Recent Activity by evabirgitta

evabirgitta marked 30002885_00528 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta transcribed 30002885_00528 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00517 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00517 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00517 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta added a note to 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack.”Note Added
evabirgitta edited 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta marked 30002885_00479 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta added a note to 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 efternamnet.”Note Added
evabirgitta edited 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00479 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00473 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00473 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002885_00473 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002885_00473 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00473 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00472 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00472 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta edited 30002885_00472 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00472 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00466 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00466 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00466 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00458 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta added a note to 30002885_00458 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 verkar knepigt....”Note Added
evabirgitta edited 30002885_00458 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00458 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta added a note to 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Skånska variant av Siglöv står det på Wiki. har aldrig hört men finns 7 personer nu med namnet. Tack.”Note Added
evabirgitta marked 30002904_00481 as needing review in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002904_00481 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002904_00481 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002904_00460 as needing review in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta added a note to 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förnamn rad 6 ?”Note Added
evabirgitta edited 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002904_00460 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta added a note to 30002904_00457 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack.”Note Added
evabirgitta edited 30002904_00457 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta marked 30002885_00457 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00457 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00457 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00456 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00456 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00456 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00455 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00455 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
evabirgitta transcribed 30002885_00455 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
evabirgitta marked 30002885_00452 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
evabirgitta edited 30002885_00452 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited