jpeg

ReadAboutContentsVersionsHelp
1

1

Ini syair kera emas

Last edit 8 months ago by Mulaika
2

2

Dengarkan tuan madah serana [?]

Last edit 8 months ago by Mulaika
3

3

This page is not transcribed, please help transcribe this page

Last edit 8 months ago by Aida Kaman
4

4

Dengarkan tuan madah yang nyata / Mesa Gumitar asmara [asmoro?] r-nj-ta Sajaknya tiada betapa bahana / Kerana bukan yang bijaksana Mula disebut pertama cetera / Betara Kuripan empat bersaudara

Last edit 8 months ago by Mulaika
5

5

This page is blank

Last edit 8 months ago by Mulaika
Records 1 – 5 of 129