Jawi Transcription Project

Pages That Need Review

JaranTamasa011_040

31
Needs Review

31

Sayang menaruh lara nestapa // Pucat kurus seperti bertapa Janganlah tuan ingatkan rupa // Tuan (h)iburkan supaya lupa

Janganlah tuan sangat bercinta // Serahkan diri kepada dewata Aduh pangeran emas juwita // Semenalah membuang air mata

Apatah sudahnya dengan menangis // Menjadi balut mata yang manis Malis* kurus asal manjelis (majelis) // Sayangnya paras bagai ditulis

Besarnya sangat hati beta // Harapkan tuan jadi mahkota Melihat akan tuan sangat bercinta // Beta pun gundah di dalam cita

Telah menengar pengajaran(?) Jaka // Katanya sungguhlah katamu kakak Daripada aku orang celaka // Jadilah kekanda menampung duka

Sudah untung apakan daya // Kehendak Dewata Mulia Raya Lupakan kakak (a)kan rupa ia // Makin teringat pula (a)kan dia

Marilah kakak kita pergi gerang // Melihat kekanda di [jalan?] sekarang Kalau sudah gerangan ia datang // Kerana hari pun hampir petang

Turun(?) berjalan Jaran Tamasa // Berkain putih lusuh ba[ha]sa

oleh hatinya...

Last edit about 4 years ago by sirikaba

JaranTamasa3b

141
Needs Review

141

Kulit Belakang - bahagian dalam

280/46

Orientasl Mss MALAYAN

B9

Last edit about 5 years ago by Wanzalina
142
Needs Review

142

Kulit depan

Last edit about 5 years ago by Wanzalina
143
Needs Review

143

Tulang buku

INDIA OFFICE LIBRARY

MSS. MALAY B.9

Last edit about 5 years ago by Wanzalina
144
Needs Review

144

Kulit belakang - bahagian dalam

Last edit about 5 years ago by Wanzalina
145
Needs Review

145

Kulit Depan - bahagian dalam

Last edit about 5 years ago by Wanzalina
146
Needs Review

146

COP:

INDIA OFFICE LIBRARY 14 JUN 1962 ___________

BOUND

Last edit about 5 years ago by Wanzalina

Sulu Jawi Document 6

1
Needs Review

1

Ya al-syams nur wal qamar Bahawa ini surat daripada anak[n]da Seri Paduka Maha Seri Maulana al-Sultan Muhamad Amirul Kiram(**). Barang disampaikan Allah subhanahu wa taala. Apalah [a] kiranya Sampaikan ke hadapan sahabat kita Kapten Haynes(***) pasal permintaan kita. Maka kita boleh juga' meminta' tempo[h] kepada sahabat kita pasal [rumah?] sahabat itu dan lagi kita minta' tempo[h] sebab sekarang ini orang-orang itu sekaliannya lagi pergi di Lugus(*) sekarang ini bermusuh. Dan kita mahu periksakan sekalian [h]arta ?? sahabat. Jikalau siapa-siapa yang merampas sekalian harta(k) sahabat jikalau dia datang ke Maimbung(*). Demikian adanya. Kepada 4 haribulan Zulhijjah tahun 1301.

Last edit over 2 years ago by Mulaika Hijas
Displaying all 8 pages