Vigda i Grangärde 1628-1725

ReadAboutContentsHelp
Vigda i Grangärde socken från 1628 till 1725. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020) baserat på Grangärde kyrkoarkiv volym C:1 fol. 121r-137v (1628-1684) och C:2 fol. 92r-112v (1684-1733) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Pages

31
Needs Review

31

1712 22/6 Jöns Nilsson Smed vid Nyhammaren + !CaFin Hindriksdotter i Brynberg . Hans Hansson i Rossa + Marit Andersdotter i K;yrkobyn.

24/6 Anders Erichsson i Sunnansjö + Karin Hansdotter vid Uflciärn.

'

,•

Erich Erichsson i Sunnans jö + Elisab~t ~richsdotter ibidem. Erich Erichsson i Lågnäs + H. Brita Hansdotter , salig Pär Semuelssons änka i Gonäs . 29/6 I1atts Mårtensson i Ullnäset + H. Karin Samuelsdotter i Gonäs , salig Pär Hanssons änka i Pärsbo. Christopher !Iattsson i Broby + Marit Pärsdotter i Orrnäset . Erich Mårtensson i Grötänget + Anna Ma.t tsdotter i Broby. Anders Pärsson Kyrkvärd på Heden+ Ma.rgreta Johansdotter ifrån 2/7' Slogberget och Norrbärke , tiente i Prestgårdeh . 6/7 Hans Hansson i Sörgowik + Karin Pärsdotter på Heden. 20/7 Matta Danielsson från Amsberg och TUna + Kerstin Jönsdotter i Gärde. 10/8 Hans Hansson tandbonde vid Prästhyttan+ Karin Erichsdotter ifrån Bnlcullen. 21/9 Erich Erichsson i Sunnansjö + Elisabet Hansdotter i Sörgowik. 25/9 Olof Johansson i Pärsbo + Karin Nilsdotter i Brunswik. 28/9 Pär Larsson Smed vid Lodwika. + Brita Samuelsdotter ifrån Dakarsbo. Hårten Mårtensson i Lågnäs + Ma.rgreta llilsdotter i Norrbo . Olof Larsson i sunnansjö + Elisabet J ohansdotter i Lågnäs. 29/9 Johan Johansson Fischer + Elisabet Larsdotter i Norrgol'lik. 5/10 Lars Andersson på Heden+ Anna Ericbsdotter ifrån Sörgowik. Hans Hansson i stsnsbo + Elisabet Pärsdotter i Sunnansjö. Johan Johansson i Lånsmyra + Karstin Samuelsdotter ifrån Jiysähl och Gagnef sockn. Carl Larsson Blom i Bergsbo + El isabet Pärsdotter i östanbjörka. 12/10 Olof Mattsson i Svarthytta+ J.largreta Erichsdotter i Morberge t. Jon Erichsson i Brunswik + H. t!alin Erichsdotter i Gillermarken. Olof Olofsson frän Starbo + Rebecka Samuelsdotter i Gon~s . Johan Larsson ifrån Vadh + !Carin Andersdot t er i Bruket. 19/10 Carl Erichsson vid Urberget+ Kerstin Hansdotter i Botåker. Pär Pärsson på Holen + Elisabet Erichsdotter i Sunnansjö . 26/10 Jöran Pärsson ifrån österbo + Kerstin Gabrielsdotter. 27/10 Olof r.tårtensson i To=fasten + Elisabet Göstasdotter i Morber g . 26/10 Matta Larsson på Heden+ Kerstin Pärsdotter på Holen. 2/11 J ohan Hansson i östanmyra + Kerstin Samuelsdotter i Räfv~la . 9/11 Lars Larsson i Gonäs + Kerstin Mattsdotter i Jänsberget. · Erich Hindriksson från Håen, N&s + Anna Jöransdotter i Nitten. 26/11 Olof Olsson i sunnansjö + Elisbata Erichsdotter i Saxberget. 28/11 Anders Olofsson i Stensbo + Kerstin Pär sdotter i Gärdet. · Hal fvar Pärsaon i Sörgowik + Karin Erichsdotter i östansbo . 1713 1/2 Erich Hansson i Gil lerma.rken + El isabet Erichsdotter i Brunswik. 13/2 Lars Pärsson i Räfväla + H. Elisabet Pärsdotter. 6/4 ~!årten Larsson i Gonäs + El isabet Erichsdotter i Biörnhyttan. 14/5 Lars Pärsson i Skattl ösberg + H. Kerstin Arf'vesdotter , salig Erich Jonsson Werres . 27/5 Johan Jönsson i Gonäs + Elisåbet Larsdotter Kopparslagarna i Kyr!obyn. Erich Ersson fr!n Räfsnäs + Kerstin Hansdotter i Skepparberget. 14/6 Johan Ol ofsson i Enkul len + Brita Samuelsdotter i Iwiken. 21/6 En dansk fånge Närten Mårtensson Stockflea.s + Elisabet Olsdotter i Wästansjö . 24/6 Pette1· Hansson Plåt vid Uyhammaren + Kerstin Hansdotter pä Holen. 25/6 Lars Jönsson fr . Olshyttan, Tuna + H. Barbro Jöransdotter, salig Johan Hennichssons vid Rämen. 28/6 Anders Johansson i l{yrkobyn + Brita Hansdotter i Norrbo . 16/8 Hans Jonsson i Skeppmora + Anna Andersdotter i Lodwika.. 10/9 Samuel Jönsson i Skeppmora + Kerstin Hansdotter i Sörwik.

