NAs,
Klaok Hans Pährsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter ibidem.
26/12 Anders Mattsson vi! Ufberg + Cberstin Mattsdotter ibidem,
30/12 Blind Hans Pä.hrsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter
ifrån WästansjB,

1723 2/1· Eergsm, Oluf Göransson 1 StAngmyrberget + Erita Erichsdotter
ifrån Gonäs,,

27/2 Petter Mattsson i EotAker + Anna Pährsdotter i Skattlösberg,nh

Staffan Jaoobsson i Jänsen + Karin Olofed'otter 1 Sandviken,
Andera, Pährss-on i Klenshytta + Cherstin Larsdotter i Hällsjön,
Göran Eåanuelsson änkling i Enkullen + Karin Mattsdotter ibm.
Petter Samuelsson i Eroby + Karin Pährsdotter i Sunnansjö,
Skomakaren Anders Pährsson ifrån Näs· i Norrbärke + dragon
Petter Granb, änka Elisabet PAhlsdotter, i Skepparberget.
19/5 Erich Göransson i Nitten + Rebecka Olofsdotter ifrån Yxsjö
och Nya Kopparberget,
26/5 Carl Johansson ifrån Kyrkviken i Nya Ern.ket + Karin An~ers,dotter i Enkullen,
5/6 Matts Mattsson i Sandviken + Karin Mårtensdotter i Ullnäs,
Mårten MArtensson 1 Ullnäs + Elisabet Johansdotter i Lågnäs,
20/6 Anders Joensson ifrån Norrbärke~ Hilllnge + Anna Olofadotter
ifrån Norrgowik,
Sold,
Anders·Anderss~n i Pärsbo + Sara Bansdotter, Ryttarens
24/6
vid Rämen,
16/6 Isach Christiansson i Hällsjön + Cherstin Larsdotter Enberg
ifrån Sörgo,,ik,
24/6 Ma.tts Nilsson i Wä~ansjö + änkan Karin Håkansdotter, salig
Göran Göranssons i Norrbo ,
·
Erioh Pährseon vid Carlsänget + Anna Olofsdotter 1 Roskänget,
23/6 Hindrioh Nilsson ifrån Selkarberg i NYa Kopparberget+
Cherstin Eriohsdotter i Olsjön,
24/.6 Matta, Jonsson i Norrbo + Cherstin Olsdotter i Sunnanejö ,
1/9 Afsked, Sold , Erich Nilsson Köpman 1 SöderbärkeS' Wästherb7 +
Påk Maria Johansdotter pA Heden,
20'/3 Änklingen gamle Lars Olofsson 1 Lahnforsen + H, Elisabet
Johansdotter, Christopher Christopherssons änka 1 \lll.stansjö,
Pähr
Olofsson 1 Pährsbo + Cherstin Andersdotter ibidem,
19/9
Samuel
Larsson ifrån Harnäs i Norrbärke + Karin Mårtensdotter
26/9
i Torrfasten,
22/9 Lars Widichsson 1 Norrgowik + Sara Samuelsdotter i Pährsbo,
29/9 Anders Andersson ifrån Norrbärkes Nyhyttan + Elisabet
Frantsdotter i Ufkiärn.
6/10 Samuel Mattsson ifrån Enkullen + Cherstin Nilsdotter i Hällsjön,
Erich Nilsson i Wästansjö + Cherstin Widichsdotter i Stenebo.
Lars Larsson i Prästgården+ Maria tarsdotter pA Lisselheden,
1;;,o Lars Johansson i Giärdsveden + Karin Olofsdotter i Norrbo ,
Sold, Pehr Erochsson Fors 1 NiQsbo + Karin samuelsdr, i Pärsbo,
27/10 Anders Pährsson i Rosshaga + Anna Hansdotter pA Holen,
Matta Mattsson öster om Saxen + Karin Mattsd'r, på Lisselhed·e n,
;/11 Anders Andersson 1 Pährsbo + H. Anna Hansdotter, salig
Erich Pährasons änka ibidem,
17/11 Nils Jonsson 1 Kyrkobyn + Karin Larsdotter i Långmyra.
Pähr Mattsson i Krabbsjön + Elisabet Mattsdotter i östan.myra,
10/11 Johan Andersson 1 Sörgo,,ik + Cherstin Pährsdotter i Harnäs .
17/11 Erich Gabrielsson fr, st,Sked,,1'~+ Karin Hansdottar 1 östansbo,
Olof Mattsson 1 Sand,,iken + Karin Pä.hrsdotter i Stensbo.

37