p. 3

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

3

MVNDVS TRANSIT ET CONCVPISCENTIA EIVS
M P
1568

[T]radunt ex veterum
monumentis, maiores n[ostr]i, suisq[ue] testi=
moniis co[m]probauerunt, q[uod] olim in op=
pido Cantabrigiensi insignes quæda[m]
societates (quas Gildas, seu fra=
ternitates vocant) frequentatæ erant
Inter has duæ memorabiles: quaru[m]
altera, eaq[ue] celebrior, Gilda Cor=
poris Chr[ist]i: altera vero, Gilda
Beatæ Mariæ de Cantabrigia
dicebatur· quæ vt situ et appellatione
diversæ fuerant, ac divisæ: ita studio ac solicitudine unæ vi=
debant[ur] ac vnitæ· Nam de propagando honore suæ cu=
iusq[ue] societatis, magno utrinq[ue] contentionis ardore desuda=
tu[m] est· Quocirca partis utriusq[ue] fratres et sorores vt
probe regerent[ur], seperatim sibi Aldermanu[m] (magistratu[m]
annu[m]) constituere· Que[m]admodu[m] igitur societas Gildæ
S[an]c[t]æ Mariæ, terras ac tenementa in manu mortua (qua[m]
vocant) acquirendi studio flagrans ad sacellanoru[m] quor[um]=
dam sustentatione[m], qui pro animabus suæ fr[ater]nitatis in æccl[es]ia
b[ea]tæ Mariæ celebrarent: pari ratione Alderman[n]us f[rat]res
et sorores Gildæ corporis Chr[ist]i no[n] minore[m] opera[m] posueru[n]t
in terris ac tenementis acquirendis: Vnde sacerdotibus
quibusdam victus suppeteret, pro a[n]i[m]abus fratru[m] et sororu[m]
eiusde[m] Gildæ in p[ar]ochiali æccl[es]ia s[an]c[t]i Benedicti celebraturis.
Et vtriq[ue] sane fr[ater]nitati potestate[m] fecit Edwardus tertius
partim vndecimo, partim vero decimo sexto ac vicesimo
annis regni sui, terras eiusmodi et tenementa mortizandi, q[uam]
alterutra pars suggerente pietatis suæ affectu in vsus præ=
dictos conferre vellet. Qua in re acriter vtri[n]q[ue] certatu[m]

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Lucio Alvarez

Line 4, last word- he sometimes puts a curve under the letter 'e'. It seems to indicate a missing letter, because Wiktionary has 'quaedam'. He does it a dozen more times on this page, and each time the missing letter is an 'a'.

Stephen

I think this represents the diphthong æ.