November 1989

ReadAboutContentsVersionsHelp
11-001--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-001--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

1. XI. 1989

***V noci a ráno pršalo ráno + 13 °C –***

Dogmatickí tradicionalistickí komunisti sú typickou zaostalou zastaralou politickou stranou, ktorá má patriarchálne despotické maniere voči obyvateľstvu – v ich myslení prežíva starý mocenský princíp z 19. stor. a nechcú priznať emancipáciu ľudu, ktorý žiada skutočnú participáciu na moci a právo na odlišné názory – tento rozpor medzi avantgardnými nárokmi na vedenie spoločnosti

---

Last edit 7 months ago by SASSYYUGI
11-002--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-002--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

a reálnou situáciou súčasného sveta pochopilo aj nové mladé vedenie rakúskej komunistickej strany (viď spôsob písania Volksstimme o demonštrácii v Prahe 28.X.) – všetko sa hýbe okolo ČSSR, len čs. komunistické vedenie nechce priznať že jeho čas sa minul a prichádza nová doba – J. K.

-----[ČIARA]-----

Vo Weimare a i NDR mestách nové demonštrácie s heslami „ Demokracia teraz alebo nikdy “ a „ My sme ľud “ – ľudia v NDR žiadajú politické zmeny smerom k demokracii a slobode –

---

Krenz pocestuje z Moskvy do Varšavy –

Saarský predseda krajinskej vlády Lafoutain (SPD) vyhlásil že Krenz by mal urobiť skutočné reformy a nie len pekne hovoriť – obyvateľstvo NDR sa už neuspokojí rétorikou komunistického režimu – Krenz má teraz historickú šancu stať sa reformátorom – Včera zasadalo Politbyro SED –

Akademia vied žiadá podstatné reformy politického systému v NDR

Ministerka ľudového vzdelávania Margot Honneckerová

---

Last edit 7 months ago by SASSYYUGI
11-003--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-003--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

chce odstúpiť z funkcie –

Harry Tisch predseda odborov v NDR asi odstúpi z funkcie, lebo jeho odchod žiadá členstvo – Tisch patrí do starej gardy komunist. odborárov ktorí sú už pre robotníkov neprijatelní –

Západonemecký politik Ehmke varuje Kohla aby nenavštívil sliezsky Anna-Berg Falošné gestá môžu narušiť dorozumenie medzi Nemcami a Poliakmi – Aj Poliaci by sa ale mali naučiť uznávať problémové fakty svojej histórie – povedal CDU politik –

---

Vo Vých. Berlíne tisíce ľudí demonštrovalo proti brutálnemu zásahu čs. polície proti demonštrácii opozície –

Od dneška NDR zrušila vízovú povinnosť na cestovanie do ČSSR a ihneď sa zvýšil zase počet NDR občanov ktorí sa presunuli na NSR veľvyslanectvo v Prahe

V. Havel opustil pražskú nemocnicu a vrátil sa do svojho bytu – jeho zdravotný stav sa vraj zlepšil –

Krenz v Kremli hovoril že v NDR začali premeny – reformy – bol v Moskve len 24 hodín, jednal s

---

Last edit 7 months ago by SASSYYUGI
11-004--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-004--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

GorbačovomKrenz vystupoval ako garant reforiem – o odstránení berlínskeho múru ale neuvažuje – Viceprezident USA Quayle vyhlásil že ZSSR dokáže realizovať perestrojku aj bez hospodárskej pomoci USA – vyvrátil tak novinárske špekulácie – 300 NDR občanov je v NSR veľvyslanectve v Prahe – Šéf režimu v Nicaragui Ortega vyhlásil že nakoľko USA znovu podporili teroristickú aktivitu Kontras na území Nicaragui vládne jednotky končia jednostranne vyhlásené prímerie a začínajú znovu bojové akcie –

---

V Portugalsku neonacistickí teroristi zavraždili bývalého ľavicového vojenského veliteľa Carvalha –

V hlavnom meste Kosova Prištine pouličné potýčky medzi Srbmi a Albáncami kvôli odsúdeniu bývalého predsedu komunist. strany Kosova (albánskej národnosti) – 12.XII. bude v Ríme veľká slávnosť pre Čechov: svatorečenie Anežky Přemyslovny – pápež ju vyhlási za svätú – posledný krát v dejinách V 1729 bol za českého svätého vyhlásený Jan Nepomucký ocenenie dostala za založenie prvej socialnej pomoci –

---

Last edit 7 months ago by SASSYYUGI
11-005--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-005--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

2. XI. 1989

***Chladné ráno + 11 ℃ –***

V NDR mestách viactisícové demonštrácie aj včera večer – Dregger CDU-CSU politik v rozhovore pre D.F. povedal že reformy v NDR sú zákonité a nutné – že neexistuje západonemecký alebo východonemecký národ ale stále len jeden nemecký národ, ale že NSR nepodnecuje občanov NDR k útekom a k myšlienke znovuzjednotenia – skutočnosť v NDR vedie občanov k takémuto chovaniu a mysleniu – NSR len pomáha Nemcom ktorí žijú v NDR Západonemecký politik Baugenmann bol pozvaný

---

Last edit 7 months ago by SASSYYUGI
Records 1 – 5 of 140