Vigda i Grangärde 1628-1725

ReadAboutContentsHelp
Vigda i Grangärde socken från 1628 till 1725. Avskrifter har gjorts av Kjell Vadfors (1933-2020) baserat på Grangärde kyrkoarkiv volym C:1 fol. 121r-137v (1628-1684) och C:2 fol. 92r-112v (1684-1733) på landsarkivet i Uppsala (ULA).

Pages

36
Needs Review

36

1721 8/10 Unge skomakaren Petter Nilsson i östa.nmyra + Margareta Andersdotter ifrån Saxhytta.

15/10 Lars Pährsson i Morgärdet + Cherstin Larsdotter på Heden. 26/10 Daniel Andersson ifrån Öfre Starbo i JlorrbärKe + Cherstin Pehrsdotter ifrån Persbo.

22/10 Olof Andersson ifrån Krabbsjön + Brita Jlilsdotter i Wästansjö. 10/11 Matts Erichsson ifrån Skedwi och Forsa+ Elisabet Nilsdotter ifrån Landforden.

12/11 Drängen Johan Larsson i Långmyra+ Elisabet Hansdotter i Stensbo, 21/11 Erich Nilsson i Norrbo + H. Carin Widichsdotter, salig Jon Erssons änka i Broby,

1722

. ._.,\

7/1

Erioh Pehrsson ifrån Hoberg i Nåm + Maria Johansdotter i Sunnansjö, 28/1 Johan Larsson i Frl18ården + Elisabet Pebrsdotter i Skepparberg, 2/2 Samuel Samuelsson i Frugården + Rebecka Larsdo t ter i Nissbo , 28/1 Matts Pährsson i Skattlösberg + änkan Karin Mattedotter, salig Lars Pährssons i Nitten. Pähr Larsson i Nohrhytta + Elisabet Erichsdotter i Orrnäs, 4/3 Finndrängen Pähr Hindrichsson vid Häen i Nås+ Karin Pehrsdotter i Hjerpberg. . 18/3 Anders Pährseon i Bothå9'8n + H, Margreta Eliasdotter, soldaten Erich Andersson Pläts i Orrnäs, 11/3 Sold, Erich Erichsson Skarp+ Karin Johansdotter, bägge 1 Orrnäs, 28t3 Petter Olofsson 1 Qwarngärde + Brita Larsdotter i Nohrhytta, 28/4 Soid, Hans Olofsson Gladman i Klenshytta + Margreta Erichsdotter ,1 Källsjön, 7/6 Bergsm, Hans, Larsson i Pärsbo + Elisabet Abramsdotter i Östa.nabo. 10/6 Johan Olofsson + Elisabet Olofsdotter, bägge i stensbo. Olof Olofsson ibidem+ Elisabet Johansdotter, ä.tven i Stensbo, 24/6 Johan Johansson i Klenshytta + Karin Hansdotter i W'åstansjö. Hans Erichsson i Räfvåla + aflidne Anders Andersson Klack~ hustru Margret Olofsdotter i Botäker. Pähr Olofsson i Botåker + Elisabet Erichsdotter i Räfvåla , Pähr Larsson i Broby + Karin Olofsdotter i Våstansjö, 2/7 Pähr Larsson vid Biörnhytta + Karin Hindrichsdotter i Gällsåsen. Lars Hansson i Gällsäsen + Anna Olofsdotter i Biörnbytta. Erich Larsson i Nissbo + Marit Tbomasdotter i Brynberget. 5/8 Sold. Erich pährsson Spik 1 Kyrkobyn + Cherstin Olofsdotter ifrån Digervåhla. Lars Erichsson Mugg i Saxhytta+ Anna Mattsdotter i Sll!attlösberg. 16/9 18/9 Bergsm, Matta Andersson i Broby + H, Sara Larsdotter, salig Widich Olssons änka i Norrwik. Bergsm, Finn Erioh Olofsson i Räfväla + Karin Mattsdotter i Broby'. 13/9 Skuth Larses sohn Anders Larsson 1 Norrbärkes· Snöån + Karin Larsdotter i Klenshytta . 7/10 Anders Erichsson 1 Långmyra+ Cherstin Erichsdotter ibidem, 14/10 Sold . Erich Erichsson Blomma pä Heden+ Cherstib Samuelsdotter 1 Gonäs. Bergsm. Johan Jönsson 1 Gonäs + H, Anna Olsdotter, Samuel Klockares· i Iwiken, 27/10 Sold. Erich Hansson Mahl ifrån Nybrllk:et + Cherstin Samuelsdotter i Iwiken. 14/10 Johan Mattsson i östersaxen + unge Klack Petter änka, Karin Ersdotter i Wästansjö. 1/11 Jo'll.ån Andereson på Stakheden + Sara Olofsddotter i Norrbo, 21/10 Erich Salomonsson på Lisselheden + Elisabet Bilsdotter i östanmyra. Erich Erichsson Stare i Ufberg + Elisabet Hansdotter 1 Botäker, 1/11 KYrkovärden Pähr Jönsson i Rosshaga + H, Brita Halfv.arsdotter, salig Olof Erssons i KYrkobyn. Erich Eriohsson ifrån Wermland och Nysunds socken+ Elisabet Pährsdotter !frän Hällsjön.

