Recent Activity by Ulle

Ulle marked 30002892_00129 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00129 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00129 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Efternamn rad 20 och 22?”Note Added
Ulle marked 30002892_00116 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00116 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00116 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6?”Note Added
Ulle added a note to 30002892_00116 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11 överstruken. ”Note Added
Ulle edited 30002892_00213 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle marked 30002892_00213 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00213 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00213 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Förnamn rad 14?”Note Added
Ulle edited 30002892_00210 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle added a note to 30002892_00210 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Ulle marked 30002892_00141 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00141 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00210 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Efternamn rad 1?”Note Added
Ulle marked 30002892_00210 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00210 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle marked 30002892_00211 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00211 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle edited 30002892_00127 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle marked 30002892_00167 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00167 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00167 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1, 2, 12 och 23?”Note Added
Ulle marked 30002892_00128 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00128 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle marked 30002892_00127 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle edited 30002892_00127 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle added a note to 30002892_00127 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Några namn svåra att se då de är nära marginalen. rad 6-7, 9 -10. ? rad 1, 18, 23”Note Added
Ulle marked 30002892_00122 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00122 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle marked 30002892_00114 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle added a note to 30002892_00114 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Adress rad 14 och namn rad 21?”Note Added
Ulle transcribed 30002892_00114 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle edited 30002892_00117 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle added a note to 30002892_00117 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! ”Note Added
Ulle edited 30002892_00112 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle added a note to 30002892_00112 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack!”Note Added
Ulle marked 30002892_00113 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00113 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle marked 30002892_00112 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00112 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00112 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Namn rad 11?”Note Added
Ulle edited 30002892_00117 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Ulle marked 30002892_00117 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00117 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle added a note to 30002892_00117 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6, 14 och 20?”Note Added
Ulle marked 30002892_00125 as needing review in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Ulle transcribed 30002892_00125 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Ulle edited 30002892_00124 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited