Jawi Transcription Project

Pages That Need Review

JaranTamasa011_040

31

31

Sayang menaruh lara nestapa // Pucat kurus seperti bertapaJanganlah tuan ingatkan rupa // Tuan (h)iburkan supaya lupa

Janganlah tuan sangat bercinta // Serahkan diri kepada dewataAduh pangeran emas juwita // Semenalah membuang air mata

Apatah sudahnya dengan menangis // Menjadi balut mata yang manisMalis* kurus asal manjelis (majelis) // Sayangnya paras bagai ditulis

Besarnya sangat hati beta // Harapkan tuan jadi mahkotaMelihat akan tuan sangat bercinta // Beta pun gundah di dalam cita

Telah menengar pengajaran(?) Jaka // Katanya sungguhlah katamu kakakDaripada aku orang celaka // Jadilah kekanda menampung duka

Sudah untung apakan daya // Kehendak Dewata Mulia RayaLupakan kakak (a)kan rupa ia // Makin teringat pula (a)kan dia

Marilah kakak kita pergi gerang // Melihat kekanda di [jalan?] sekarangKalau sudah gerangan ia datang // Kerana hari pun hampir petang

Turun(?) berjalan Jaran Tamasa // Berkain putih lusuh ba[ha]sa

oleh hatinya...

Last edit about 2 months ago by Siri Kaba

JaranTamasa3b

141

141

Kulit Belakang - bahagian dalam

280/46

Orientasl MssMALAYAN

B9

Last edit about 1 year ago by WanZalina
142

142

Kulit depan

Last edit about 1 year ago by WanZalina
143

143

Tulang buku

INDIA OFFICE LIBRARY

MSS. MALAY B.9

Last edit about 1 year ago by WanZalina
144

144

Kulit belakang - bahagian dalam

Last edit about 1 year ago by WanZalina
145

145

Kulit Depan - bahagian dalam

Last edit about 1 year ago by WanZalina
146

146

COP:

INDIA OFFICELIBRARY14 JUN 1962___________

BOUND

Last edit about 1 year ago by WanZalina
All 7 records