Last edit 5 months ago by Grangärde
37
Needs Review

37

1722 27/10 Lars Larsson vid Hyttriset + Cherstin Erichsdotter ifrån Norsbo och Norrbärke,

1/11 Ol of Olofsaon i Yästansjö + E11sabet Larsdotter i Norrbo,

Lars Nilsson i Norrbo + Cherstin Larsdotter ibidem, Anders Larsson vid Svartkiärn + H. Margreta· Mattsdotter 11/11 ifrån NAs, Klaok Hans Pährsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter ibidem. 26/12 Anders Mattsson vi! Ufberg + Cberstin Mattsdotter ibidem, 30/12 Blind Hans Pä.hrsson i Wästansjö + Cherstin Pährsdotter ifrån WästansjB,

1723 2/1· Eergsm, Oluf Göransson 1 StAngmyrberget + Erita Erichsdotter ifrån Gonäs,,

27/2 Petter Mattsson i EotAker + Anna Pährsdotter i Skattlösberg,nh

Staffan Jaoobsson i Jänsen + Karin Olofed'otter 1 Sandviken, Andera, Pährss-on i Klenshytta + Cherstin Larsdotter i Hällsjön, Göran Eåanuelsson änkling i Enkullen + Karin Mattsdotter ibm. Petter Samuelsson i Eroby + Karin Pährsdotter i Sunnansjö, Skomakaren Anders Pährsson ifrån Näs· i Norrbärke + dragon Petter Granb, änka Elisabet PAhlsdotter, i Skepparberget. 19/5 Erich Göransson i Nitten + Rebecka Olofsdotter ifrån Yxsjö och Nya Kopparberget, 26/5 Carl Johansson ifrån Kyrkviken i Nya Ern.ket + Karin An~ers,dotter i Enkullen, 5/6 Matts Mattsson i Sandviken + Karin Mårtensdotter i Ullnäs, Mårten MArtensson 1 Ullnäs + Elisabet Johansdotter i Lågnäs, 20/6 Anders Joensson ifrån Norrbärke~ Hilllnge + Anna Olofadotter ifrån Norrgowik, Sold, Anders·Anderss~n i Pärsbo + Sara Bansdotter, Ryttarens 24/6 vid Rämen, 16/6 Isach Christiansson i Hällsjön + Cherstin Larsdotter Enberg ifrån Sörgo,,ik, 24/6 Ma.tts Nilsson i Wä~ansjö + änkan Karin Håkansdotter, salig Göran Göranssons i Norrbo , · Erioh Pährseon vid Carlsänget + Anna Olofsdotter 1 Roskänget, 23/6 Hindrioh Nilsson ifrån Selkarberg i NYa Kopparberget+ Cherstin Eriohsdotter i Olsjön, 24/.6 Matta, Jonsson i Norrbo + Cherstin Olsdotter i Sunnanejö , 1/9 Afsked, Sold , Erich Nilsson Köpman 1 SöderbärkeS' Wästherb7 + Påk Maria Johansdotter pA Heden, 20'/3 Änklingen gamle Lars Olofsson 1 Lahnforsen + H, Elisabet Johansdotter, Christopher Christopherssons änka 1 \lll.stansjö, Pähr Olofsson 1 Pährsbo + Cherstin Andersdotter ibidem, 19/9 Samuel Larsson ifrån Harnäs i Norrbärke + Karin Mårtensdotter 26/9 i Torrfasten, 22/9 Lars Widichsson 1 Norrgowik + Sara Samuelsdotter i Pährsbo, 29/9 Anders Andersson ifrån Norrbärkes Nyhyttan + Elisabet Frantsdotter i Ufkiärn. 