Last edit 5 months ago by Grangärde
32
Needs Review

32

1713 27/9 Johan Mattsson i Broby + Kerstin Hansdotter i Wästansjö , Lars J!ilsson i Norrbo + Karin Ersdotter i !'lorrwik. Hans Pärsson i Rossa + Brita Larsdotter i Laxsjön, 29/9 Erich Ersson från Rämen + Elisabet Pärsdotter vid Hästberg. Anders Andersson i Kyrkobyn + Catharina Ersdotter vid Rämen , 4/10 Pär Erichsson i Räfvåla + Brita Larsdotter i Lågnäset, · Erich Pärsson i stensbo + Anna Larsdotter i Gärdet, 11/10 Jan Andersson i Olshyttan, TUna + H, Elisabet Larsdotter, I<Yrkbyn , 1:;/10 Lars Pärsson i Gärdet+ Anna Pärsdotter vid Saxhyttan, Matta Pärsson i Gärdet+ Anna Jonsdotter vid Saxhyttan. 18/10 Erich Christophersson i Broby + Margreta Fransdotter. Sten Olsson i stensbo + Margreta Jonsdotter fr, Medelpad pch Tuna, Anders Widichsson fr. Norrberke + Brita Widiksdotter i stensbo , Erich Mattsson i Sandwiken + Karin Erichsdotter i Räf'våla , 25/10 Erich Christophersson på Holen + Brita Persdotter i Rosshaga. 1/11 Lars Andersson i Brunswik + Anna Matt-edotter vid Rämen , 15/11 Abraham Andersson fr. Tomsnäs+ Anna Larsdotter i KYrkobyn , 28/12 Lars Ersson i Sunnansjö + Karin Pärsdotter ibidem. Anders Eliasson i Gonäs + H. J,!a.ria Sheringsdotter, Anders Staphansson i Pärsbo + Hargreta Andersdotter. 1714 24/1 Hammarsmedsgesällen Nils Gabriel sson+ Brita Ersdotter i Lodwika, 29/; Sold, Lars Andersson Stake+ Elisabet Larsdotter i JCyrkobyn . 1/4 Sold , Johan Ersson Bark fr, Uorrbärke + Jungfru Christina Kart , Länsman Anders Karts dotter • 23/5 Erich Persson i Kyrkobyn + Karin Persdotter i Gärdet , 13/6 Nils Mattsson i X:Ull_en + H, Brita Olofsdott er, sal, Per Lars . Pär Larsson i Grufriset + Elisabet Hansdotter i Pärsbo, 27/6 Jan Samuelsson i Lodwika + Elisabet Jönsdotter i Hällsjön, Lars Ersson 1 Enkullen + Brita Jönsdotter ibidem. 2/7 Jan Larsson från Marnäs + H, Barbro Ersdotter i sunnansjö, 4/7 Hasl>läst . :!i:rich Olsson i Norrbo + H, Jta.rin Ersrlotter på Heden. 8/7 Jan Nilsson vid Landforsen+ Cicilia Hindriksdotter. 15/8 Olof. Olsson Smeddräng vid Norsån + Mar«reta Olsdotter i Norrbo , 24/8 Per Larsson i Norrbo + H, Kerstin Halfvarsdotter i bidem, 29/8 Pär Pärsson i Sandwiken + Elisabet Pålsdotter i Skepparberget, 5/9 Hans PigG vid Laxsjön+ Elisabet Hansdotter ibidem. 12/9 Erich Hansson 1 Rossa + Kerstin Erichsdotter från Gubbo , 19/9 Nils Ol sson vid Enkullen + Karin Olofsdotter ibidem . 26/9 Jan Hansson i Persbo + Kerstin Erichsdotter i Enkullen, Per Persson Skräddare i sunnansjö + Marit Andersdotter i Räf'våla . Erich Andersson i Räfvåla + Kerstin Larsdotter ibidem. 29/9 Anders Ol sson vid Crufberget + Anna Hindriksdot ter i Morberget , Jan Olsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter ibidem. 3/10 Jan Olsson i Harnäs + El isabet Pärsdotter i En.kullen . Jan Andersson i Conäs + Anna Svensdo t ter vid Biörnhyttan. Hans Gustafsson i Morberget + Elis abet Mårtensdotter i Torrfas ten . 10/10 Pär Ersson i Broby + Karin Pärsdotter i Sunnansjö. Matta Christopharsson i sun.sjö + Margreta Lar sdotter vid Saxen, Olof Larsson i Sun.~ansjö + Sara Christophersdotter ibidem. Jan Mattsson fr, Nybruket + H, Valborg Hansdotter i Abborrberg , 17/10 Pär Ersson i sunnansjö + Elisabet Ersdotter i Forstäppan, Ol of Olofsson i Botåker + Kerstin Ersdotter i Forstäppan. Erich Ersson vid Saxhyttan+ Karin Jönsdotter. 24/10 Hans Hansson i Botgärdet + Keratin Ersdotter i Wästansjö , · Benjamin Ersson i Nissbo + Catharina Hindriksdotter fr , Gunilbo, Olof Ersson i Botåker + Brita Hansdotter ibidem . Erich Ersson i Wiistanejö + Kerstin Larsdotter ibidem. 21/10 Länsm, Petter Hysing + J . Elisabet schering. 29/10 Matts Samuelsson vid Ufberget + H, Karin Jansdotter i Sörwik. 31/10 Lars Torstensson f r. Nybruket + Elisabet Ol ofsdotter i Lågnäs. 7/11 Jan J-tattsson från Nya Kopparberg + Elisabet Hattsdr , Skattlösb. Clenet Le.rsson ifrån dito + Catharina Mattsdotter i Skattlösberg.

Last edit 5 months ago by Grangärde
33
Needs Review

33

1715 13/3 Pär Jansson Åström + H. Sara Larsdotter ifrän Rämen. 12/6 Olof Ersson i Botåker + Karin Persdotter 1 .Norrwik. 24/6 Olof Larsson i Kyrkobyn + Anna Larsdotter vid Rämen ,

