Recent Activity by Hedvig

Hedvig marked 30002890_00286 as needing review in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Hedvig edited 30002890_00286 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00286 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Beda Karolina Görling f Löfgren, f 1884-05-31, boende i Kungshamn ( tidigare Gravarne).”Note Added
Hedvig edited 30002890_00273 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00273 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar är införda, Rad 1 och 2 Adress Gusgård Kragenes och Rad 5 Hogar.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00270 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00270 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar är införda, Rad 1 och 2 Adress Stene Strömstad.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00267 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00267 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar är införda Rad 5 och 6 Titel fru, Rad 7 Titel frue och Efternamn Trulsen.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00259 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00259 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar är införda, Rad 4-24 Fabriksarberska, Rad 15 Efternamn Löfstrand och Rad 21 Efternamn Svedin.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00259 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig edited 30002890_00255 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00255 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar är införda på Rad 2 och 3 Adress uppegård.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00251 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00251 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändring införd Rad 8 Carlsson.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00240 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00240 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändring är införd Rad 7 Solbacken Nol.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00220 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00220 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändring är införd Efternamn Lindqvist.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00180 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00180 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändring är införd Rad 13 Anna Judit.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00163 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00163 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Ändring är införd Rad 19 Adress Blåsulgatan 2.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00164 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00164 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Ändring har införts Rad 18 Efternamn Pehrsson.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00166 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00166 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Ändring är infört Rad 8 Efternamn Jäfvert.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00158 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00158 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Ändring är införd Rad 7 Förnamn Zeidla.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00155 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00155 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändring är infört Rad 5 Matilda.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00131 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00131 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar införda Rad 17 och 18.”Note Added
Hedvig added a note to 30002890_00131 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Ändringar införda Rad 17 och 18.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00129 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00129 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 3 infört Adress Prinsgatan 4”Note Added
Hedvig edited 30002890_00128 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00128 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 19 infört Adress Olivedahlsgatan 5.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00127 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00127 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 18 infört Efternamn Ericson.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00121 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00121 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 16 infört Efternamn Pettersson.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00112 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00112 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 8 Efternamn Chytræus, Rad 11 Efternamn Jörgensén. Ändringar införda.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00102 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00102 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 22, ändring införd på Rad 22.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00110 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Hedvig added a note to 30002890_00110 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack. Rad 9 Efternamn Blixt infört.”Note Added
Hedvig edited 30002890_00120 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited