Cambridge, Corpus Christi College, MS 410: Walter of Oddington OSB, De speculatione musicae. Johannes de Muris, Libellus cantus mensurabilis (recensio minor). A Short Treatise on the Rule of Discant

ReadAboutContentsVersionsHelp
Front outside binding

Front outside binding

This page is blank

Last edit 3 months ago by The Parker Library
Front inside binding

Front inside binding

Rebacked Grays 1971

Last edit 3 months ago by The Parker Library
f. ir

f. ir

CCCC MS 410 Corpus Christi College, Cambridge MS 410

Last edit 3 months ago by The Parker Library
f. iv

f. iv

This page is blank

Last edit 3 months ago by The Parker Library
f. 1r

f. 1r

N.25. Incipit sum[us] fr[atr]is Walteri Monadii Eueshamie musici de {Arclacde} musice. lura q[ua]m digna de musice speculac[i]o[n]e et musice spe culatorib[us] per utilia. (Urum) ut {pot[i]o[r] me} explicare sermone. {Quadusque} plurib[us] dubia fu[eri]t corrigendo [vel] manifestando. Que hac tenus {nd} pancia s[u]nt ignota. Cogit eni[m] me t[a]m accipe studiu[m] non hui aviditas. S[ibi] m[u]ltiplex naturas [vel] p[re] fratres et eo[rum] m[emo]r[ia] pru dens considerac[i]o a fine -{mehoant} uncialia preterunt terices duplu[m] et considera[n]t et viros ignora[n]t- m[u]ltiplici abu tuntur -qui ad {aquit} duplicis {Giuiisor} u[n]o {p[er]uquvit}et magna figura[rum] d[omi]ni sitas que m[ihi] melodus istius temporus cep[er]it quia quot {cores} tot su[n]t nova[rum] inurntores figura ru[m]. Et que multi su[n]t uocati [et] exp[er]ti note est sub milio[rum] p[re]su[m]c[i]one multa dia {d[omi]ni sa} et ea {contra} corrumpi que ab antiq[ui]s dicta su[n]t cu[m] sint rectoria pies item falsi m[ihi] hui[c] facie et electi. Est ergo mea p[re]sens intec[i]o {quam velim} ex qualit ex theorica musice sue p[r]atica et usus {proposuit} {ronib[orum]} utreq[eue] regant[ur]. quib[us] ead[em] mod[us] -{Garia[vit]} uote figura[vit]- {cordet} ostende[re] {Rec} pudeat mee {p[ro]uitati} hu[n]c tractatu[m] licet fedus picto[rum] multa depingo utilia -[et] dote...p[er]da doctrina vat} q[ua]m rep[er]ient et exp[er]tio legendi ex {carni}{simolib[us]} quoq[ue] {p[re]hica} p[ro] ut decet musicantur. Nam hoc est ta[m] {Sapua} ut {huis} cognitio que hic dicenda su[n]t et rat[i]one ac demo stracio[n]e ostendenda. facilus {deuomi[us]} ip[s]e venentur qui {amita} con didit et ip[s]ius -{estato mondito}- manio p[ro]uidere et meu cuia armo[n]ice -que -{pag as ois}- aute[m] memoria [vel] {lucidiore[m]} intuitu[m] ducendo[rum] {est desciutiat} duram. P[ri]ma p[ar]s est de (meq[ue] luette) ninno[rum] [cum] ea[um] in[que]tudine. S[e]c[un]da de (meq[ue]lite) sono[rum] sub porc[i]one {mi[ni]mali}. et rac[i]one {co} eo[rum] Tercia de co[m]po[s]ito[r]e instrumento[rum] musico[rum] et de. Quarta de me (mialitate) tempo[rum] m[ihi] pedib[us] quib[us] {met} et rithmi decuntur. Qu[in]ta de armo[ri] simplici {.i.} de plano cantu. Sexta et ulti[m]a de armo[ri] m[u]lti de orga et eius specieb[us] {ner} uoce co[m]posito[r]e et figurac[i]one. P[ri]ma p[os]t sit capit[a]l[i]a decem. De utilite {arsinece} et {ems} musice i[n]troducio[n]e. Anno d[o]m[ini] {} uenit organii p[ri]me m[ihi] franciam missu[m] a po[ten] tissimo Rege greco[rum] Pipino regi amen.

Last edit 2 months ago by Fabiana D'Arpa
Records 1 – 5 of 112