Uppsala län

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Uppsala län

Här nedan finns en innehållsförteckning över listorna från länet baserat på vilken ort de kommer från. Under innehållsförteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Bild 3-281: Uppsala.
Bild 282-283: Brunna.
Bild 284-285: Bälinge socken.
Bild 286-287: Åland.
Bild 288: Skuttunge.
Bild 289: Bro.
Bild 290: Marma.
Bild 291: Balingsta.
Bild 292: Nysätra.
Bild 293: Testa.
Bild 294: Almunge.
Bild 295: Ramhäll.
Bild 296: Uppsala, Rasbo.
Bild 297: Skokloster.
Bild 298: Jumkil.
Bild 299: Uppsala, Knaby.
Bild 300: Ekeby.
Bild 301: Lövsta bruk.
Bild 302: Uppsala, Björklinge.
Bild 303: Örsundsbro.
Bild 304: Vattholma.
Bild 305: Bälinge.
Bild 306: Rasbo.
Bild 307: Västland.
Bild 308: Järlåsa.
Bild 309: Upplands Ekeby.
Bild 310: Ärentuna.
Bild 311: Björklinge.
Bild 312: Ramhäll.
Bild 313: Stavby.
Bild 314: Hjälstaby.
Bild 315: Torstunaby.
Bild 316: Knivsta.
Bild 317: Ättersta.
Bild 318: Örsundsbo.
Bild 319: Uppsala, Holmedal.
Bild 320: Danmark.
Bild 321: Hagby socken.
Bild 322: Lagunda härad.
Bild 323: Morkarla.
Bild 324: Hjälstaby.
Bild 325-328: Litslena, Grillby.
Bild 329-331: Grillby.
Bild 332-337: Tobo.
Bild 338-340: Gimo.
Bild 341: Västlands socken.
Bild 342: Västlands socken, Tolfta socken.
Bild 343: Västlands socken.
Bild 344-347: Örbyhus.
Bild 348-349: Åkerby, Öster Lövsta.
Bild 350: Åkerby.
Bild 351-353: Vendel.
Bild 354-376: Enköping.
Bild 377: Skutskär.
Bild 378-436: Skutskär.
Bild 437: Tierp.
Bild 438: Uppsala, Tierp.
Bild 439-446: Tierp.
Bild 447: Ullfors bruk, Tierp.
Bild 448-452: Strömsbergs bruk, Tierp.
Bild 453: Carlholms bruk, Tierp.
Bild 454-459: Dannemora.
Bild 460: Österbybruk.
Bild 461: Söderfors.
Bild 462: Dannemora.

Pages

30002906_00028
Needs Review

30002906_00028

Länets namn: Upsala

Ortens namn: Upsala

N:o: 23426

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ruth Owandal Fröken Upsala 10
Emelie Jansson Fröken Upsala 10
Gertrud Wetterström Fröken Upsala 10
Anna Svensson Fru Upsala
Josefina Svensson Fru Upsala
Amanda Smitz Fröken Föreståndersk. för Automaterna i Upsala Upsala
Märta Lindqvist Fil.mag. Upsala
Frida Dunér Fröken Fotograf Upsala
Ann-Marie Ericson Fröken Fotograf Upsala
Signe Axén Fröken Fotograf Upsala
Ester Jonson Fröken Fotograf Upsala
Alvida Hagberg Fröken Fotograf Upsala
Greta Pettersson Fröken Fotograf Upsala
Thilda Eriksson Fru Fotograf Upsala
Anna Mattsson Fröken Modist Upsala
Edith Wallenius Fröken Modist Upsala
Anna Jansson Fröken Modist Upsala
Gunilla Gustafsson Fröken Hushållerska Upsala 10
Julia Jansson Fru Upsala 10
Elin Pettersson Frk Handelsbiträde Upsala
Hildur Andersson Frk Handelsbiträde Upsala
Elsa Logren Fröken Modist Upsala 10
Ida Petterson Fröken Modist Upsala 10
Anna Fridolin Fröken Kassör Upsala 30
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 6 months ago by evabirgitta
30002906_00029
Needs Review

30002906_00029

Länets namn: Upsala län

Ortens namn: Upsala

N:o: 23521

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Karin Andersson Fröken Sjuksköterska Upsala 10
Amalia Karlsson Fröken Sjuksköterska Upsala 10
Margit Larsson Fröken Sjuksköterska Upsala
Hanna Kärrman Fröken Sjuksköterska Upsala 15
Hanna Källman Fröken Sjuksköterska Upsala 15
Agnes Rådberg Fröken Sjuksköterska Uppsala 10
Astrid Jäderquist Fröken Upsala 10
Jenny Andersson Fröken Upsala 10
Hanna Sjöberg Fru Portvaktänka Upsala 10
Maria Karlsson. Fru. Upsala. 10
Ida Thylin Fru Upsala. 15
Emma Andersson Fru Upsala
Hilma Nilsson Fru Upsala
Beda Eriksson Fru Upsala
Anna Åkerblom. Fru Upsala 10
Signe Andersson Fru Upsala 10
Hilda Hamberg Fröken Sjuksköterska Upsala 25
Klara Höök Fröken Sjuksköterska Upsala 1893
Hedvig Andersson Fru Upsala
Sofie Nilsson Fröken Sjuksköterska Upsala 25
Hilda Nilsson Fröken Sjuksköterska Upsala 25
Lovisa Andersson Fru Upsala
Hilda Andersson Fru Upsala
Dora Forsberg. Fröken Sjuksköterska Upsala
Antal namn: 24

Summa, Kr: 2

Summa, öre: 10

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 4 months ago by Reveuse
30002906_00030
Not Started

30002906_00030

This page is not transcribed, please help transcribe this page

30002906_00031
Needs Review

30002906_00031

Länets namn: UPSALA LÄN

Ortens namn: UPSALA

N:o: 23650

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Emilia Noreen Fru Professorska Järnbrogatan 10 B. 1.
Fanny Sternhoff -Noreen Med. Kand. Järnbrogat. 10 B I 1.
Beda Andersson Frk. Ensam Jungfru Järnbrogat. 10 B I
Ellen Schück Frk. Biträde vid bibl. Järnbrogatan 10 B
Anna Eriksson Fröken Ö. slottsg. 14 A.
Signe Ericson Sjuksköterske-elev. Ö. slottsg 14. A.
Siri Ångström Fru Järnbrog. 10.
Anna Nilsson Fru Hushållerska Järnbrogatan 10 A.
Ester Frejd Fröken Ensamjungfru Järnbrogatan 10A.
Signe Hammarskiöld Sjuksköterska Järnbrog. 10 A.
Julia Carlsson husa Järnbrogat. 10 a
Lovisa Jonson fru Jernbrogal?n 10
Anna Sundström. Fru Järnbrogt 10.B ing III tr 2: 25.
M. Sundell Fröken Hembageri Skolgatan 45
Hilma Ström. Fröken Hembageri Skolgatan 45
Antal namn: 15

Summa, Kr: 2:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 6 months ago by evabirgitta
30002906_00032
Not Started

30002906_00032

This page is not transcribed, please help transcribe this page

Displaying pages 26 - 30 of 461 in total