Cambridge, Corpus Christi College, MS 253: Augustine, Confessiones. Ferrandus, Epistola ad Reginum comitem. Hymn for Augustine, etc

ReadAboutContentsVersionsHelp
f. 1r

f. 1r

RETRACTATIO IN LIBRIS CONFESSIONUM. Confessionu(m) mearu(m) libri tredeci(m) (et) de malis (et) de bonis meis de si laudant iustu(m) (et) bonu(m). atq(ue) in eu(m) excitant humanu(m) intel lectu(m) (et) affectu(m). Interi(m) q(uo)d ad me attinet hoc in me eger(en)t cu(m) scri berent(ur). (et) agunt cu(m) legunt(ur). q(ui)d de ill(um) alii sentiant ipsi viderint, Multis tam(en) f(er)rib(us) eos multu(m) placuisse (et) placere scio. A p(ri)mo usq(ue) ad decimu(s) de me sc(ri)pti s(i)t. In t(ri)b(us) ceteris de sc(ri)pturis sc(ir)is ab eo q(uo)d sc(ri)ptu(m) e(st). in p(ri)ncipio fec(it) d(eus) celu(m) (et) t(er)ra(m). usq(ua) ad sabbati requie(m). In q(ua)rto libro. cu(m) de amici morte animi mei miseria(m) c(on)siterer. dixi q(uo)d anima n(ost)ra una q(uo)da(m) modo facta fuerit ex duab(us). Et ideo .i. diceba(m) inqua(m) forte mori metueba(m). ne tot(us) ille moreret(ur) que(m) multum amavera(m). Que m(ihi) q(ua)si declamatio levis qua(m) gravis c(on)fessio videt(ur). qua(m)vis ut cunq(ue) te(m)p(er)ata sit hec ineptia. in eo q(uo)d additu(m). e(st. forte. Et illud in libro t(er)tio decimo q(uo)d dixi firmam(er)tu(m) factu(m) int(er) sp(irit)uales a(li)q(ua)s sup(er)iores. (et) corporales inferiores. n(on) facis c(on)siderate dictu(m). e(st). Res aute(m) in abdico e(st) valde. Hoc op(us) sic incipit. CONFESSIONUM AURELII AUGUS INCIPIT LIBER PRIMUS. AGNUS ES DO MINE ET LAV DABIL(ER) VALDE.

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 1v

f. 1v

(et) magna virt(us) tua. (Et) sapientie tue n(on) est numer(us). Et laudare te vult homo. Aliq(ua) portio creature tue. (Et) homo circu(m)ferens mor talitate(m) sua(m). circu(m)ferens testimoniu(m) paccati sui. (Et) testimoniu(m) q(ui)a sup(er)bis resistis. Et tam(en) laudare te vult homo. aliq(ua) portio creature tue. Tu excitas ut laudare te delectet. q(ui)a fecisti nos as te. (Et) inq(ui)etu(m) est cor n(ost)r(u)m. donec req(ui)escat in te. Da m(ihi) d(omi)ne sci re (et) intelligere utru(m) sit pri(us) invocare te. an laudare te. (Et) si scire te pri(us) sit. an invocare te. S(ed) quis te invocat nesciens te. Aliud eni(m) p(ro) alio potest invocare nesciens et. An poti(us) invoca ris ut sciaris. Quom(odo) aute(m) invocab(i)t in que(m) n(on) credider(i)t. Aut Q(uo)m(odo) credent sine p(re)dicante. Et laudabunt d(eu)m q(ui) re(ui)r(i)t eum. Querentes eni(m) invenient eu(m). (Et) invenientes laudab(i)t eu(m). Quera(m) te d(omi)ne invocans te. (Et) invoce(m) te credens in te. Predicat(us) es. eni(m) nob(is). Invocat te d(omi)ne fides mea qua(m) dedisti m(ihi). qua(m) inspirasti m(ihi) p(er) humanitate(m) filii tui. p(er) ministeriu(m) p(re)dicatoris tui. Et q(uo)m(odo) invocabo d(ue)m meu(m). d(eu)m (et) d(omi)n(u)m meu(m). Q(ua)m utiq(ue) in me ipsu(m) eu(m) vocabo. cu(m) invocabo eum. Et q(ui)s loc(us) est in me quo veniat in me d(eu)s m(eu)s. quo d(eu)s veniat in me. d(eu)s q(ui) fec(us) cel(us) (et) t(er)ra(m). Ita ne d(omi)ne d(eu)s m(eu)s est quicqua(m) in me q(uo)d capiat te. An v(er)o celu(m) (et) t(er)ra que fecisti. (et) in q(ui)b(us) me fecisti capiunt te. An q(ui)a sine te n(on) esset q(ui)cq(ui)d est. sit. ut q(ui)cq(ui)d e(st) capiat te. Q(ua)m itaq(ue) (et) ego su(m) q(ui) peto ut venias in me. q(ui) n(on) essem nisi esses in me. Non eni(m) ego ia(m) inferi. (Et) tam(en) etia(m) ibi es. Na(m) (et) si descendero in infernu(m) ades. Non (e)g(o) essem d(eu)s m(eu)s. n(on) omnino esse(m). n(on) esses in me. An poti(us) n(on) esse(m) nisi esse(m) in te. ex q(uo) omnia. p(er) que(m) om(n)ia. in q(uo) omnia. Etia(m) sic d(omi)ne. etia(m) sic. Quo te invoco cu(m) in te sim. Aut unde venias in me. Quo eni(m) rece da(m) ext(ra) celu(m) (et) t(er)ra(m). ut inde in me veniat d(eu)s m(eu)s. q(ui) dixit. celu(m) (et) t(er)ra(m) ego impleo. Capiunt ne (e)g(o) te celu(m) (et) t(er)ra. q(ua)m tu imples ea. An imples. (et) restat q(ua)m n(on) te capiunt. Et quo refundis. q(ui)cq(ui)d impleto celo (et) t(er)ra restat ex te. An n(on) op(us) habes ut a q(uo)qua(m) c(on)tine aris q(ui) c(on)tines omnia. Q(ua)m que imples. c(on)tinendo imples. Non eni(m) vasa que te plena s(ed)t stabile(m) te faciunt. q(ui)a (et) se frangant(ur). n(on) ef