6/10 Samuel Mattsson ifrån Enkullen + Cherstin Nilsdotter i Hällsjön, Erich Nilsson i Wästansjö + Cherstin Widichsdotter i Stenebo. Lars Larsson i Prästgården+ Maria tarsdotter pA Lisselheden, 1;;,o Lars Johansson i Giärdsveden + Karin Olofsdotter i Norrbo , Sold, Pehr Erochsson Fors 1 NiQsbo + Karin samuelsdr, i Pärsbo, 27/10 Anders Pährsson i Rosshaga + Anna Hansdotter pA Holen, Matta Mattsson öster om Saxen + Karin Mattsd'r, på Lisselhed·e n, ;/11 Anders Andersson 1 Pährsbo + H. Anna Hansdotter, salig Erich Pährasons änka ibidem, 17/11 Nils Jonsson 1 Kyrkobyn + Karin Larsdotter i Långmyra. Pähr Mattsson i Krabbsjön + Elisabet Mattsdotter i östan.myra, 10/11 Johan Andersson 1 Sörgo,,ik + Cherstin Pährsdotter i Harnäs . 17/11 Erich Gabrielsson fr, st,Sked,,1'~+ Karin Hansdottar 1 östansbo, Olof Mattsson 1 Sand,,iken + Karin Pä.hrsdotter i Stensbo.

Last edit 5 months ago by Grangärde
38
Complete

38

1724 26/1 Skomakardrängen Hans Pährsson i Qvarngärde + Halfvars änka, hustrun Karin Erichsdotter i Sörgovik.

8/3 Nils Larsson i Nitten + Lars Larssons änka, H. Karin Mattsdotter uti Skattlösberget.

14/6 Skräddaren Johan Gunnarsson i Kyrkobyn + Elisabet Erichsdotter ifrån Norrbo.

24/6 Hammarsmedsdrängen Anders Andersson Rapp ifrån Norrbärke + Elisabet Erichsdotter ifrån Botgiärde.

21/6 Hindrich Thomasson ifrån Sörhörken + Karin Påhlsdotter ifrån Brynsjöberget.

24/6 Anders Pährsson Klack i Wästansjö + Anna Nilsdotter i Jänsen.

12/7 Johan Pährsson Smed vid Norsån + H. Karin Nilsdotter, Lars Johanssons änka ibidem.

5/7 Carl Hansson Plåt, Smed vid Nyhammaren + H. Margreta Andersdotter, Johan Erichssons änka på Heden.

2/7 Samuel Samuelsson i Gonäs + Elisabet Andersdotter på Hyttbacken.

7/8 Johan Andersson ifrån Gränsjön i Hällefors + Margreta Andersdotter ifrån Nåås, nu i Hjerpberg.

5/8 Anders Larsson i Klenshytta + Anna Larsdottsr i Brunswik.

Pähr Johansson i Sörgovik + Elisabet Larsdotter i Brunswik.

23/8 Pähr Samuelsson i Hästberg + Anna Olofsdotter fr. Sätersmarken.

19/7 Johan Mattsson i Simmelsjön i Nybruket + Karin Andersdotter ifrån Enkullen.

