p. 58

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Postremo multæ aliæ distributiones liberales p[er] exequutores
d[i]c[t]i Ioh[ann]is Meræ eode[m] Matthæo sic statuentes ad diuersos stu=
dentes, et scholares peruenerunt

Postremo sciendu[m] ^{quoq[ue]} est q[uod] frugali industria, et fideli admi=
nistratione reddituu[m], et annuor[um] co[m]modoru[m] collegii p[er] ministros
eiusde[m] vltra rep[ar]ationes, et reedificationes diu[er]sor[um] te[neme]ntor[um] ipsius
collegii effectu[m] est vt ex redditibus et a[n]nuis co[m]modis eiusde[m]
singulis a[n]nis aliquid in æraru[m] collegii i[m]mitteret[ur]: quo fortuiti
su[m]ptus et expe[n]sæ d[i]c[t]æ domus continuo te[m]poris progressu sustin[er]i
possent. adeoq[ue] diligenti tractatione reddituu[m] et co[m]modo[rum]
collegii mag[iste]r et socii nup[er] et pro te[m]pore p[rese]nti existentes, terras
ac teneme[n]ta quæda[m] in oppido

quoru[m] redditus hunc vsu[m] sortitus est, vt sustentet vnu[s] sociu[m] in d[i]c[t]o
collegio p[re]ter et sup[ra] num[er]u[m] [illegible] octo socio[rum], quæ prius ex reddi=
tibus co[n]suetis alebant[ur] in eode[m] collegio. Decretu[m]q[ue] e[st], vt ea quo
ad o[mn]ia sit huius socii conditio, quæ ceteroru[m] socio[rum] e[st]: et quæ ex
prescripto statutor[um] e[ss]e solet: (emolume[n]to an[n]ui redditus, ex stauro
oviu[m] apud Landbech du[n]taxat excepto;) Hac obseruata cautio=
ne q[uod] iste socius vel alii imposteru[m] fundandi, siue scholares ia[m]
fundati, v[el] alii deinceps fundandi eu[m] in modu[m] regent[ur] et tracta=
bu[n]t[ur] intra ipsu[m] collegiu[m]. vt m[agiste]r et socii eiusde[m] domus p[ro] tempore
existentes, equu[m] censebu[n]t ita tame[n] vt nulli ordinationi seu co[n]stitu=
tioni in vlla Inde[n]tura co[m]prehensæ ad fundatione[m] spectanti d[i]c[t]o[rum]
socio[rum] vel scholariu[m] preiudicetur.

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Stephen

Perhaps the copyist, in line 24, has misread the tail of æ in 'æquum' as a comma.