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 2r

f. 2r

funderis. Et cu(m) effunderis sup(er) nos. n(on) tu iaces. s(ed) erigis nos. Hec tu p(re)dispergeris dissiparis. sed colligis nos. S(ed) quo imples om(n)ia. te toto imples o(mn)ia. An q(ui)a n(on) possunt te totu(m) cap(er)e omnia. parte(m) tui capiunt. (et) eandem parte(m) simul om(n)ia capiunt. An sing(u)lar sing(u)la. (et) maiores ma iora. minores minora capiunt. Ergo est aliq(ua) pars tua maior. aliqua minor. An ubiq(ue) tot(us) es. (et) res nulla te totu(m) capit. Quid es (e)g(o) d(eu)s meus. q(uid) rogo nisi d(omi)n(u)s d(eu)s. Quis est eni(m) d(omi)n(u)s pret(er) d(omi)n(u)m. aut quis d(eu)s pret(er) d(eu)m n(ost)r(u)m. Su(m) me. optime. potentissime. om ni potentissime. misericordissime. (et) iustissime. secretissime. (et) p(ro)sentissime. pulcherissime. (et) fortissime. stabilis. (et) inco(m)p(re)hen sibilis. immutabilis. mutans omnia. nunqua(m) novus. nunqua(m) vet(us). innovans omnia. (et) in vetustate(m) p(er)ducens sup(er)bos. (et) nesci unt. Se(m)p(er) agens. semp(er) quiet(us). Colligens (et) n(on) egens. Portans (et) im plens (et) p(ro)tegens. Creans. (et) nutriens (et) p(ro)ficiens. querens cum nichil desit tibi. Amas nec estuas. (et) elas. (et) secur(us) es. penitet te. (et) n(on) doles. Irasceris. (et) t(ra)nquillus es. Op(er)a mutans. nec mutans c(on)filiu(m). Recipis q(uo)d invenis. (et) nunqua(m) amisisti. Nunqua(m) inops. (et) gau dens lucris. Nunqua(m) avar(is). (et) usuras exigis. Semp(er) erogat(us) tibi et debeas. Et quis habet q(ui)cqua(m) n(on) tuu(m). Reddis debita. nulli debens. Donas debita. nichil p(ru)dens. Et q(ui)d dixim(us) d(eu)s m(eu)s. vita mea. dulce do mea sc(ir)a. Aut q(ui)d dicit aliq(ui)s. cu(m) de te dicit. Et ve tacentib(us) de te. q(ua)m louaces multi s(ed)t. Quis m(ihi) dabit ad q(ui)escere in te. Quis dabit m(ihi) ut venias in cor meu(m). (et) in ebries illud. ut obliviscar mala mea. (et) unu(m) bonu(m) meu(m) amplectar te. Quid m(ihi) es. Mise rere ut loq(ua)r. Quid t(ibi) su(m) ipse ut amari te iubeas ame. (et) n(on) facia(m) irascaris m(ihi) (et) mineris, ingentes miserias. Parvane ipsa est si n(on) ame(n)te(s). Ei m(ihi). dic m(ihi) p(er) miserationes tuas d(omi)ne d(eu)s m(eu)s. q(ui)d sis m(ihi). Dic anime mee. salus tua ego sum. Sic dic. ut audia(m). Ecce aures cordis mei ante te. d(omi)ne ap(er)i eas. (et) dic anime mee. sal(us) tua ego su(m). Curra(m) per voce(m) hanc. (et) app(re)henda(m) te. Holi abscondere ame facie(m) tuam. moriar ne. moriar. ut ea(m) videa(m) Augusta e(st) dom(us) anime mee. q(uo) venias as ea(m). dilatet(us) abs(um) te. Rumora. e(st). refice ea(m). Habet que

