November 1989

ReadAboutContentsVersionsHelp
11-006--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-006--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

do NDR na oficiálnu návštevu do Vých. Berlína – Predseda vedenia LDU Liberálno demokratickej strany Gerlach bol pozvaný k zostaveniu novej vlády NDR

NDR občania na NSR veľvyslanectve v Prahe dostali od NDR úradov povolenie odísť do NSR – už tu zase postavili pre nich stany – Do Bavorska prišlo za posledné hodiny zase okolo 600 NDR občanov z Maďarska cez Rakúsko

Aj keď teraz môžu NDR občania cestovať bez víz hranice NDRČSSR nie sú pod náporom NDR občanov ale pribúdajú v NSR veľvyslanectve – Odboroví členovia NDR odborov manifestačne žiadajú odstúpenie vedenia odborov –

---

Hennich NSR vládny sekretár pre vnútronemecké záležitosti vyjadril sklamanie nad prejavom Kreuza v Moskve, ktorý nedáva nové nádeje pre občanov NDR

Kohl telefonoval s Mazowieckim o háklivej záležitosti či má navštíviť pútnické miesto poľských katolíkov Anna– Berg (Jasna Gora?) – Kohl sa omlúval že chcel navštíviť J. G. len ako privátna osoba, ako katolík – Pred 75 rokmi zomrel slávny expresionistický rakúsko-nemecký básnik Georg Trakl – D. F. pripomenul jeho dielo –

Predstaviteľ obchodných kruhov NSR Baugenmann sa stretol s Kreuzom –

---

Last edit 8 months ago by SASSYYUGI
11-007--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-007--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

Tisch 62 r. sa vzdal funkcie predsedu NDR odborov (bol 15 rokov na čele odborov) – novou predsedníčkou je funkcionárka Kimlová –

Teltschik poradca NSR kancelára Kohla oznámil že Kohl sa nestretne v Anna-Bergu s nemeckou menšinou, ale navštívi bohoslužbu v tunajšom pútnom kostole – v Polsku kritizujú aj tento úmysel NSR kancelára –

Vedúci vedenia „Demokr.Aufbruch“ Neubert odmietol nároky SED na vedúcu úlohu v politickom živote NDR

Vlna demisií vysokých štátnych funkcionárov v NDR – odstúpila aj ministerka vzdelávania Honneckerová

---

3.XI.1989

***Ráno ochladenie počasia + 8 °C – deň nepríjemne studený, už zimný (Kveta: ulsycha) –***

Polskí komunisti sa snažia vyzískať politický kapitál proti Mazowieckému a „Solidarite“ z prípadu návštevy Kohla v Anna-Bergu – komunisti využívajú polské nacionalistické čaty (ktoré sú veľmi expresívne) proti „Solidarite“ – obviňujú ju že za obchodné (ekonomické) ciele sú ochotný predať národné posvätné hodnoty – NSR tlač rozoberá netaktický program Kohlovej návštevy v Polsku –

---

Last edit 8 months ago by SASSYYUGI
11-008--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-008--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

Včera večer ďašie masové manifestácie v NDR mestách za reformy v politike – (za legalizáciu opozičných hnutí) Počet NDR občanov na NSR veľvyslanectve zase stúpa i keď čs. zpravodajstvo tvrdí že nápor NDR občanov na hraniciach sa nekoná – (odkiaľ potom prichádzajú?) – Czaja (CDU) predseda Zväzu nemeckých vyhnancov (zo Sliezska a i.) vyzval Kohla aby nezrušil návštevu v Anna-Bergu – v Oberschlesien by nemal nechať v (Sticha) štychu nemeckú menšinu v Poľsku –

Kohl asi zruší návštevu v Anna-Bergu (aj bohoslužbu) lebo svojou návštevou vyvolal v komunistických kruhoch „vodu na ich

---

mlyn” a poškodil by dobre sa rozvíjajúce vzťahy Nemecko-polské –

Vedenie Liberálno-demokratická strana NDR vyzvalo vládu aby odstúpila ak nepresadí reformy – Gerlach vyhlásil že bude presadzovať ďalšie reformy v NDR Czaja vyhlásil že keby Kohl vynechal návštevu v Horno-sliezskom Anna-Bergu bolo by to zlé znamenie pre občianske práva nemeckej menšiny – V Rostocku, Halle, Gere a i. tisíce ľudí žiadalo legalizovanie „Nového fóra“ –

V Bonne včera začali (už pravidelné) nemecko-francúzske rozhovory na najvyššej

--

Last edit 8 months ago by SASSYYUGI
11-009--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-009--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

úrovni (KohlMitterand) o súčasnom stave spolupráce a vojenských výcvikoch – (konzultácie) Mitterand vyhlásil že nie je prekvapený možnosťou zjednotenia Nemecka na báze demokratického politického systému v budúcnosti –

Kohl sa dohodol s predsedom poľskej vlády Mazowieckim na riešení problému návštevy nemeckej bohoslužby v Anna-BerguKohl nepocestuje do Anna-Bergu ale do dolnosliezskeho mesta ............... kde sa zúčastní polskej omše –

Na NSR veľvyslanectve v Prahe je zase zložitá situácia –

---

V Prahe čs. Červený kríž znemožňuje NSR Červenému krížu pomoc NDR občanom – situácia s priestorom a životnými podmienkami sa znovu vážne zhoršila – žije tu teraz okolo 4.500 NDR občanov a asi 900 už dostalo od NDR povolenie odcestovať do NSR Lipský starosta odstúpil z funkcie (diplomovaný fyzik bol ostro kritizovaný obyvateľmi) –

Praha zase prežíva dramatické zostrenie situácie okolo NSR veľvyslanectva je to masový exodus NDR obyvateľov cez ČSSR – čs. obyvateľstvo sa chová k Nemcom netečne, alebo ich obchodnícky zdiera –

---

Last edit 8 months ago by SASSYYUGI
11-010--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

11-010--SNG--IM_358-A31-CO1989--2019_03_19--LP_A4

pražskí taxikári zarábajú nehanebne na tejto situácii: od NDR občanov ktorí sa chcú dostať z nádražia na NSR veľvyslanectvo pýtajú 1.000 Kčs –

Delegácia západoberlínskej SPD (Momper a ďalší) pricestuje do ČSSR

Svet sa mení, udalosti následujú prekvapujúco (?): napr. sovietska televízia vysiela reportáže z Poľska o „Solidarite“, z Maďarska o odstranovaní červených hviezd a vyhlásení novej republiky, zo ZSSR o diskusiách v Najvyššom soviete, na uliciach atď. – ľudia chcú žiť slobodne a demokraticky –

---

Ševarnadze vyhlásil že ZSSR intervencia v Afganistane bola horšia ako chyba, bola zločinom a narušením medzinárodného práva –

Vo Východnom Berlíne sa dohodli umelci s políciou na zasadách spolupráce a nezasahovania do pokojných manifestácií –

Kreisan je polské sliezske mesto, ktoré je pamätným miestom polského povstania proti Hitlerovskému Nemecku – sem príde NSR kancelár Kohl a zúčastní sa spolu s Mazowieckim polsko-nemeckej omše – v II. svet. vojne zahynulo 6 miliónov Poliakov –

---

Last edit 8 months ago by SASSYYUGI
Records 6 – 10 of 140