Anders Andersson i Wästansjö + Margreta Olofsdotter i Botåker. Lars !1attsson i östanmyra + H. Sara Jansdotter ibidem. 26/6 Hans Jönsson i Gonäs + H. Elisabet Jöransdotter i Löfwiken? 3/7 Erick Nilsson i Räfvåla + Elisabet Mårtensdotter i Ullnäset, 17/7 Anders Ersson vid Enkullen + Elisabet Ersdotter i Klenshyttan. 28/7 Erich Ersson i Sunnansjö + Brita Larsdotter i Räi'våla . !fils Olofsson i Enkullen + Karin Olofsdotter ifrån Biörnhytta, 11/9 Per Wellamsson i Häll sjön + Karin Jönsdotter ibidem. 25/9 Olof Olofsson fr, Nya Kopparberg+ Karin Jönsdotter vid Nitten. 27/9 Jan Larsson i Persbo + Brita La.rsdotter i Brunswik. 29/9 Anders Andersson i Brunewik + Elisabet Päredotter vid Rämen, 2/10 HansHalfvarsson i Räfvåla + Elisabet Larsdotter i Lågnäset. Erich Hansson i Biörnhytta + Segrid Olofsdotter i Räfvåla. Anders Pärsson i sunnansjö + Elisabet Pärsdotter i Wästansjö. 9/10 Johan Mattsson i Sunnansjö + Kirstin Ersdotter i Broby . 14/10 Pär Ersson fr , Lerbäcken i Tuna + Karin Larsdotter i Klenshytta, 21/10 Erick Ersson i lCYrkobyn + H. Brita Pärsdotter i RosSä • 23/10 Hans Ersson i Rönnäset + Karin Pärsdo t ter i Gärdet, 28/10 Olof samuelS$On i Ufberget + H· Kerstin Jansdotter i Ufberg. 30/10 Matta Ersson i Saxberget+ Brita Andersdotter i Wästansjö. Erich Pärsson i Norrbo + Karin Ersdotter ibidem. Olof Persson i Norrbo + Xirstin Halfvarsdotter ibidem. .SJ11 Danske fången Bengt Larsson Myller+ H, Karin Pärsdotter • 20/11 Daniel Jönsson+ Sara Hansdott er ifr~n Stensbo. 28/12 Pär Pärsson fr . Norrbärke + Karin Pärsdotter i ~onäs . Lars Olsson i ll:Yrkobyn + Kerstin Ersdotter i östanmyra. 1 29/12 ; ila Olsson från Hällsjön + Anna sa.muelsdotter ibidem.

1716 11/3 Herr Johan Hyckert + H, Brita Forsman,

Hans Larsson i Laxsjön + Maria Laradotter ibidem. 25/3 Pär Olsson i BäJ.'våla + H. Elisabet Hansdotte,,, Pär Anderssons, Erich Pärsson l!äfve + Cherstin Uilsdotter i sunnansjö. 4/4 Sold. Mårten Pä rsson i Brynsjöberg + Karin Olsdotter ifrån Nås, 8/4 Olof Uilsson i Wästansjö + Margrc ta Andersdotter. 8/5 Hans Erichsson i Enkullen + H, Kerstin Johansdotter, 23/5 Pär Pärsson + Brita Halfvarsdotter från Räfvåla. 10/6 Erich Olofsaon + Sara Hansdotter fr~.n Saxberget. 17/6 Olof Hindersson i Saxberg+ Karin Larsdotter i Grängesberget. Erichsson fr. Uorrbärke + R. Catharina samuelsdotter. 8/7 Daniel Anders Hindrichsson vid Jänsen + Brita Olofsdotter i Urberget , 26/8 Erich Hindrichsaon i Brynberg + Kerstin Pä~dotter i Pärsbo . Larsson uti Pärsbo + H, Rebecka Widichsdotter, Olof Hans. 13/9 Hans Pär Larsson i uorrgowik + Sara Olofsdot t er i Pärsbo. 16/9 Anders Larsson från Harnäs + Sara Laradotter i Pärsbo. 30/9 Pär Larsson i Hällsjön + Elisabet Erichsdotter i Enkullen, Hästersewen Erich Andersson Rapp vid Marnäs + Catharina Widichadotter uti Norrgowik , Olof Pärsson vid Rönnäs + Karin Pärsdotter i Carlsänget. 7/10 !lila Erichsson i Krabbsjön + Marina Olofs'dotter 1 Morberg. Pär Samuelsson i Öfre Starbo + Maria Erichsdotter i Morberget , 14710 Johan Erichsson i Pärsbo + Elisabet Staffansdotter ibidem. · 21/10 Pär Pärsson öster om Biörken + Cherstin Göransdotter i Rosshaga, 7/10 Johan Erichsson vid Enkullen + Ckerstin Hindrichsdotter i Biörnh. 21/10 Pär Erichsson i Rosshaga + Mrgreta Gilliusdotter fr, Rämen . 12/10 Lars Olofsson i Norrbo + Brita Olofsdotter ibidem. 23/10 Matta Nilsson i t1orrbo + Cherstin Samuelsdotter fr. Snöån. 11/10 Lars Milsson i sunnansjö + Anna Mattsdotter fr. Tuna. 14/10 Jöns Larsson i Gonäs + Maria Christophersdotter i Broby. 28/10 Göran Pärsson i Laxsjön + Elisabet Olofsdotter i Eaxberget,