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 2v

f. 2v

offendant ocl(es)os tuos. fateor (et) scio. S(ed) q(ui)s mundabit ea(m). Aut cui alteri p(rop)t(er) te clamabo. ab occultis meis munda me d(omi)ne. (et) ab alieni(s) parce servo tuo. Credo. p(ro)pt(er) q(uo)d (et) loquor. D(omi)ne tu scis. Nonne t(ibi) plocut(us) sum adversu(m) me delicta mea d(eu)s m(eu)s. Et tu remisisti impietate(m) cordis mei. Non iudicio c(on)tendo tecu(m) q(ui) veritas. es. (et) ego nolo fallere me ipsu(m). ne mentiat(ur) iniq(ui)tas mea sibi. Non (e)g(o) iu dicio c(on)tendo tecu(m). q(ui)a si iniq(ui)tates observaveris d(omi)ne. d(omi)ne q(ui)s susti nebit. S(ed) tam(en) sine me loq(ui) ap(u)d mis(er)c(or)dia(m) tua(m). me t(er)ra(m) (et) cinere(m). sine me tam(en loq(ui). q(ua)m ecce mis(er)c(or)dia tua. e(st). n(on) homo irrisor m(eu)s cui loquor. Et tu fortasse irrides me.. sed c(on)vers(us) misereberis mei. Quid eni(m) e(st) q(uo)d volo dicere d(omi)ne d(eu)s m(eu)s. n(on) q(ui)a nescio unde venerim huc in ista(m) dico mortale(m) vita(m). An morte(m) vitale(m) nescio. Et su scep(er)unt me c(on)solationes miserationu(m) tuaru(m) sic(ut) audivi aparen tib(us) carnis mee. ex q(uo) (et) in q(ua) me formasti in te(m)pore. Non enim ego memini. Excep(er)unt (e)g(o) me c(on)solationes lactis humani. Nec mat(er) mea vel nutrices mee sibi ubera implebant. sed tu m(ihi) d(omi)ne p(er) eas dabas alim(en)tu(m) infantie s(a)c(er)d(otu)m institutione(m) tua(m) (et) divitias ad fundu(m) usq(ue) reru(m) dispositas. Tu etia(m) m(ihi) dabas nolle ampli(us) qua(m) dabas (et) nutrientib(us) me. dare m(ihi) velle q(uo)d eis da bas. Dare eni(m) m(ihi) p(er) ordinatu(m) affectu(m) volebant. q(uo) abundabant ex te. Ha(nc) bonu(m) erat eis bonu(m) meu(m) ex eis. q(uo)d n(on) ex eis s(ed) p(er) eas erat. Ex te quippe bona om(n)ia d(eu)s. (et) ex deo meo sal(us) m(ihi) universa. q(uo)d animadverti postmodu(m) clamante te m(ihi) hec ipsa que tribuis int(er) (et) foris. Nam t(un)c sugere nora(m) (et) adq(ui)escere delectationib(us). flere aute(m) offensiones carnis mee. nichil ampli(us). post (et) ridere cepi. dormiens p(ri)mo. diende vigilans. Hoc eni(m) de me m(ihi) indi catu(m) e(st). (et) credidi. q(ua)m sic videm(us) (et) aliios infantes. Ha(nc) ista mea n(on) memini. Et ecce paulati(m) sentieba(m) ubi essem. (et) voluntates meas voleba(m) ostendere eis p(er) q(uo)s implerent(ur). (et) n(on) potera(m). q(ui0a ille int(er) erant. foris aute(m) illi. nec ullo suo sensu valebant introire in anima(m) mea(m). Itaq(ue) iactaba(m) me(m)bra (et)vaces signa simulia vo luntatib(us) meis. pauca que potera(m). q(ua)lia potera(m). Non eni(m) erant

