Jawi Transcription Project

OverviewStatisticsSubjects

About

Jawi Transcription Project
This is a pilot project to experiment with crowd-sourced transcription of Malay manuscripts written in Jawi. The manuscript is British Library Mss Malay B 9. With thanks to the British Library for digitising this manuscript and making it available for reuse. The manuscript can also be viewed on the British Library's Digitised Manuscripts site here: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=MSS_Malay_B_9&index=8 Ini adalah projek perintis untuk transkripsi manuskrip Melayu dalam huruf Jawi secara gotong-royong. Manuskrip yang digunakan adalah Mss Malay B 9 dari koleksi British Library. Terima kasih diucapkan kepada pihak British Library kerana sudi mendigitisasikan manuskrip ini dan mengizinkan penggunaan imej untuk projek ini. Manuskrip tersebut juga disediakan di laman web British Library berikut: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=MSS_Malay_B_9&index=8

Works

JaranTamasa001_010

JaranTamasa001_010

JaranTamasa001_010

19 pages: 0% indexed, 95% transcribed, 5% needs review
JaranTamasa011_040

JaranTamasa011_040

JaranTamasa011_040

61 pages: 0% indexed, 98% transcribed, 2% needs review
JaranTamasa3b

JaranTamasa3b

159 pages: 16% indexed, 96% transcribed, 4% needs review
Displaying all 3 Work

Subject Categories

People, Places