JaranTamasa011_040

ReadAboutContentsVersionsHelp
61

61

Nyawa dan badan kakak serahkan Menjadi hamba kepada tuan Janganlah banyak tuan fikirkan Kehendak dewata tuan redhakan

Sukakanlah emas juwita Mengasihi kekanda yang hina lata Tuan teman kakak berkata Tiada lama tuan memandang beta

Tahulah kekanda akan Gagak Seberata Tiada suka beriparkan beta Tambahan pula duli Sang Nata Murka sangat bertambah menta

Kemanakah membawa diri kakak Kerana Seri Betara pun sudah murka Harapkan kasih jiwaku juga Tiadalah kekanda menaruh duka

Sukalah kakanda membuang nyawa Kerana rupa tuan utama jiwa Kasih tuan sangat jua Setimbang lurah Tanah Jawa

Tiada kakak sesalkan emas merah Mana untung tiada disalah Dosanya kakak ini sebenarnyalah Dukanya nyawa badan kekandalah

Tiadalah kakak menaruh percinta Lamun tuan kasih beserta Tuan teman apalah beta Sempurnalah kasih emas juwita

Berbagai bujuk kata yang manis Seperti sakar madu kandis

Last edit 12 months ago by Mulaika
Records 61 – 61 of 61