I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

OverviewStatistics

About

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt
I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sveriges där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade lokala rösträttsföreningar i hela landet.

LKPR tog 1913 initiativ till att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. Genom ett omfattande arbete kunde man 1914 överlämna drygt 350 000 namnunderskrifter till Riksdagen. Namnen utgör cirka 18 procent av Sveriges kvinnor över 18 år vid den tiden.

Nu bjuder vi in dig att vara med och transkribera information i namninsamlingen så att den blir sökbar i fritext. Var med och lyft fram kvinnorna som krävde rösträtt – i demokratins namn! Informationen kommer sedan att bli fritt tillgänglig via Riksarkivets webbplats.

För att delta skapar du ett konto i FromThePage genom att klicka på "Sign Up To Transcribe" överst på sidan.

För att börja transkribera klickar du på följande länkar för respektive län:
Gotlands län
Göteborgs och Bohus län – del 1
Göteborgs och Bohus län – del 2
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Skaraborgs län
Älvsborgs län

Du kan även klicka på valfritt län under rubriken "Works" längst ner på den här sidan och sedan på fliken "Contents".


Mer information om projektet och om hur du gör för att delta hittar du på Riksarkivets webbplats.Arkivmaterialet som transkriberas i detta projekt finns i tvåkammarriksdagens arkiv som förvaras av Riksarkivet i Stockholm. Länk till arkivförteckningen.

Projektbilden föreställer Elin Wägner vid namnunderskrifterna. Bildkälla: Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitet via Wikimedia. Okänd fotograf, Public domain.
Älvsborgs län

Älvsborgs län

Namninsamlingslistor från Älvsborgs län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Some pages still need work. Help out!

627 pages: 8% transcribed, 7% needs review
Göteborgs och Bohus län – del 1

Göteborgs och Bohus län – del 1

Namninsamlingslistor från Göteborgs och Bohus län – del 1. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom...

Some pages still need work. Help out!

966 pages: 7% transcribed, 7% needs review
Göteborgs och Bohus län – del 2

Göteborgs och Bohus län – del 2

Namninsamlingslistor från Göteborgs och Bohus län – del 2. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom...

Some pages still need work. Help out!

772 pages: 1% transcribed, 1% needs review
Gotlands län

Gotlands län

Namninsamlingslistor från Gotlands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

74 pages: 100% transcribed, 14% needs review
Hallands län

Hallands län

Namninsamlingslistor från Hallands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

243 pages: 100% transcribed, 49% needs review
Jämtlands län

Jämtlands län

Namninsamlingslistor från Jämtlands län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

366 pages: 98% transcribed, 92% needs review
Jönköpings län

Jönköpings län

Namninsamlingslistor från Jönköpings län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Some pages still need work. Help out!

724 pages: 25% transcribed, 18% needs review
Kalmar län

Kalmar län

Namninsamlingslistor från Kalmar län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Some pages still need work. Help out!

310 pages: 35% transcribed, 24% needs review
Kronobergs län

Kronobergs län

Namninsamlingslistor från Kronobergs län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Some pages still need work. Help out!

331 pages: 21% transcribed, 7% needs review
Skaraborgs län

Skaraborgs län

Namninsamlingslistor från Skaraborgs län. Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer...

Some pages still need work. Help out!

465 pages: 6% transcribed, 3% needs review
Displaying all 10 Work