Last edit 5 months ago by Grangärde
34
Needs Review

34

1716 28/10 Johan Pärsson i Sunnansjö + Elisabet Pärsdotter i Botnäs.

Hans Hansson i Jlo t näs + Hargreta Andersdotter fr . Enkullen.

11/11 Erich Erichsson i Skeppmora + Anna Uilsdotter fr . Räfvåla, 26/12 Nils Jacobsson i Hjerphögden + Karin Erichsdotter i Olsjön . Pär Nil sson fr , liY Kopparberg + Anna Göransdotter vid Yxsjö~. Erich Johansson i Grufri set + H, Karin, Göran Byggm. i Lodwika.

1717 20/1 Sold . J ohan Larsson fr , l!orrbärke + Karin Mattsdotter i !lstanmyra, 27/2 Samuel Classon i Hällsjön + Karin Larsdotter ibidem. Axel Axelsson i Klenshytta + El isabet Johansdotter i Gonäs .

22/4 Smeddräng Hans Erichsson på Lodwika Bruk + Barbro Pä r sdotter

ifrån Uftjärnen , Christopher Johansson i sun . sjö + Anna Erichsdo t ter i Räfvål a . Pähr Olofsson i Laxs j ön + Cherstin Andersdotter på Lillheden. Samuel Larsson i Pährsbo + Cherstin Abramsdotter i östa.nabo , Olof Erichsson i Norrbo + Lisbeth Darsdotter på Heden. Pähr Larsson från Sl oberg + El isabet Abramsdotter i Hälls j ön. Smeddräng Dam.iel Hansson+ Elisabe t Ersdotter fr , !lorrbärke , 21/8 Olof Halfvarsson fr. österbo + Elisabet Ersdotter i Hällsjön. 22/9 Erich Erichsson i Enkull en + Cherstin Samuelsdotter ibidem. Matta Samuelsson i Jlroby + Karin Larsdotter fr. ~bb~:ji;n. 1/1 1 Hans Eriohsson i Gi llermarken + Anna Hansdo t ter i Sörgowik. 6/11 Frans Olofsson i Sunnansjö + Anna Erichsdotter fr. Lernbo . 26/12 Hindrich Simons son fr3n Häll efors + f1arereta Pärsdotter i Ni tten . 1718 19/2 Pehr Hansson 1 Räfvål a + Karin Andersdotter ibider.i. 14/4 Anders Olofsson i Digervåla + Margreta Andersdotter i Rästberget , 29/9 Olof Hansson Spore i Sörwik + Elisabet Hansdotter Klack 1 V. sjö. 5/10 Olof Johansson Sied 1 Sörwi k + Anna Mattsdotter vid Urberget. Hatts t,ilsson i }!orrbo +· Karin Pä.rsdotter från Jä.nsen . Gustaf Gustafsson i Kyrkobyn + Anna Ol ofsdotter, Gästgifvarens ibm. Ha.lfve.r Larsson i Gonäs + f.largreta Jönsdot t er ibider.i . 