November 1989

ReadAboutContentsVersionsHelp

Prepis

Po zaregistrovaní vám stránka umožní prístup k prepisu jednotlivých dokumentov (tlačidlo transcribe).

Prepis vytvoríte alebo zeditujete v textovom poli vedľa skenu a následne uložíte. Každá zmena sa zachová ako nová verzia, aby sa dalo jednoducho vrátiť k starším verziám prepisu.

Zaregistrovaní uživatelia môžu pridávať poznámky na jednotlivé strany, okomentovať náročné slová, odporúčať výklady a diskutovať o texte.

Linkovanie (prepájanie) pojmov

Prepojenie v prepise vytvoríte vložením pojmu do dvojitých hranatých zátvoriek: [[pojem]].

Príklad: Prepojenie pojmu “Verejnosť proti násiliu” v texte:

12 bodov – požiadaviek občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu

Vložte zátvorky [[ a ]] okolo Verejnosť proti násiliu takto:

12 bodov – požiadaviek občianskej iniciatívy [[Verejnosť proti násiliu]]

Keď stránku uložíte, nový pojem bude automaticky vytvorený pre “Verejnosť proti násiliu”, a stránka bude vložená do jeho indexu. Systém sa vás môže spýtať, či sa jedná o osobu, miesto apod. Následne môžete vložiť článok, biografické poznámky alebo iné odkazy na tento pojem kliknutím na “Verejnosť proti násiliu” a následne na Edit. Ak už označený pojem v systéme existuje, stránka bude do jeho indexu pridaná automaticky.

Ak chcete vytvoriť pojem s iným názvom než je v texte (kde môže byť skráteny, vyskloňovaný apod.), použite dvojité zátvorky s paličkou medzi pojmom a jeho formou v texte: [[oficiálny názov pojmu|názov použitý v texte]]. Napríklad:

Členovia [[Verejnosť proti násiliu|VPN]] sa stretli s komunistickými pohlavármi.

Takto sa vytvorí pojem pre “Verejnosť proti násiliu” a prepojí ho s textom “VPN” . Palička sa nachádza na anglickej klávesnici na klávese s ľavým lomítkom \ (ekvivalent slovenskej klávesy pre písmeno ň).

Premenovanie pojmu

Ak chcete z nejakého dôvodu premenovať existujúci pojem, stačí prepísať názov na stránke dotyčného pojmu (dostanete sa naň preklikom na pojem alebo cez domovskú stránku projektu > sekcia Subjects). Všetky linky na pojem sa následne prepíšu automaticky.

Spájanie pojmov

Niekedy sa môže stať, že dva pojmy odkazujú na rovnakú osobu / miesto / vec. Ak na také narazíte, namiesto pracného upravovania každého odkazu môžete použiť tlačidlo Combine naspodu stránky konkrétneho pojmu.

Napríklad, ak sa na jednej strane nachádza text:

[[KSČ]] sa obvineniam bráni.

a na inej strane text:

[[Strana]] odmieta ustúpiť zo svojich pozícií.

môžete skombinovať pojem “KSČ” s pojmom “Strana” pomocou voľby kombinácií na stránke pojmu “KSČ”. Skombinovanie pojmu “Strana” do “KSČ” automaticky prepíše všetky výskyty pojmu “Strana” tak, aby smerovali na “KSČ”, skopíruje popis pojmu “Strana” za popis v pojme “KSČ” a následne pojem “Strana” vymaže.

Automatické linkovanie pojmov

Akonáhle je nejaký text spojený s pojmom, systém ho vie vyhľadať aj pri iných výskytoch a automaticky ho pripojiť. V dolnej časti stránky s prepisom sa nachádza tlačidlo Autolink. Po jeho stlačení systém skontroluje text strany a navrhne prepojenie pojmov pri slovách, pre ktoré už pojmy existujú na iných stranách. Tieto návrhy sa dajú skontrolovať a následne uložiť.

Ak už napríklad máte spojené slovo “Strana” s pojmom “KSČ” a na novej strane nájdete text:

Strana sa snaží prečkať občiansky tlak. Vznikajúca strana aktivistov využíva heslá ulice pre ďalšiu mobilizáciu.

funkcia Autolink odporučí tieto pojmy:

[[KSČ|Strana]] sa snaží prečkať občiansky tlak. Vznikajúca [[KSČ|strana]] aktivistov využíva heslá ulice pre ďalšiu mobilizáciu.

V tomto prípade je odkaz v slove “Strana” v prvej vete v poriadku. Odkaz v druhej vete ale musíme opraviť, keďže slovo “strana” má v tomto prípade iný význam (odkazuje na aktivistov, nie na KSČ). Funkcia autolink vie ušetriť množstvo práce a zamedziť tomu, aby prepisovateľ zabudol pripojiť pojmy, ktoré predtým považoval za dôležité. Avšak, navrhované pojmy je potrebné skontrolovať predtým, než sa prepis uloží.