Last edit 4 months ago by rmccandless
f. 3r

f. 3r

veri similia. Et cu(m) m(ihi) n(on) obte(m)perabat(ur) vel n(on) intellecto. v(el) ne obesset. indignabar n(on) subdicis maiorib(us) (et) liberis n(on) servientib(us). (et) me de illis flendo vindicaba(m). Tales e(sse) infante(s) didici q(uo)s discere potui. (et) me tale(m) suisse magis m(ihi) ipsi indicavert(ur) nescientes. qua(m) scientes mit(i)tores mei. (et) ecce infantia mea oli(m) mortua e(st). (et) ego vivo. Tu aute(m) d(oi)ne q(ui) (et) semp(er) vivis. (et) nichil morit(ur) in te. q(ua)m ante p(ri)mor dia s(ae)c(e)lo(rum). (et) ante omne q(uo)d vel ante dici potest tu es (et) d(eu)s es. d(omi)n(u)sq(ue) omniu(m) que creasti. (et) ap(u)d te reru(m) omniu(m) instabiliu(m) stant casue. (et) reru(m) omniu(m) mutabiliu(m) inmutabiles manent origi nes. (et) om(n)iu(m) irrationaliu(m) (et) te(m)poraliu(m) sempit(er)ne vivunt ratio(n)es. Dic m(ini) supplici tuo d(eu)s. (et) misericors misero tuo. dic m(ihi) utru(m) alicui ia(m) erati mee mortue successerit infantia mea. an illa e(st) qua(m) egi int(er) viscera in atris mee. He(nc) (et) de illa m(ihi) n(on) nichil indicatu(er)e(m). (et) p(re)gnan tes ipse vidi feminas. Quid ante hanc etia(m) dulcedo mea d(eu)s m(eu)s. fui ne alicubi aut aliquis.. Na(m) q(ui)s m(ini) dicat ista n(on) habeo. nec pat(er) nec mat(er) potuer(i)t. nec alior(um) exp(er)im(en)tu(m). nec memoria mea. An irri des me ista querente(m). teq(ue) de hoc q(uo)d novi laudair a me iubes. (et) c(on)fiteri me tibi. Confiteor t(ibi) d(omi)ne celi (et) t(er)re. laude(m) dicens t(ibi) de p(re)morddiis (et) infantia mea. que n(on) memini. (et) dedisti ea homini ex aliia de se conicere. (et) auctoritatib(us) etia(m) muliercularu(m) multa de se credere. Era(m) eni(m) (et) viveba(m) etia(m) t(un)c. (et) signa quib(us) sensa mea nota aliis facere(m). ia(m) fine infantie quereba(m). Unde huc tale ani mal. n(on) abs te d(omi)ne. An q(ui)squa(m) se faciendi erit artifex. Aut ulla ve na t(e)n(er)it(ur) abunde q(ua) esse (et) vivere currat in nos. p(rop)t(er) qua(m) quod tu facis nos d)omi)ne. cui e(ss)e (et) vivere n(on) aliud atq(ue) aliud e(st). q(ui)a su(m)me esse. ac su(m)me vivere idipsu(m) es. Sum(mus) eni(m) es (et) n(on) mutaris. neq(ue) p(er)agit(ur) in te hodiern(us) dies. (et) tam(en) in te p(er)agit(ur). q(ui)a in te s(i)t (et) ista omnia. Non eni(m) hab(er)ent vias t(ra)nseundi. n(isi) c(on)tineres ea. Et q(ua)m anni tui n(on) deficient. anni tui hodiern(us) dies. Et qua(m) multi ia(m) dies n(ost)ri (et) pa tru(m) m(ost)ror(um) p(er) hodiernu(m) tuu(m) t(ra)nsiert(i). (et) ex illo accep(er)unt modos (et) ut cunq(ue) extitert(i). (et) t(ra)nsib(i)t adhuc alii. (et) accipient. (et) ut cunq(ue) existent. Tu aute(m) ide(m) ipse es. (et) om(n)ia crastina atq(ue) ult(ra) om(n)ia que hesterna (et)

Last edit 4 months ago by rmccandless
Records 11 – 15 of 302