7/10 Lars Olofsson i Saxberget+ Sara Olofsdotter i Wästansjö. 2/11 !, ils Jonsson i östanmyra + Karin Ol ofsdotter i Kyrkobyn . 26/12 Thomas Thomsson fr . Fl en+ Anna Erichsdotter i Hoberget . 28/12 Anders Jönsson i Norhytta + Cheretin Hansdotter i Lägnäs . Chris tophe r Olsson Ruus i Sandwiken + !12.rgr . Olsdotter i Jlotnäs . 1719 19/4 Gl ,man Erich Andersson i Gärde+ Sara !1attsdot ter i Morberget , 24/5 Olof Erichsson i Rä.fväla + El i sabet Pt,rsdotter i Sunnansjö , ' 21/6 Erich Erichsson i Forstäppan + Marss Jönsdotter i Norhyttan . 20/9 Märten H!rtensson fr . Ibbarbo + H. Anna Pärsdotter i Enkullen . Göran Hermansson i Lodwika By+ Catrina Jönsdotter i Skeppmora . Hatts Hattsson fr . Nybruket + Elisabet Erichsdotter i Enkullen. 22/9 Pär Larsson 1 Kl enshyt ta + Sara Larsdotter i Gonäs . Samuel Erichsson i Skeppmora + Cherstin Larsdotter i Klenshytta . 23/.9 \fidich Pä.rsson 1 Jägarnäs + Elisabet Pärsdotter i Hälls j ön. 4Z10 Kok Lars Pärsson i Kyrkobyn + Karin Ander sdotter ibidem. 25/10 Erioh Mattsson i Sand'wiken + Karin La.rsdotter i Sunnanejö , 22/10 Hans Larsson Nämndeman i Persbo + Cherstin Larsdr. i Brunswik , 1/11 Pär Abramsson i Käl l sjön + Maria Ol ofsdott.er 1 Enlrul len . 14/11 Mils Pärsson fr. Ureen, Nås + Elisabet Persdr , i Skat tlösberg . 1720 /6 Bergsm. Anders.:Er i chsson Juthe ,! Bo t åker + Elisabet Ol sdr . i bm. 17/7 Erich Johansson i Lågnäs + Ankan Karin Jonsdot·ter i Saxhyttan, salig Jon Jonssons hus t ru i !lsta.runyra. 25/9 Hasm , Matts Erichsson fr . Västerby 1 Söderbärke + Cherstin Erichsdotter { Enkullen, 29/9 Petter Mårtensson i Torrfasten + Karin Persdotter vid Rämen . 9/10 Ol of Olofsson i Kyrkobyn + Anna J ohansdotter ibidem. 8/11 J.;:ästersmeden på Lodwika Bruk, Johan Larsson i t andforsen+ + Cherstin Jonsdotter vid Laxsjön, 13/10 Köpm , Hickel Andersson i Hedemora+ Karin Larsdo t ter i Kl anshyt ta .

