I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

I september 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sveriges där både kvinnor och män fick rösta och var valbara. Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av en lång politisk kamp där den ledande organisationen hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som samlade...