Page 27

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Rockford Ill. Nov. 15-1915
Till guvenören av staten Utah
Salt Lake City
Bästa herre.
Med anledning av Joseph Hillströms
rättegång som jag läst dem i tidnin-
gsprässen har jag komit till den
slutsatsen att Joseph Hillström har
ej fat en rätvis ransakning
jag protesterar mat den nedriga
behandling som blivit Hillström
Tilldelad. Var gad giv honom
en ny rättegång.
Högaktningsfullt
Carl Westlund
303 7th St.

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Steviem

written in Dutch - requires Dutch reader

sbetht12

Translated from Swedish: Rockford Ill. Nov. 15-1915 To the governor of the state of Utah, Salt Lake City. Good sir, Regarding Joseph Hillstrom's trial which I have read about in the press I have come to the conclusion that Joseph Hillstrom did not get a fair investigation. I protest the vile treatment given to Hillstrom. Please give him a new trial. Respectfully Carl Westlund 303 7th St.