39

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

[col.a] unus ex eis coram enarra
uerat. singuli((que)) simul flex
is ge ni((bus)) a ((sancto)) postularu
nt baitheneo. ut eiusdem mi
ri solaminis causa(m) et origi
nem. quod et ipse sicut et ce
teri sentiebant. illis ignoran
ti((bus)) intimare procuraret;
Qui((bus)) consequenter hoc de
dit responsu(m); scitis inquiens.
quod noster senior columba
de nobis anxie cogitet. et nos
ad se tardius peuenientes.
Egre ferat nostri memor la
boris. et idcirco qu(i)a corpo
raliter obuia(m) nobis ((non)) uenit.
((spiritus)) eius nostris obuiat
gresi((bus)): qui taliter nos con
salans laetificat; quibus
auditis uerbis. ingeniculan
tes cum ingenti gratulatio
ne expansis ad coelu(m) mani
((bus)). ((christum)) in ((sancto)) ueneratur
et beato uiro.;
Sed et hoc silere ((non)) debe
mus; quod nobis ab ex
pertis qui((bus))da(m) de uoce
beati psalmodiae uiri. indubi

[col.b] tanter traditum ((est)); Quae sci
licet uoxuenerabilis uiri. in e
cclesia cum fratri((bus)) decantan
tis; aliquando per IIII stadia ((hoc)) ((est))
CL. passus. aliquando ueno ((per))
octo. hoc ((est)) mille pa(ssu)s. inconpa
rabili eleuata modo audieba
tur. Miru(m) hictu. nec in auri
bus eorum qui secu(m) in ecclesia
stabant; uox eius modu(m) huma
nae uocis. in clamorisgrandi
tate excedebat; sed tamen
eadem hora qui ultra mille
passuu(m) lonqguinquitate(m) sta
bant. sic clare eandem audiebant uocem; ut illos quos
canebant uersiculos; etia(m) ((per))
singulas possent distinguere
syllabas; Similiter ((enim)) eius
uox. in auri((bus)) prope et longe
audientiu(m) personabatl; sed
hoc de uoce miraculu(m) bea
ti uiri non semper. sed raro
acceidisse conprobatur. ((quod))
tamen sine diuini ((spiritus)) gra
tia. nullo modo fieri potuis
set. Sed et illud non est
tacendum. quod aliquando

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page