Cambridge, Corpus Christi College, MS 410: Walter of Oddington OSB, De speculatione musicae. Johannes de Muris, Libellus cantus mensurabilis (recensio minor). A Short Treatise on the Rule of Discant

ReadAboutContentsVersionsHelp
Front outside binding

Front outside binding

This page is blank

Last edit 23 days ago by The Parker Library
Front inside binding

Front inside binding

Rebacked Grays 1971

Last edit 23 days ago by The Parker Library
f. ir

f. ir

CCCC MS 410 Corpus Christi College, Cambridge MS 410

Last edit 23 days ago by The Parker Library
f. iv

f. iv

This page is blank

Last edit 23 days ago by The Parker Library
f. 1r

f. 1r

N.25. Incipit sum[us] fr[atr]is Walteri Monadii Eueshamie musici de {Arclacde} musice. lura q[ua]m digna de musice speculac[i]o[n]e et musice spe culatorib[us] per utilia. (Urum) ut {pot[i]o[r] me} explicare sermone. {Quadusque} plurib[us] dubia fu[eri]t corrigendo [vel] manifestando. Que hac tenus {nd} pancia s[u]nt ignota. Cogit eni[m] me t[a]m accipe studiu[m] non hui aviditas. S[ibi] m[u]ltiplex naturas [vel] p[re] fratres et eo[rum] m[emo]r[ia] pru dens considerac[i]o a fine -{mehoant} uncialia preterunt terices duplu[m] et considera[n]t et viros ignora[n]t- m[u]ltiplici abu tuntur -qui ad {aquit} duplicis {Giuiisor} u[n]o {p[er]uquvit}et magna figura[rum] d[omi]ni sitas que m[ihi] melodus istius temporus cep[er]it quia quot {cores} tot su[n]t nova[rum] inurntores figura ru[m]. Et que multi su[n]t uocati [et] exp[er]ti note est sub milio[rum] p[re]su[m]c[i]one multa dia {d[omi]ni sa} et ea {contra} corrumpi que ab antiq[ui]s dicta su[n]t cu[m] sint rectoria pies item falsi m[ihi] hui[c] facie et electi. Est ergo mea p[re]sens intec[i]o {quam velim} ex qualit ex theorica musice sue p[r]atica et usus {proposuit} {ronib[orum]} utreq[eue] regant[ur]. quib[us] ead[em] mod[us] -{Garia[vit]} uote figura[vit]- {cordet} ostende[re] {Rec} pudeat mee {p[ro]uitati} hu[n]c tractatu[m] licet fedus picto[rum] multa depingo utilia -[et] dote...p[er]da doctrina vat} q[ua]m rep[er]ient et exp[er]tio legendi ex {carni}{simolib[us]} quoq[ue] {p[re]hica} p[ro] ut decet musicantur. Nam hoc est ta[m] {Sapua} ut {huis} cognitio que hic dicenda su[n]t et rat[i]one ac demo stracio[n]e ostendenda. facilus {deuomi[us]} ip[s]e venentur qui {amita} con didit et ip[s]ius -{estato mondito}- manio p[ro]uidere et meu cuia armo[n]ice -que -{pag as ois}- aute[m] memoria [vel] {lucidiore[m]} intuitu[m] ducendo[rum] {est desciutiat} duram. P[ri]ma p[ar]s est de (meq[ue] luette) ninno[rum] [cum] ea[um] in[que]tudine. S[e]c[un]da de (meq[ue]lite) sono[rum] sub porc[i]one {mi[ni]mali}. et rac[i]one {co} eo[rum] Tercia de co[m]po[s]ito[r]e instrumento[rum] musico[rum] et de. Quarta de me (mialitate) tempo[rum] m[ihi] pedib[us] quib[us] {met} et rithmi decuntur. Qu[in]ta de armo[ri] simplici {.i.} de plano cantu. Sexta et ulti[m]a de armo[ri] m[u]lti de orga et eius specieb[us] {ner} uoce co[m]posito[r]e et figurac[i]one. P[ri]ma p[os]t sit capit[a]l[i]a decem. De utilite {arsinece} et {ems} musice i[n]troducio[n]e. Anno d[o]m[ini] {} uenit organii p[ri]me m[ihi] franciam missu[m] a po[ten] tissimo Rege greco[rum] Pipino regi amen.

Last edit 12 days ago by Fabiana D'Arpa
Records 1 – 5 of 112