Last edit 5 months ago by Grangärde
35
Needs Review

35

1720 16/10 Sa.muel Hansson i tandforsen + H· Cherstin Mattsdotter, Olof Jonsson Oredas· änlta i Horrbo. Skomakardrängen Matta, Samilsson i Sunnansjö + H. Maria Eriohsdotter, Lars Olsson stakes· änka 1 Stensbo. Pähr Johansson i Ritten+ H. Margreta Jönsdotter, arlidne Matte Mattssons änka 1 Långmyra, Johan Erichsson på Stakheden + Margreta Andersdotter , Kyrkovärdens· på Hed'en. Erich Pährsson p1 Kolen+ Elisah•t Eriohsdotter p1 Stakhed~n. Xnk1 . Olof Eriohsson i Forstäppan + Elisabet Nils4otter ifrån Västansjö . Johan Hansson på Kolen+ Elisabet Erichsdotter i Rönnäset. Pähr Christophersson p1 Holen + Elisabet Hansdotter ibidem. Gästg. Anders Olsson i Kyrkohyn + Brita Olsdotter ibidem. Olof Nilsson i Forstäppan + Marit Bamuelsdotter i Brohy. Johan Olofsson i Sunnansjö + H. Margreta Pährsdotter, salig Israel IsraelsS'Ons änka i Räf'våla , Anders Andersson i Saxhyttan+ H, Elisabet Larsdotter, salig Anders Mattss-ons änka i östersaxen. Pähr Larsson Rammar i Gonäs + Elisbet Samilsdr. i Snöklinten. Pähr Olofsson i östansbo + Maria Larsdotter fr . Nya Kopparberg. Hammarsmeden Daniel Nilsson Krabba i Kyrkobyn + B. Sara· Fredriohsdotter ifrån Snöån. Skomakaren Pähr Andersson i Gonäs + R. Anna Olofsdotter, salig Erioh Mattssons i Snöklinten. Erich Pährsson Klack i Wästansjö + Järnvräkaren Olof" Svänsirone styfdotter, Cherstin Bengtsdotter ifrån Rossa. Pähr Olofsson i Grytänge + Rönnäs Lars Erssons änka, hustrun Carin Päbrsdo~ter i Qvarngärde .

1721 29/1 17/1 21/3

10/4 16/4

18/4 7/5

14/5 25/6 2/7 16/7 6/8 21/9

14/9

21/9

1/10

29/9

24/9 1/10

Sund Matt~Erichsson vid Jänssundet + Karin Erichsdotter vid Hyttsveden. · Petter Pehrsson Klack+ Karin Erichsdotter, bägge i Wll.stansjö. Xnkl. Olof Olofsson i Botåker + Anna Olofsdotter i Botåker. Pä.hr Johansson i östansbo + Cherstin Olofsdotter i Botåker. Göran Göransson i Stångmyrberg + B, Karin Andersdotter, Erich Pährssons änka, Klockar Pähr Andersson i I wiken + pigan Carin Olofsdotter i Prästgården, född i Wiki Söderbärke. Olof Nilsson i Wäwtansjö + B. Cherstin Mattsdotter ibidem. Herman Erichsson ifrån Hällsjön + H. Brita Andersdr. i Skeppmora. Kyrkovärden Bro Anders Pährsson + H. Cherstin Erichsdotter ifrån Stakheden. Olof Larsson ifrån Nohrhytta + B. Anna H~sdotter i Saxhytta. Cl. Johan Johansson i Sunnansjö + B. Carin Hansdotter, Rusens änka ibidem. Gl . Olof Olofsson 1 HorrhBrken och Nybruket + Cherstin Andersdotter , äfven ifrån Nybruket , SöderhHrken. Pähr Erichsson i Pärsbo + Brita Larsdotter ibidem. Erich Pährsson Bagge i Wästansjö + Elisabet Hsnsdr. i Botåker. Xnkl. Ander~Pährsson i Wär.tansjö + Elisabet Oladr. i Kyrkbyn. Anders Erichsson i Enkul len + Carin Olofsdotter ibidem. Samuel Samuelsson i Gonäs + Cherstin Joha.nsdotter i Klenshytta. Erich Johansson i Pährsbo + änkan Elisabet Johansdr. i S6rwik. Bergsm. Hans Larsson ifrån Sloberg i Horrbärke + Anna Johansdotter ifrln Klenshytta . Olor Pährsson i Skattlösberg + Maria Hiladotter i Nitten, Johan Olofsson i Biörnhytta + Margreta Er ichsdotter ibidem. Johan Johansson i Morberg + Elisabet Hansdotter i Rämen. Finnänkl. Johan Pährason i BrynsjHberg + Olof Olssons änka Elisabet Erichsdotter i Olsjön. Hans Hansson Klack i Wästansj6 + Karin Isachsdotter ifrån Norrbärke och Spräklan.

Last edit 5 months ago by Grangärde
Displaying pages 31 - 35 of 39 in total