Recent Activity by evabirgitta

evabirgitta transcribed page 30002902_00111 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00110 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00109 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00103 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00102 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00101 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00100 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00099 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00098 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00097 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00095 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00094 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta edited page 30002902_00092 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta transcribed page 30002902_00092 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00091 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta edited page 30002902_00090 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Efternamnet är nog Pierr, finns i Jämtland.”Note Added
evabirgitta added a note to page 30002908_00036 in the work Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Efternamnet kan vara Pierr, finns bl a i Jämtland även med varianten Pierre.”Note Added
evabirgitta transcribed page 30002902_00090 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00089 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta edited page 30002902_00088 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta transcribed page 30002902_00088 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00086 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00083 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta added a note to page 30002902_00082 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Summan för bidragen var inte nedräknade, jag fick det till 9 kr 10 öre”Note Added
evabirgitta added a note to page 30002905_00104 in the work Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Yrke , sortererska, rad 21 Gentyntsin står för, The holy bible !!! Kan det vara ett skämt?”Note Added
evabirgitta added a note to page 30002899_00145 in the work Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Andersson.”Note Added
evabirgitta added a note to page 30002908_00031 in the work Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Annika ?”Note Added
evabirgitta transcribed page 30002902_00082 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta edited page 30002902_00075 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta transcribed page 30002902_00075 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00074 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00073 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00042 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta added a note to page 30002905_00089 in the work Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Harbeg ?”Note Added
evabirgitta edited page 30002902_00025 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta transcribed page 30002902_00025 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00024 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta edited page 30002902_00023 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited
evabirgitta transcribed page 30002902_00023 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00022 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00021 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00071 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00070 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00065 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00064 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00047 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta transcribed page 30002902_00030 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Transcribed
evabirgitta added a note to page 30002896_00443 in the work Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collection, saying “Lisa Åleman ? Gerda Svensson”Note Added
evabirgitta edited page 30002902_00080 in the work Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt collectionPage Edited