JaranTamasa001_010

ReadAboutContentsHelp
JaranTamasa001_010

Pages

1
Complete

1

Dengarkan kakawin Jaran Tamasa Tatkala berahi akan Ken Lamlam Arsa Siapa menengar khabar dewasa Sekaliannya belas di dalam rasa

Hikayatnya sedikit dikhabarkan reka Sekadar diubah sedikit juga Seperti ceteranya bukan direka Dijadikan syair oleh andika

Demikian mulanya: Pada zaman suatu

Last edit over 3 years ago by Mulaika Hijas
2
Complete

2

Negeri Majapahit kerajaan bertentu Besar kerajaan baginda itu Menaklukkan segala para ratu

Segala lurah tanah Jawa Sekalian di bawah titahnya jua Tiap-tiap tahun ufti dibawa Beribu laksa menteri penggawa

Tambahan pula menteri hulubalang Terlalu berani tiada membilang

Last edit over 3 years ago by Mulaika Hijas
3
Complete

3

Rakyatnya berketi tiada terbilang Negerinya ramai tiada kepalang

Daripada adil murah ratu pesari Sangat mengasih dagang dan santeri Tambahan menteri penggawa sendiri Nentiasa diperjamu sehari-hari

Daripada adil ratu pesari Tiadalah sukar dagang mencahari Tambahan rakyat seisi negeri Suka ramai tiada terperi Bersuka-sukaan tiap-tiap masa Dengan bininya senaentiasa Daripada ratu baik perkasa Seorang tiada merasa seksa

Terlalu makmur seisi negeri Berjual beli dengan dagang santeri Terlalulah suka dagang mencahari Tiada berputusan pergi mari

Daripada baginda baik pekerti Masing-masing hendak berbuat bakti Ada seorang menteri seri bupati Bernama Arya Sena Pati

Menteri beranak tiga orang Laki-laki ketiganya paras gemilang Ketiganya diambil baginda kandung Kerana ibu bapanya sudah hilang

Yang tuha bernama Baik Santika [?] Putih kuning warna cempaka Panjang nipis manis muka Serba permainan pandai belaka

Last edit over 3 years ago by Mulaika Hijas
4
Complete

4

Terlalulah kasih seri bupati Olehnya pandai menyukakan hati Pergi bermain tiada berhenti Sangatlah ia berbuat bakti

Yang tengah bernama Gagak Rajasa [?] Besar panjang lakunya sasa Sikap berani gagah perkasa Bangat lakunya tiada bersahaja

Terlalu sekali perangainya garang Berani sangat tiada kepalang Jika ia hendak membunuh orang Tiada siapa dapat melarang Sikapnya seperti gajah menta [=meta] Sekaliannya takut memandang mata Tambahan dikasih oleh Sang Nata Barang lakunya dibenar semata

Semuanya orang takutkan dia Kerana Sang Nata sangat bermulia Makin bertambah lakunya raya Tiada sekali takutkan bahaya

Jika ia hendak berbini Diambilnya dengan gagah berani Seorang tak dapat menahani Barang kehendaknya dilayani

Tiada sekali ia berumpama [?] Barang lakunya tiada saksama Tiada sekali takutkan papa kerma Laku perangainya seperti Sang Bima

Yang bongsu bernama Jaran Tamasa Siapa memandang kalah [?] rasa

Last edit over 3 years ago by Mulaika Hijas
5
Complete

5

Terlalu sekali baik rupanya Sedap manis barang lakunya Tiada siapa ada taranya Pada masa itu tiada samanya

Sungguhpun ia anak penggawa Tiada berbanding di Tanah Jawa Mashyur laku ke tanah Sumbawa Tiada ada bandingan dua

Paras seperti tulisan peta Sedap manis jangan di kata Terlalu sangat kasih Sang Nata Diberi memakai tiadalah leta

Manis seperti dewa dan indera Kelakuan seperti para putera Sangat dimanjakan Seri Betara Sedikit tiada beri cedera

Cantik manis barang kelakuan Seperti indera dalam keinderaan Terlalu kasih ratu bangsawan Disuruh baginda memangku puan

Sikap seperti indera akan terbang Mengabis manis mata memandang Elok paras gilang gemilang Sekalian memandang kasih dan sayang

Jika raja sedang remaja putera Seperti anak betara Indera Seorang pun tiada banding setara Manis seperti madu sagara

Ekor matanya sepertikan tiris Seperti sagara madu kandis

Last edit over 3 years ago by Mulaika Hijas
Displaying pages 1 - 5 of 19 in total