30002893_00251

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Värmlands Län

Ortens namn: Säffle

N:o: 2992

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Edith Salomonsson Fröken Telefonist Säffle 20
Hildur Nilsson Fru f.d. sjuksköterska Säffle Höglunda
Hulda Person Fru Stenhag Seffle Fridsta
Hulda Andersson Fru Byggm. Säffle Fridsta
Sofia Edfelt Fru fabrikarbts Sefle Frista
Maria Andersson Fru jordArbetar Seffle Frista
Anna Österlund Landthusmor Säffle Annelund 25
Emilia Person Fru Fabriks Säffle Annelund
Maria Johansson Änkefru Matservering Säffle Annelund
Anna Fors Fru Fabrikarbet? Billerud Säfle
Linnea Lerman Fabriksarbetarfru Billerud Seffle
Elin Johanson Fru Fabriks Billerud Seffle
Anna Kihlander Fru Fabriksarbetare Säffle Annelund
Ragnhild Johansson Fru Sömmerska Höglunda Säffle
Elin Karlgren Fru Husägarefru Höglunda Säffle 25
Lovisa Kullander änkefru landtfru Säffle Annelund
Edla Lindström murarefru Höglunda Säffle
Kristina Jonson Fru Trikåsömmerska Fabrksarbfru Seffle Annelund
Maria Salmanson? Fru landfru Seffle Annelund
Elin Johanson fröken jungfru Seffle Annelund född 1895
Maja Kajsa Andersson lantfruv Återslöp Säffle
Adolfina Johansson Fröken Hushållerska Återslöp Säffle
Hanna Andersson Fru Lantfru Kalbrg Seffle
Maria Smersfelt Fru Lantfru Återslöp Säffle 10
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre: 80

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Ulle

Rad 3, 7 , 11, 17, 18, 19 och 24

Aniara

Rad 3: Det verkar var ett tillägg till adressen. Stenhagen finns i Säffle.
Rad 11: Lerman, Karl Ernst gift med Nygren, Adolfina Linéa. Håller med om Fabbriksarbetarefru.
Rad 19: Jag hittade en Maria Salomonsson, men visst ser det ut att stå Salmansson, som du skrivit.
Rad 24: Karlson Smersfält, Axel gift med Jakobsdotter Raein, Maria Charlotta.

Aniara

Rad 7: Håller med om Landthusmor
Rad 17: Håller med om murarefru.
Rad 18: Förslag Fabriksarbfru

Ulle

Tack!