9/8 Anders Påhlsson Skomakare i Gonäs + Margreta Widichsdotter ibm.

20/9 Frants Samuelsson i Hällsjön + Anna Olofsdotter i Enkullen.

Bergsm. Lars Pährsson i Lodwika By + Cherstin Pährsdotter vid Åhn i Gonäs.

1/10 Anders Larsson vid Rämen + Brita Pährsdotter äfven i Rämen.

18/10 Anders Larsson på Holen + Cherstin Olofsdotter i Kyrkobyn.

25/10 Hans Pährsson i Sandviken + Elisabet Olofsdotter ibidem.

Hindrich Erichsson i Lodwika Bruk + Brita Johansdotter i Nissbo.

Erich Johansson i Sandwiken + Elisabet Hansdotter i Lågnäs.

29/10 Anders Hansson i Rämen + Anna Larsdotter ifrån Laxsjön.

Jonas Larsson i Laxsjön + Elisabet Samuelsdotter i Hästberget.

28/12 Pehr Larsson ifrån Norrbärkes Nyhytta + änkan Karin Erichsdotter, Skut Hans änka i Nissbo.

Johan Mattsson i Kullen + Karin Hansdotter Spore i Norrbo.

1725 7/8 (?) Lars Andersson i Botåker + Karin Hansdotter i Norrbo.

2/5 Erich Erichsson Hvit i Räfvåla + Sara Larsdotter i Laxsjön.

13/5 Pähr Pährsson i Orrnäs + Elisabet Erichsdotter i Räfvåla.

6/6 Bryngill Hansson från Winge + Malin Larsdotter i Wästansjö.

17/6 Sold. Pähr Hansson Ramklo i Nissbo + Margreta Larsdotter ibm.

24/6 Lars Samuelsson i Gonäs + Margreta Erichsdotter i Botgärde.

Lars Hansson i Biörnhytta + Anna Hindrichsdotter i Jälsåsen.

Matts Olofsson ifrån Swärdsjö och Backa + Sara Mattsdotter ifrån Hästberget, hvilka begge tient tillsammans i Sundborn.

9/7 Hans Hansson Skuth i Nissbo + H. Anna Christopehrsdotter, Skräddaren Erich Erssons änka i Enkullen.

6/8 Änklingen Hvit Pähr Erichsson i Räfvåla + Margreta Erichsdotter ifrån Olsjön.

10/9 Lars Larsson ifrån Harnäs och Norrbärke + Anna Johansdotter i Sörgowik.

3/10 Lars Johansson i Hällsjön + Karin Pährsdotter i Klenshyttan.

Anders Andersson på Sollen + Elisabet Samuelsdotter i Stensbo.

29/9 Sold. Pähr Halfvarsson Facht i Skepparberg + Karin Samuelsdotter ifrån Gonäs.

10/10 Pähr Pährsson i Giärdet + Elisabet Pährsdotter i Rosshaga.

Petter Gustafsson i Kyrkobyn + Margreta Pährsdotter i Rosshaga.

Erich Mattsson i Botåker + Margreta Erichsdotter ibidem.

17/10 Pähr Samuelsson i Gonäs + Cherstin Samuelsdotter i Snöklinten.

1/11 Staffan Larsson ifrån Nybruk och Sälksberg + Anna Johansdotter vid Långvasselheden.

Last edit 5 months ago by Grangärde
39
Complete

39

1725 24/10 Erich Erichsson, Erich Staffanssons i Rosshaga + Anna Erichsdotter ifrån Kyrkobyn.

Erich Jacobsson i Krabbsjön + Marit Widichsdotter i Stensbo.

Änklingen Matts Mattsson ifrån Lofsen i Floda + änkan Barbro Erichsdotter ifrån Långmyra.

11/10 Olof Pährsson i Rosshaga + aflidne Anders Larssons änka, hustrun Catharina Erichsdotter ifrån Östanfors i Fahlun.

Last edit 6 months ago by Grangärde
Displaying pages 36 - 39 of 39 in total